SÄKÄT 

Suunnittele! Äimisty! 

Käsityön teknologiaa kaikille!

SÄKÄT -Suunnittele! Äimisty! KÄsityön Teknologiaa kaikille! -koulutuskokonaisuus tuo teknologian kaikkien saataville. Täydennyskoulutus käsityötä opettaville edistää digitaalista tasa-arvoa oppijoiden kesken. Arviointiosaamisen, suunnittelun, toteutuksen ja ideoinnin digitaaliset ja teknologiset työkalut tulevat tutuksi tässä kolmipäiväisessä koulutuskokonaisuudessa.

Koulutus alkaa etäpäivällä, joka sisältää asiantuntijapuheenvuoroja ja teknologioihin tutustumista. Toinen koulutuspäivä on lähipäivä, jossa oppimista syvennetään neljällä eri paikkakunnalla. Lähipäivänä keskitytään kokeilemaan erilaisia käsityöprosessiin soveltuvia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja. Kolmas kokoontumiskerta perustuu itsereflektioon ja koulutuksen alussa annetun kehitystehtävän purkuun. Koulutus tuo teknologian kaikkien saataville, kun opettajien digi- ja teknologiset taidot vahvistuvat.

Lähipäivien koulutus tapahtuu samansisältöisenä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Rovanimellä. 

Koulutukseen ilmoittautuminen alkaa marraskuussa 2022. 

Koulutuspäivät:

Kaikille yhteinen etäpäivä  18.1.2023

Helsinki 

Lähikoulutus 4.2.2023

Etäpäivä 2: 22.3.2023

Jyväskylä 

Lähikoulutus 11.2.2023 

Etäpäivä 2:  18.4.2023

Turku

Lähikoulutus 11.3.2023 

Etäpäivä 2: 27.4.2023

Rovaniemi

Lähikoulutus 18.3.2023 

Etäpäivä 2: 3.5.2023