Kirje opetuksen järjestäjille

20.1.2020

Arvoisat kuntapäättäjät ja rehtorit,

me Tekstiiliopettajaliitossa haluamme turvata laadukkaan ja tasa-arvoisen käsityönopetuksen perusopetuksessa. Lue alta, millaisia oppilaitos- ja kuntatasoisia kehittämiskohteita käsityö-oppiaineeseen liittyy, jotta kouluistamme jatkossakin valmistuisi kestävän tulevaisuuden osaajia.

Kiitos kun sinä työlläsi teet meidän työmme mahdolliseksi!


Tuntijaon uudelleentarkastelu: Paikallisessa tuntijaossa turvattava seitsemännen luokan käsityönopetuksessa 3 vvt .

  • Opetussuunnitelman tavoitteet eivät täyty seitsemännen luokan kahdessa vuosiviikkotunnissa: vasta yläluokilla oppilaat ovat kypsiä soveltamaan opittuja taitojaan.
  • Aiempaa pienempi tuntimäärä seitsemännellä luokalla heijastuu käsityön valinnaisainesuosioon.
  • Tällä hetkellä Suomen kunnissa tilanne on hälyttävän epätasa-arvoinen oppilaan kannalta. Opintojen jatkuvuus oppiaineessa kärsii ja toiselle asteelle siirrytään heikommalla tietopohjalla aiempiin vuosiin verrattuna.

Ryhmien määritelty maksimikoko: Eri statuksella olevat oppilaat tulee mitoittaa kertoimilla.

  • Nyt ryhmäkoosta on annettu suositus, enimmillään 16 oppilasta, vain teknisen työn tilojen osalta. Sama rajoitus pitäisi saada kaikkiin käsityötiloihin.
  • Tällä hetkellä oppilaan saama tuki ei aina seuraa käsityöluokkaan asti. Tukea tarvitsevat oppilaat tulisi ryhmässä mitoittaa kertoimella kaksi, eli he veisivät kaksi oppilaspaikkaa ryhmästä.

Taide- ja taitoaineiden hankintalisä. Lisän tulee kuulua kaikille käsityötä opettaville myös alakoulussa

  • Taito- ja taideainelisän suuruus ei ole nykyään sidoksissa opetettavaan tuntimäärään. Työmäärä kuitenkin kasvaa tuntimäärään ja oppilasmäärän kasvaessa.
  • Tällä hetkellä noin 300 oppilaan koulussa jaettava rahamäärä on sama kuin yli 600 oppilaan koulussa. Isossa koulussa samaa korvausta jaetaan siis useammalle henkilölle.
  • Tällä hetkellä hankintalisää saavat vain yläkoulussa opettavat. Uusimman opetussuunnitelman myötä yli 80 % opetustunneista on kuitenkin alakoulun puolella.