Vuoden 2020 Vaikuttavin ARVO-teko kunniamaininta #kasvomaskitalkoot-kampanjalle

18.11.2020

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko palkinnon jakava Arvoliitto etsi tekoja, joilla on koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa vaikutettu positiivisesti ihmisten elämään. Kisassa lisäksi painotettiin innovatiivisuutta ja rohkeutta. Voittajaksi julistettiin 17.11. ARVO-päivässä Valtiokonttorin toiminta yritysten kustannustuen jakamisessa keväällä ja kesällä 2020.

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko 2020 kunniamaininta annettiin Marttaliiton, Naisten valmiusliiton ja Tekstiiliopettajaliiton yhteiselle Kankaiset kasvomaskit, #kasvomaskitalkoot -kampanjalle. Nämä kolme järjestöä halusivat jo hyvin varhaisessa vaiheessa keväällä 2020 tehdä osansa taistelussa koronavirusta vastaan ja päättivät lähteä yhdessä kampanjoimaan kankaisten kasvomaskien valmistamisen ja käytön puolesta. Kampanjassa tuotettiin ”kansanmaskien” valmistusohjeet teksti- ja videomuodossa ja vietiin ohjeita eri yleisöille tehokkaasti. Kampanjavideoita on katsottu YouTubessa lähes puoli miljoonaa kertaa.

”Tässäkin teossa raati kiinnitti huomiota erityisesti nopeaan reagointiin ja korona-spesifiin toimintaan. Lisäksi tässä teossa näkyy yhteistyön tärkeys ja merkitys.” kertoo raadin kolmas jäsen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) toimitusjohtaja Petri Virtanen.

”Olemme todella kiitollisia ja otettuja tästä yllättävästä ja hienosta huomionosoituksesta. Keväällä meihin oltiin laajasti yhteydessä sekä kansalaisten että viranomaisten suunnasta ja ilmaistiin huolta maskitilanteesta ja kansalaisten mahdollisuuksista itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa.  Keskustelimme viranomaisten kanssa mahdollisuuksista kansalaisneuvontaan ja lähdimme sitten tällä kolmen kansalaisneuvontaorganisaation kokoonpanolla tekemään mahdollisimman saavutettavaa ja laajalle levitettävissä olevaa kampanjaa. Saavutettavuus nousikin yhdeksi tärkeäksi osaksi koko projektia – halusimme, että ohjeet kasvomaskin valmistukseen olisivat kaikkien kansalaisten käytettävissä. Teimme siis ohjeet laajalla rintamalla eri kanaviin: virtuaalikurssin, ohjevideon ja kirjallisten ohjeiden lisäksi kangasmaskin valmistuspajoja järjestettiin kirjastoissa. Tämä tunnustus on osaltaan viesti meille siitä, että kansalaistaitojen vahvistamiselle ja neuvontajärjestöjen työlle on vahva tilaus.”  kertoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Katso lisää: https://arvoliitto.fi/2020/11/17/vuoden-2020-vaikuttavin-arvo-teko-palkinto-valtiokonttorille-kunniamaininta-kankaiset-kasvomaskit-kampanjalle/ 


Järjestöt antoivat ensimmäiset kansalliset kasvomaskien teko- ja käyttöohjeet jo koronan alkuvaiheissaJulkisuudessa on keskusteltu syksyn aikana viranomaisten ja tutkijoiden antamista, välillä kansalaisia hämmentäneistä ja keskenään ristiriitaisista kasvomaskiohjeista. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi viralliset suositukset syksyllä 14.8. kuukausiaCovid-19 alkamisen jälkeen.

Marttaliitto ry, Naisten Valmiusliitto ry ja Tekstiiliopettajaliitto TOL ry käynnistivät heti huhtikuussa kansalaisille suunnatun kasvomaskitalkoot -asennekampanjan viranomaisviestintää ja ohjeita tukemaan. Järjestöt pitivät tärkeänä uusien kansalaistaitojen opettamisen poikkeusoloissa. Järjestöjen kyky toimia nopeasti yhteiskunnallisessa ja pitkäkestoisessa poikkeustilanteessa perustuu pitkään varautumis- ja ennakointityöhön sekä kokemukseen kansalaisvaikuttamisesta sekä perustehtävään olla lähellä kansalaisia ja kuunnella heidän tarpeitaan.

Kasvomaskien ompelu- ja käyttöohjetta on hyödynnetty runsaasti: ohjeita on katsottu tähän mennessä yli 500 000 kertaa järjestöjen nettisivuilla.​Kasvomaskien tekeminen ja käyttö ovat osa omatoimista varautumista ja viranomaissuositusten tukea

Kotitalouksien omaan käyttöön valmistettu kasvomaski on ollut osa varautumista, turvallisuutta ja omatoimista selviytymistä. Kansalaistaitojen opettelu poikkeusoloissa tukee erityisesti kansalais- ja yhteisvastuuta; käyttämällä kasvomaskia oikein, välitämme kanssaihmisistä.

”Saimme keväällä lukuisia yhteydenottoja sekä viranomaisilta että kansalaisilta kasvomaskien ohjeistamisessa. Halusimme vastata kansalaistarpeeseen selvittämällä viranomaisten antamat ohjeet ja vaatimukset kotona tehtäville kasvomaskeille”, toteaaMarianne HeikkiläMarttaliitosta. Tekstiiliopettajaliiton puheenjohtajaMinna Hankala-Vuorisenjohdolla valmistuivat kasvomaskien ompelu- ja käyttöohjeet sekä kouluissa aletiin opettaa oppilaille kasvomaskien ompelutaitoja. Suuri yleisö on päässyt mukaan tekstiiliopettajien pitämiin Facebookin ompelulivelähetyksiin.

”Suomalaiset naiset ovat olleet valmiita toimimaan ja tukemaan yhteiskunnan selviytymistä erilaisissa kriisitilanteissa. Ihmisten auttamishalu on pysynyt vahvana, vaikka uhkakuvat ovat muuttuneet. Kansalaisten on tänään tärkeä osata monenlaisia turvallisuus- ja varautumistaitoja, selvitäkseen omatoimisesti poikkeusoloissa. Kasvomaskin ompeleminen on yksi tärkeä taito, uusi kansalaistaito, muistuttaa pääsihteeriKaarina Suhonen, Naisten Valmiusliitosta.

Kotitalouksien käyttöön tarkoitetun kasvomaskin käyttö- ja teko-ohjeet laadittiin 8.4. järjestöjen sivuille ja somekanaviin sekä ulkoiseen viestintään. Neuvonnassa korostui livelähetykset somekanavissa, vaikuttajaviestintä Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä kannanotot ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Järjestöt antoivat myös puhelin- ja chat-neuvontaa viikoittain huhtikuusta lähtien.


Kasvomaskeja vähävaraisille yhdessä Helsingin kaupungin kanssa

Kampanja on jalkautunut myös pääkaupunkiseudun kirjastoihin. Töölön kirjastossa Helsingissä pidettiin lokakuussa kasvomaskityöpajoja, joissa Kädentaitomartat opastivat kankaisen kasvomaskin valmistuksessa. Kirjasto tarjosi käyttöön ompelukoneen ja tarvittavat materiaalit ja pajat olivat maksuttomia. Lisäksi järjestöt osallistuivat Helsingin kaupungin kasvomaskikeräykseen Helsingin kirjastossa, jossa kerättiin ostettuja tai itsetehtyjä kasvomaskeja vähävaraisille jaettavaksi. Mukana kasvomaskikeräyksessä on myös Diakonissalaitos, joka toimittaa lahjoitusmaskit vähävaraisille ja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille Helsingissä.


Lisätietoa

  • Marttaliiton pääsihteeriMarianne Heikkilä, puh. 050 375 1195, marianne.heikkila@martat.fi
  • Naisten Valmiusliiton pääsihteeriKaarina Suhonen, puh. 040 561 1655, kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi
  • Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n puheenjohtajaMinna Hankala-Vuorinen, puh. 050 328 1058, puheenjohtaja@tekstiiliopettajaliitto.fi
  • Lisätietoa www-sivuilla


  • https://www.martat.fi/tietoa-kankaisista-kasvomaskeista/
  • https://naistenvalmiusliitto.fi/kankaiset-kasvomaskit/
  • https://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/uutiset/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/
  • https://www.hdl.fi/blog/2020/08/14/haavoittuvassa-asemassa-olevat-tarvitsevat-maskien-lisaksi-tukea-ja-neuvontaa/