Käsityön pedagogiikkaa alakouluun - käsityökasvatuksen kurssimateriaali julkaistu

18.2.2020

Havainnekuva materiaalista

Itä-Suomen yliopiston käsityökasvatuksen yliopistonlehtori Tarja Kröger on koonnut kattavan kurssimateriaalin käsityökasvatuksen opiskelijoille. Materiaali on tarkoitettu Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 eli TATA2 opintojakson käsityön harjoitusten tueksi. Opintojakso kuuluu opettajaksi opiskelevien monialaisiin opintoihin.

Kurssimateriaalissa selitetään ja havainnollistetaan kokonaiseen käsityöprosessiin liittyviä osa-alueita sekä niihin liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Pääpaino on käsityön oppiaineen pedagogiikassa ja kontekstina on alakoulun käsityö.

Krögerin mukaan materiaalia on tarkoitus kehittää vuosittain ja hän toivookin siksi palautetta siitä, miten sitä voisi täydentää ja edelleen kehittää. 

Materiaaliin voi tutustua myös liittomme jäsensivuilla.