Tekstiiliopettajaliitto tekee tiivistä yhteistyötä Teknisten aineiden opettajat (TAO) ry:n kanssa mm. yhteisten syyspäivien ja erilaisten kannanottojen merkeissä. Yhteistyö Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liiton STAILIn kanssa on koko ajan tiivistynyt.

Aino-koti -säätiö jakaa vuosittain apurahoja.

Yhteistyökumppanit ja edustajasi: