Taito- ja taideainelisät

OVTES 2014 – 2016 Osio B 23§ Taide- ja taitoaineet

Vuosiluokkien 7 – 9 koulussa taide- ja taitoaineita opettavalle aineenopettajanviran haltijalle maksetaan taide- ja taitoaineiden korvaus, jos opettajan tehtäviin kuuluu keskimääräistä enemmän raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaa sekä välineistön kunnossapitoa. Määräystä sovelletaan myös em. vaatimukset täyttävään lukion ja peruskoulun yhteiseen opettajaan. Tarkoitukseen on käytettävä yhteensä korvaus, jonka suuruus määräytyy palkkaliitteestä.

Palkkaliite:

Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/ koulu (23 §)

1 – 2 palkkaperusteryhmää 191,54 €/ kk

3 – 8 palkkaperusteryhmää 383,07 €/ kk

9 – palkkaperusteryhmää 574,61 €/ kk

 

Lisää taito- ja taideainelisästä on luettavissa kirjautumalla jäsensivustolle.