90-vuotis -historiikin julkaisutilaisuus Akava-talolla. Vasemmalta: Liiton puheenjohtaja Sirkka Aadeli sekä työryhmä Eila Hanhinen, Raija Sairanen, Minna Poikkeus, Nina Hanhinen ja Raija Nykänen.

Tekstiiliopettajaliitto on perustettu vuonna 1911 nimellä Handarbetslärarinneföreningen eli Käsityönopettajataryhdistys. Taustalla olivat opettajien yleinen järjestäytyminen, naisasialiikkeen voimistuminen ja käytännöllisiä aineita korostava työkouluaate.

Alusta lähtien keskityttiin nimenomaan cygnaeuslaisen, kasvattavan käsityönopetuksen edistämiseen. Suurin osa jäsenistöstä opetti ylempien yhteiskuntaluokkien naisia tyttökouluissa. Käsityönopettajataryhdistyksen vaatimusten pohjalta 1881 perustettu Helsingin Käsityökoulu vakiinnutti asemansa 1930-luvulla alansa johtavaksi oppilaitokseksi, jolla oli yksinoikeus kouluttaa opettajia oppikouluihin. Edelleen Helsingin yliopiston Käsityötieteen ja käsityönopettajan koulutus on maan suurin käsityönopettajia kouluttava instituutio, josta valmistuvilla käsityön aineenopettajilla on pätevyys opettaa perusopetuksessa, lukiossa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. 

Käsityönopetuksen yhteiskunnallinen asema ja arvostus, oppiaineen status koulutusjärjestelmässämme, opettajien työllisyys ja käsityönopetuksen laatu sekä oppiaineeseen liittyvä sukupuoliproblematiikka ovat kaikkina vuosikymmeninä olleet liiton toiminnan keskeisiä huolen ja kehittämisen aiheita. 

Liiton historia pähkinänkuoressa

1911 Handarbetslärarinneföreningen, Käsityönopettajataryhdistys perustetaan. 
1915 Varsinainen toiminta käynnistyy
1920 Toiminta katkeaa maan sekasortoisen tilanteen vuoksi.
1930 Yhdistys aloittaa jälleen toimintansa
1939-1943

Toiminta vähäistä

1940-luku  Ensimmäiset voitot ammattijärjestönä.
1954 Liittyminen Akavan jäseneksi
1970 Siirtyminen peruskouluun aiheuttaa ongelmia. Tuntimäärät tippuvat, työllisyystilanne huononee ja oppilaiden on valittava vain toinen käsityön sisältöalueista: tekstiilityö tai tekniseen työ. 
1971 Liiton nimeksi Tekstiiliopettajaliito r.y. - Textillärarförbundet r.f.
1988 Liittyminen Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) ulkojäseneksi
2000 Vuoden Tekstiiliopettajan valinta aloitetaan
2003 Liiton senioritoimikunta aloittaa toimintansa
2006 Ensimmäiset käsityön lukiodiplomit jaetaan
2007 Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liitto Staili ry. perustetaan

 

Lähde: Hanhinen, Niina (2001). Tekstiiliopettajaliitto 90 vuotta. Julkaisija: Tekstiiliopettajaliitto ry. - Textilillärarförbundet rf. (Julkaisua voi kysyä liiton toimistolta)