Käsityön "parasta ennen" -päiväys ei ole ohi - mielipiteemme Maaseudun Tulevaisuudessa

9.2.2021

Maaseudun tulevaisuus julkaisi mielipiteemme lukiodiplomin uudistamisesta.


Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2020:34 ehdotetaan, että lukiodiplomiuudistuksessa käsityön lukiodiplomi poistetaan ja tilalle luotaisiin ”paremmin tähän päivään” sopiva teknologiadiplomi.

Teknologia on muotoilun ja käsityön ”työkalu”, mutta lukiodiplomina se olisi liian kapea-alainen yhteiskuntaan valmistavassa lukiossa. Käsityötä voi opiskella joissakin lukioissa, eikä sillä ole valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Käsityön lukiodiplomi tarvitaan, jotta käsityö säilyy osana lukiokoulutusta. Käsityö ja muotoilu osana lukiokoulutusta vahvistavat sitä, että meillä on tulevaisuudessakin käsistään taitavia työntekijöitä alalla kuin alalla. Meillä tarvitaan yhä ylioppilaita, jotka lukio-opintojen aikana ovat konkretisoineet teoriaa käsin kosketeltavaksi tekemiseksi.

Käsityö on laaja-alaista ajattelun taitoa, jossa valmis tuote on vain osa prosessia. Se on kokonaisuuksien hallintaa ja uuden luomista, materiaalien ymmärtämistä, kolmiulotteisen muodon hahmottamista, työvälineiden käyttöä ja teknologian hyödyntämistä.

Käsityössä tarvitaan ongelmanratkaisu- ja innovaatiokykyä, sekä rohkeutta toimia muuntuvissa tilanteissa. Se vaatii tekijältään toimeen tarttumista, yrittämistä ja uskoa siihen, että kykenee tekemään myös itse.

Käsityö kytkeytyy osaksi ympäröivää maailmaa historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.

Minna Hankala-Vuorinen

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry puheenjohtaja

Jaana Marttila

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry edunvalvontatoimikunnan jäsen