Tuntijako

Tavoitteena on saada uuteen tuntijakoon lisää oppitunteja käsityölle, jolloin opetusta voidaan jatkossa toteuttaa entistä laadukkaammin ja monialaisemmin.

Voimassa olevaan valtakunnalliseen tuntijakoon on tehtävä muutoksia siten, että käsityön opetuksen painotus alkuopetuksesta siirtyy yläkouluun. 

Teemme kannanottoja ja laadimme aloitteita lakimuutosten puolesta. 


Opetusvelvollisuus

Tavoitteena on käsityönopettajien opetusvelvollisuuden laskeminen 21 opetustuntiin viikossa nykyisestä 24 opetustunnista. Olemme käsityönopettajina epätasa-arvoisessa asemassa palkkauksellisesti verrattuna muihin aineenopettajiin. Perusteina vaatimukselle ovat työmäärän kasvaminen uuden opetussuunnitelman tultua käyttöön (OPS 2014) ja opetuksen vaatimusten muuttuminen ajan hengen mukaisesti sekä oppilasryhmien mukaan. 

Olemme tuoneet asiaa esille OAJ:ssa ja jatkamme työskentelyä asian puolesta.


Pätevät opettajat kouluihin ja vapaaseen sivistystyöhön

Työskennellään aktiivisesti sen puolesta, että alakouluissa ja vapaassa sivistystyössä opettaisivat pätevät aineenopettajat. Viimeistään 5.-6- luokilla käsityötä tulisi opettaa henkilö, jolla on käsityöstä sivuaineen (25 op) tai aineenopettajan (60 op) opinnot. Tärkeää on saada yläkouluihin ja vapaaseen sivistystyöhön pätevät päätoimiset aineenopettajat.


Täydennyskoulutus

Opiskelijoiden monimateriaalinen ja monipuolinen koulutus on taattava yliopistoissa. Lisäksi yliopistojen tulee tarjota täydennyskoulutusta esimerkiksi teknisen työn sisällöistä, jotka monipuolistavat työssä osaamista ja parantavat opettajan työllistymismahdollisuuksia.

Liitto toimii aktiivisessa yhteistyössä yliopistojen kanssa. Lisäksi liitto tarjoaa omaa täydennyskoulutusta Käsityökiertueen muodossa. Käsityökiertueella on mahdollisuus syventää osaamistaan opetussuunnitelman mukaisen käsityön opetuksen toteuttamiseen. 


Näkyvä ja ajanmukainen käsityöoppiaine

Käsityö näkyy ja kuuluu mediassa ja ihmisten puheissa muotoilu-, ilmaisu- ja teknologia-aineena, joka rakentaa pohjan tulevaisuuden asiantuntijuuksille useilla eri aloilla. Liittona tuomme näkyväksi muuttunutta käsityön opetusta kouluissa.

Osallisuuden, yhteistyön ja dokumentoinnin lisääntyessä käsityössä syntyy yhä enemmän materiaalia, joka lisää näkyvyyttä. Kannustamme jäsenistöä jakamaan ja julkaisemaan materiaalia näkyväksi.

Sosiaalisessa mediassa otamme kantaa ja osallistumme ajankohtaisiin aiheisiin.


Yhteistyö muiden oppiaineiden ja toimijoiden kanssa

Kannustamme monialaiseen ja ainerajat ylittävään yhteistyöhön kaikessa käsityönopetuksessa. Vahvistamme liiton toimintaa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kuten muiden pedagogisten liittojen, kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja käsityönopettajaksi opiskelevien kanssa mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Tavoitteena on kasvattaa liiton jäsenmäärää nykyisestä. Tällöin mahdollistamme laajemman tapahtumakirjon ja suuremman joukkovoiman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työskentelemme sen eteen, että saisimme tulevaisuudessa kaikille käsityönopettajille yhden yhtenäisen edunvalvontajärjestön.