Käsityön työturvallisuuspäivät 2022 15.-16.2.2022

4.12.2021

Käsityön työturvallisuuspäiviltä saat tietoa toimivan ja turvallisen työ- ja oppimisympäristön suunnittelusta ja ylläpidosta, työn vaarojen arvioinnista, riskien hallinnasta, koneturvallisuudesta, turvallisuuskulttuurin kehit-tämisestä ja vastuukysymyksistä sekä työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpidosta. Puhujina vuorovaikuttei-sissa esityksissä ovat Opetushallituksen, Helsingin ja Turun yliopistojen, aluehallintoviraston, Työturvalli-suuskeskuksen ja OAJ:n edustajat sekä muut käsityön työturvallisuuden parissa toimivat alan parhaat asi-antuntijat.


Paikka Solo Sokos Hotel Torni Tampere (Ratapihankatu 43, 33100 Tampere)
osoite sokoshotels.fi


Järjestäjät Tilaisuuden järjestää Työturvallisuuskeskus, Teknisten aineiden opettajat - TAO ry, Tekstiiliopetta-jaliitto TOL ry sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.


Osallistujat Tapahtuma on suunnattu käsityön teknisen ja tekstiilityön työtapoja opettaville, rehtoreille, työ-suojeluvaltuutetuille, työsuojelupäälliköille ja kaikille käsityön opetuksen turvallisuusasioista kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen tulee tehdä 31.1.2022 mennessä osoitteessa https://ttk.etapahtuma.fi/
(Palvelutunnus: Käsityö2022)


Osallistumismaksu 350 euroa (+alv 24 %), maksulla katetaan ohjelma ja ruokailut, kahvit ja iltaohjelma (hinta ei sisällä majoitusta eikä matkakuluja). Jos ilmoittaudut 15.12.2021 mennessä osallistumismaksu


Tutustu tarkemmin ohjelmaan oheisesta liitteestä.