Aino-koti säätiön apurahat vuonna 2020

21.10.2020

Aino-koti säätiö on jakanut vuosittaiset apurahansa hakemusten perusteella Tekstiiliopettajaliiton jäsenille. 

Apurahan vuonna 2020 saivat:

Kouhia, Anna 1500 euroa
Feministisen vaatemalliston materiaali- ja valmistuskuluihin.

Laukka, Julia 525 euroa
Erityispedagogiikan aineopintoihin Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Liukkonen, Päivikki 2500 euroa
Käsityötieteen väitöskirjaan “ Maker-Centered Bioart in Education – Skill-building for the Future” (Tekijäkeskeinen biotaide opetuksessa – taitoja tulevaisuuteen)

Luoto, Iina 1000 euroa
Opettajien erikoistumiskoulutukseen Turun yliopistossa: Kouluhyvinvointi 60 op.

Vastimo, Minna 2000 euroa
Väitöskirjatyöhön aiheesta luokanopettajaopiskelijoiden oppimisen itsesäätelytaidot käsityöopinnoissa.

Väänänen, Niina 500 euroa
Suomenkielisen tieteellisen artikkelin kirjoittamistyöhön hakijan englanninkielisestä väitöskirjasta.

Onnittelut apurahan saaneille!