Hae Aino-koti -säätiön apurahaa 1.4. mennessä

3.3.2020

AINO-KOTI SÄÄTIÖN APURAHAT yhteensä 20 000€

julistetaan haettaviksi säätiön 70-vuotisjuhlavuotena ke 1.4.2020 mennessä Tekstiiliopettajaliittoon kuuluville suomenkielisille tekstiiliopettajille ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja jatko-opintoihin.

Lisäksi jaetaan 3000 euron apuraha, jonka kohteena on käsityön kokemuksellinen suunnittelu ja valmistus. Tämä apuraha perustuu professori emerita Pirkko Anttilan merkkipäivän johdosta tehtyihin onnittelulahjoituksiin.

Apurahan hakeminen ja myöntäminen

Hakemuslomake lähetetään sähköisesti säätiön sihteerille sanna.hallaaho@gmail.com 1.4. mennessä. Tulostettu hakemus allekirjoitettuna ja liitteineen tulee lähettää myös postitse osoitteeseen Sanna Halla-aho, Martantie 5 as. 1, 06100 Porvoo.

• Lisätiedot säätiön sihteeriltä, puhelin 050 595 6764

• Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

• Apurahan hakijalle ilmoitetaan apurahasta toukokuun aikana ja apurahan saaneet julkaistaan  säätiön sivuilla http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/ainokotisaatio/

• Apuraha tai sen 1. erä maksetaan syyskuun alussa. 

• Apurahan saanut on velvollinen antamaan säätiön hallitukselle lyhyen selvityksen apurahan käytöstä myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

• Jos hanke peruuntuu, on siitä ilmoitettava säätiön hallitukselle. 

Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti. Lisäksi samasanainen hakemus lähetetään allekirjoitettuna postitse liitteineen.