Vuoden käsityöopettajaehdokkaat julkistettu

4.8.2019

Yhdistykset lähettävät äänestyspäätöksensä toimistolle 20.9. klo 15 mennessä. 

Vuoden käsityönopettaja 2019 paljastetaan Syyspäivillä Helsingissä 28.9.2019.


Vuoden 2019 käsityönopettajaehdokkaat:

Helsingin seudun tekstiiliopettajat ry: Marjo Malinen
Ehdokkaamme vuoden 2019 käsityönopettajaksi on Marjo Malinen, Ressun peruskoulu, Helsinki

Marjo on monipuolinen käsityönopettaja, joka innostaa oppilaansa
käsityöhön! Marjo on työskennellyt Ressun peruskoulussa pitkään. Ressussa Marjo toteuttaa suomenkielisen perusopetuksen lisäksi englanninkielisen IB-linjan opetusta, jossa portfoliotyöskentelyn
kehittäminen on ollut Marjon käsityön opetuksessa tärkeää.

Vuosien ajan Marjo on tehnyt töitä myös aikuisopetuksessa Helsingin
Työväenopistossa vetäen ompelukurssiryhmää iltaisin: ryhmästä on
muodostunut kiinteä porukka, jolle käsitöiden lisäksi mukava yhdessäolo on tärkeää.

Marjo on ollut ahkera osallistuja käsityön täydennyskoulutuksissa
osallistuen Raumalla väkä-koulutukseen. Tällä hetkellä Marjo on käsityökollegansa kanssa mukana yliopistojen Innokomp-hankkeessa, jossa uusien teknologioiden yhdistämistä tuodaan
käsityötuotteisiin.


Tampereen Seudun Tekstiiliopettajat: Jaana Inki
Valmistuttuaan Helsingin yliopistosta 1987 (KM, tekstiilityönopettaja) Jaana on täydentänyt ja jatkanut opintojaan monipuolisesti. Hän on suorittanut opetusharjoittelun ohjaamisen täydennyskoulutusohjelman 1988-1989, kasvatus- ja opetusalan ammatillisen erikoistumisohjelman 1996-1998 ja luokanopettajan monialaiset opinnot 2007-2008.  
Valmistumisensa jälkeen Jaana on työskennellyt Hämeenlinnan normaalikoulussa (1987-2012) tekstiilityön opettajana, opetusharjoittelun ohjaajana ja luokanopettajien kouluttajana. Vuodesta 2013 lähtien hän on opettanut Tampereen yliopiston normaalikoulun alaluokilla.


Jaana on opiskellut aktiivisesti töiden ohessa. Oma kiinnostus moniin tekstiilialan tehtäviin on saanut Jaanan kouluttautumaan stylistiksi (pukeutumisneuvojaksi), stailaajaksi (sisustus) sekä yrittäjäksi. Jaanalla onkin ollut vuodesta 2012 ollut oma yritys Nättinä – sinä ja koti. (www.nattinasinajakoti.fi). 


Jaana osallistui 2016 Käsityö verkossa ry:n Multisidoksia ja Somesaranoita – käsityötä suunnittelusta käsin kurssille. Jaana on suorittanut myös 2017-2018 Turun yliopiston VäKä-koulutuksen (välineitä käsityön opetukseen) kaikki neljä opetuskokonaisuutta ja positiivisen pedagogiikan, elämäntaitojen ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajankoulutuksen.  Viime vuonna Jaana on suorittanut Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu -kussin ja Ahlmannin ammattiopiston Stand up -kurssin. Positiivisen pedagogiikan osaamistaan hän haluaa jakaa sekä oppilaille omilla tunneillaan että opettajille järjestämällä koulutusta aiheesta. 


Sanavalmis ja kantaa ottava Jaana on koko työuransa ajan ollut aktiivinen myös yhdistystoiminnassa. Hän on toiminut Hämeenlinnan opettajien ammattiyhdistyksessä sihteerinä ja hallituksen jäsenenä, Hämeenlinnan normaalikoulun varaluottamusmiehenä yksitoista vuotta, Etelä-Hämeen tekstiiliopettajissa myös hallituksessa, sihteerinä ja puheenjohtajana viisi vuotta, Suomen harjoittelukoulujen opettajien yhdistyksessä hallituksessa seitsemän vuotta, Tekstiiliopettajaliiton hallituksessa seitsemän vuotta ja sen puheenjohtajana kaksi vuotta. Näiden luottamustoimien kautta Jaana on ollut monessa mukana ja vaikuttanut opettajien asioihin vahvasti.


Jaana on aktiivinen, idearikas, toimelias ja aina tyylikäs tekstiilityön opetuksen asiantuntija ja käsityön puolestapuhuja. Monipuolinen osaaja, kokeileva Jaana ei säästele itseään kun käsityö tarvitsee asioiden edistäjää ja uudistajaa. Jaanan kiinnostus ja innostus uusiin asioihin on elämäntapa, uudet koulutukset odottavat jo ensi syksynä tarmokasta opiskelijaa!


Liiton hallituksen käsityönopettajaehdokas: Tuija Vähävuori

Tuija Vähävuori on monipuolisesti kouluttautunut käsityönopettaja, kasvatustieteiden maisteri ja kotiteollisuusopettaja. Hän toimii tällä hetkellä kansalaisopiston päätoimisena opettajana Lahdessa. Opetusaineina ovat lähinnä huovutus, tilkkutyöt, kirjonta ja kankaankuviointi. Työkokemusta on karttunut aiemmin muun muassa suojatyökeskuksen käsityönojaajana, käsi- ja taideteollisuusalan yrityksen työnjohtajana ja erityisopettajana. Tuijan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen. Erilaisten käsityöalan täydennyskoulutusten lisäksi osoituksena osaamisen kehittämisestä tuoreimpana on johtamisen erikoisammattitutkinto. Hän haluaa tukea myös aikuisopiskelijoita harrastuksissa ja omaehtoisessa opiskelussa. Kursseille osallistuvien joukossa on harrastajia, jotka ovat saaneet kipinän hakeutua käsityönopettajaopintoihin.

Moni harrastaja kaipaa haasteita ja on kiinnostunut oman ilmaisun kehittämisestä. Näyttelyt ovat mahdollisuus tuoda näkyväksi omaa osaamistaan. Se innostaa, etenkin jos näyttely on ulkomailla, ja on lähdetty yhdessä paikan päälle katsomaan. Opiskelijoiden kannustamisen lisäksi Tuija haluaa kehittää omaa ilmaisuaan kokeilemalla materiaaleja ja työtapoja sekä osallistumalla aika ajoin näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Käsitöiden äärellä on mahdollisuus hiljentyä ja saada aikaan oman käden jälkeä.

Näkyvyyttä käsityölle Tuija on tuonut järjestämällä opintomatkoja. Hän haluaa tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuksia nähdä, millaisia ja miten käsitöitä tehdään muualla. Matkoilla ammennetaan ideoita ja tutkitaan tekniikoita sekä usein huomataan, että työt ja tekniikat voivat olla erilaisia, mutta silti samankaltaisuuksia löytyy. Ryhmämatkoja on tehty muun muassa Tšekkeihin, Unkariin, Ranskaan, Latviaan ja Viroon. Ulkomaanmatkojen lisäksi on matkailtu myös kotimaan käsityökohteissa. Matkat ovat opiskelijoille antoisia ja ne lisäävät yhteisöllisyyttä. Kotikansainvälistyminen on myös merkityksellistä. Tuija onkin kutsunut ulkomaisia alan taitajia opistoon. Vierailut, luennot ja näyttelyt avartavat näkemyksiä ja 
tarjoavat "ideoita reppuun".


Tuija on toiminut Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallituksessa, ensin 4 vuotta varajäsenenä ja nyt toista vuotta varsinaisena jäsenenä, jäsensihteerin tehtävässä. Tuija oli järjestämässä työryhmän kanssa yhdistyksen vuoden 2016 valtakunnallisia Tilkkupäiviä Lahteen. Tuija on mukana myös paikallisen tilkkukillan toiminnassa. Kilta tuo näkyvyyttä käsitöille erilaisin tempauksin ja hyväntekeväisyystöin. Tilkkutöitä on viety näytteille muun muassa vanhusten palvelutaloihin ja ystävyyskaupunkiin Saksaan. Hyväntekeväisyystyöt ilahduttavat saajia ja antavat tekijöilleen paljon hyvää mieltä. Järjestötyössä Tuijalle on tärkeää porukkahenki. Yhteistuumin saadaan paljon aikaan ja yhteinen tavoite motivoi. Yhdessä on enemmän.

Marjo Malinen
Jaana Inki
Tuija Vähävuori