Paikallinen opstyö

 

Tuntijakotaulukko, johon kootaan yhteisesti kaikki paikallistason päätökset tuntijaoista. Voit päivittää taulukko itse tai laita Miialle meilinä kuntasi päätökset miia.collanus (at) staff.uta.fi

Päätöksiä


Prosesseja

Perusopetuksen opetussuunnitelmat tulevan voimaan 2016 syksystä alkaen. Liiton opetussuunnitelmatyöryhmä seuraa tilanteen etenemistä. Kaikesta olennaisesta tiedotetaan jäsenistölle yhteisellä sähköpostilistalle, FB-ryhmässä sekä näillä verkkosivuilla.

Opetussuunnitelman toteuttamiseen ja sen vaatimiin opetusjärjestelyihin löytyvät viralliset ohjeet täältä:
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf Lue yleinen osa ja käsityön oppiainekohtaiset ohjeet.

Lisäapuja edelleen kuntaopsiin ja koulukohtaiseen opsiin:
http://www.edu.fi/perusopetus/kasityo/ops2016_tukimateriaalit

Tukimateriaalia, ohjeita käytännön toteutukseen sekä käsitteiden avaamista löytyy 
http://www.edu.fi/perusopetus/kasityo/ops2016_tukimateriaalit

Konkreettisia toteutusesimerkkejä uuden opsin mukaisista ilmiölähtöisistä ja monimateriaalisista opetuskokonaisuuksia:

Vinkkejä dokumentaatioon:

Tuntijakopäätöksiä on koottu yhteiseen dokumenttiin, ilmoita sinne oman kuntasi/kuntayhtymäsi tiedot

Facebookin Käsityön OPS 2016 -ryhmä on opettajien itsensä perustama keskustelualue. 

OPS2014 mukaisen käsityön opettamiseksi olisi kunnissa järjestettävä mahdollisuus samanaikaisopetukseen. Niin, että teknisen työn opettajat ja tekstiilityönopettajat opettavat samaan aikaan (tai yhdessä) yhtä luokkaa, jonka voi jakaa kahteen max 16 oppilaan ryhmään. Tällaisen järjestelyn puitteissa voidaan opettaa uuden opsin mukaan.