9-luokkalaisten stipendit

Tekstiiliopettajaliitto jakaa vuonna 2020 10 kpl 50 euron suuruisia stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä lukiodiplomin tekijöille. Näillä stipendeillä halutaan kannustaa oppilasta jatkossakin käsitöiden pariin ja palkita onnistuneesta koulutyöstä käsitöissä. Stipendin saajaksi voi ehdottaa motivoitunutta, ahkeraa ja taitavaa käsityöntekijää tai oppilasta, joka on luova tai toiminnallaan muut huomioon ottava.

Lähetä ehdotuksesi stipendin saajasta (yksi oppilas/koulu) Tekstiiliopettajaliiton toimistolle 30.4.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tekstiiliopettajaliitto.fi. Laita viestiin otsikoksi Päättöluokan stipendi. Stipendihakemuksen löydät alta. Huom! Tallennathan hakemuksen ja liitteet oppilaan nimellä. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

Tekstiiliopettajaliiton hallitus tekee päätöksen stipendien saajista kokouksessaan 9.5. ja ilmoittaa sen jälkeen päätöksestä valituille. Stipendit toimitetaan tilisiirtona.