SÄKÄT 

Suunnittele! Äimisty! 

Käsityön teknologiaa kaikille!

SÄKÄT -Suunnittele! Äimisty! KÄsityön Teknologiaa kaikille! -koulutuskokonaisuus tuo teknologian kaikkien saataville. Täydennyskoulutus käsityötä opettaville edistää digitaalista tasa-arvoa oppijoiden kesken. Arviointiosaamisen, suunnittelun, toteutuksen ja ideoinnin digitaaliset ja teknologiset työkalut tulevat tutuksi tässä koulutuskokonaisuudessa.

Keväällä 2023 Säkät -koulutuskokonaisuuden ensimmäisen osion etäpäivässä oli puheenvuoroja ja tutustumista erilaisiin käsityön opetuksessa käytettyihin teknologioihin. Toisena koulutuspäivänä, joka järjestetiin samansisältöisenä kolmessa eri kaupungissa kokeiltiin erilaisia käsityöprosessiin soveltuvia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja.   Kolmas kokoontumiskerta perustui itsereflektioon ja koulutuksen alussa annetun kehitystehtävän purkuun. Kevään 2023 luennoista ja työpajoista lisätietoa löytyy täältä.SÄKÄT -koulutuskokonaisuus saa jatkoa kahdella etätapahtumalla


Keväällä 2024 koulutuskokonaisuuden teknologiateemaa jatketaan ja osallistujille annetaan  konkreettisia keinoja toimia teknologian kanssa opetustyössä. Lisäksi perehdytään oppimistehtävän suunnitteluun, jossa teknologia on mukana. Päivien sisältöön kuuluu mm. ohjeistus ompelukoneen ja saumurin huoltotoimenpiteisiin sekä vinyylileikkurin toimintaan tutustuminen. Koulutuspäivien välissä on omatoiminen tehtävä, jossa osallistuja testaa jotain koulutuksessa esiteltyä teknologiaa käytännössä sekä laatii oppimistehtävän, johon teknologia sulavasti istuu. Oppimistehtävät ja niiden analysointi ovat yhtenä sisältönä toisena koulutuspäivänä.

Koulutus on suunnattu käsityön aineenopettajille, luokanopettajille, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille. Koulutustapahtumaan osallistumisesta saat osallistumistodistuksen (esim. veso-päiviä varten).


Koulutuspäivät keväällä 2024

Maanantai  12.2.2024 klo 9-16 

Tiistai 19.3.2024 klo 9-16


Koulutustapahtuman kulut

Koulutus on Opetushallituksen rahoitama.  Itse koulutukseen osallistuminen on ilmaista, eikä osallistujille synny erillisiä materiaalikustannuksia.

Huomioithan, että sijais-, matka- tai majoituskuluja ei korvata koulutuksen puolesta. Muistathan, että ne voi vähentää veroilmoituksen tulonhankkimiskuluina. 


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 8.1.2024 klo 12.00. 


Lisätietoja 

Osallistujille lähetetään sähköpostikirje ennen tapahtumaa. Siitä löytyvät päivitetyt tiedot tapahtumien kulusta. Seuraathan sähköpostiasi ennen tapahtumaa.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole yhteydessä toimisto@tekstiiliopettajaliitto.fi.

Osallistumistodistukset

Osallistumistodistukset keväältä 2023 lähetetään sähköpostilla toukokuun lopussa niille osallistujille, jotka olivat läsnä viimeisessä etäosuudessa. 

Jos et päässyt viimeiseen osuuteen ja tarvitset osallistumistodistuksen, olethan yhteydessä toimistoon(toimisto(at)tekstiiliopettajaliitto.fi ja kerrot, mistä päivästä osallistumistodistuksen haluat. 

Osallistumistodistukset keväältä 2024 lähetetään automaattisesti sähköpostitse kaikille, jotka ovat osallistuneeet molempiin etäpäiviin ja tehneet omatoimisen tehtävän. Jos suorituksesi poikkeaa tästä ja haluat todistuksen jommasta kummasta päivästä, ole yhteydessä toimistoon (toimisto@tekstiiliopettajaliitto.fi).