Taide- ja taitoaineet lisäävät oppilaiden ja kotien hyvinvointia

31.3.2020

Käsityö ja taide kuuluvat myös etäopetukseen

Staili ry on ottanut mediassa kantaa taito- ja taideaineiden etäopetukseen. Huhujen mukaan jotkut kunnat ovat suunnitelleet taito- ja taideaineopettajien lomautusta etäopetuksen aikana, mikä on käsittämätön aie. 

Staili ry on taide- ja taitoaineiden liittojen yhteinen yhdistys, jonka hallituksessa toimivat liittojen puheenjohtajat. Lue vetoomus alta. Taide- ja taitoaineet lisäävät oppilaiden ja kotien hyvinvointia


Taide- ja taitoaineiden opettajat elävät nyt poikkeuksellista aikaa. Oman oppiaineen ydintä on käsillä tekeminen, työvälineet ja materiaalit, oppilaan kohtaaminen ja yhteistyö. Miten saada tällainen materiaaleista, työvälineistä ja läsnäolosta koostuva opetus siirrettyä etäopetukseksi? Tehtävä saattaisi kuulostaa mahdottomalta, ellei Suomessa olisi niin ammattitaitoisia ja päteviä taide- ja taitoaineiden opettajia! Ei ollut kulunut kuin kaksi päivää etäopetukseen siirtymisestä, kun taide- ja taitoaineiden opettajat olivat jo julkaisseet keskenään mediaan laadukkaita etäopetusmateriaaleja ja tehtäväpaketteja.Taito- ja taideaineiden hyvinvointia lisäävää sekä poikkeuksellisen arjen kuormitusta vähentävää merkitystä ei kuitenkaan kaikkialla ole ymmärretty: joissain kunnissa on mietitty taide- ja taitoaineiden opetuksen keskeyttämistä ja jopa aineenopettajien lomauttamista. Syiksi on esitetty jakoa tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin oppiaineisiin ja opettajien kyvyttömyyttä opettaa taide- ja taitoaineita etänä. Tällaiset puheet kuohuttavat aineenopettajia, jotka ovat käyttäneet valtavasti työtunteja järjestääkseen lakisääteistä ja opetussuunnitelman mukaista taide- ja taitoaineiden opetusta myös tällaisina poikkeuksellisina aikoina. Juuri tällaisina aikoina taide- ja taitoaineiden rooli korostuu: mitä olisi elämä karanteenissa ilman kuvataidetta, liikkuvaa kuvaa, musiikkia, liikkumisen riemua tai käsillä tekemistä? Taide- ja taitoaineiden opetus takaa oppilaille monipuolisia etäopetustehtäviä, jolloin aikaa ei tarvitse viettää tietokoneen ruutua katsellen ja lopputuloksesta pääsee parhaimmillaan nauttimaan koko perhe. Jokaisella peruskoululaisella on oikeus saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta myös poikkeusaikoina.


Taide- ja taitoaineiden merkitystä oppilaille, heidän henkiselle hyvinvoinnilleen ja yleissivistykselle ei sovi aliarvioida. Ammattitaitoisen ja pätevän taide- ja taitoaineen opettajan ohjauksessa oppilas saa etäopetuksessa valtavasti iloa ja toivoa poikkeuksellisessa tilanteessa, helpotusta yksinäisyyteen ja kartutettua kulttuurista pääomaa. Taide- ja taitoaineet ovat osa yleissivistävää koulutusta ja niiden opetus etänä on aivan yhtä tärkeää kuin kaikkien muidenkin kouluaineiden. Kuntien säästötoimet eivät voi lähteä taide- ja taitoaineiden aineenopettajista.31.3.2020Minna Hankala-Vuorinen, TOL ry, puheenjohtaja

Katja Uksila, Kuvataideopettajat KUVIS ry, puheenjohtaja

Minna Vanhala, KTAOL, puheenjohtaja

Kasper Salin, LIITO, puheenjohtaja

Jouni Haapakoski, KMO ry, puheenjohtaja