Edunvalvonta

Sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on ammatillisena keskusjärjestönä valvoa Suomen tekstiilityön- ja käsityönopettajien ammatillisia, yleisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja sekä edistää ammattikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. (2 §) 

Edunvalvonnassa keskeistä on oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässämme sekä opettajien työllisyystilanteen parantaminen. Edunvalvonta keskittyy erityisesti yleissivistävään koulutukseen, mutta liitto tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käsityönopetusta tarjoavien ja käsityökulttuuria edistävien tahojen kanssa.