Perjantain luennot

Hanna Kapanen:

MUOTOILU KUULUU KAIKILLE – Yhdessä ideoimaan ja suunnittelemaan

Luento ja workshop: kesto 2,5h


Luennolla tutustutaan muotoiluun ja erilaisiin muotoilun menetelmiin, joita käytetään työskentelyn tukena yhdessä oppilaiden kanssa. Menetelmien avulla voidaan rakentaa oma muotoilupainotteinen oppimiskokonaisuus toteutettavaksi. Menetelmiä voi rohkeasti soveltaa ja keksiä lisää itse. Yhdessä muotoiluprosessin kanssa käytettynä menetelmistä rakentuvat askelmat onnistuneeseen muotoiluprojektiin.

Luennon perään otetaan askeleita kohti omaa muotoiluprojektia. Toiminnallisen osuuden aikana työskennellään esinelähtöisesti, ideoidaan ja kokeillaan yhteissuunnittelua. Pienryhmissä syntyy aihioita muotoilullisiin oppimiskokonaisuuksiin. Osallistujille tarjotaan käyttöön Designmuseon, Ornamon ja Opinkirjon muotoilukasvatuksen yhteistyöjulkaisut. Omaan opetukseen vietävät toiminnalliset ja konkreettiset materiaalit ja harjoitukset tarjoavat muotoilun iloa ja intoa oppimiseen.

Auli Saarinen: 

ARVIOINNIN POLKU

Luento: kesto 1,5h


Arvioinnille asetetaan monia odotuksia. Sen tulisi olla yhdenvertaista, monipuolista, suunnitelmallista ja johdonmukaista sekä avointa että osallistavaa - muutamia vaatimuksia mainiten. Tämä lakisääteinen velvollisuutemme voi kaiken lisäksi olla myös antoisaa ja iloistakin, kun siihen liitetään pitkäkestoinen dokumentointi, vahvuuksien tunnistaminen ja onnistumisten juhlistaminen.  Luennolla on tavoitteena kehittää yhdessä malleja arvioinnin polulle!

Lauantain työpajat

Minna Matinlauri & Noora Bosch: 

KÄSITYÖUTOPIA - kohti kestävää käsityön tulevaisuutta

Pitkä paja: kesto 2 h 15 min


Työpajassa käsitellään tulevaisuuden monimuotoista käsityötä ja käsityön opetusta erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Aihetta lähestytään ennakkoluulottomasti yhdessä suunnitellen, keskustellen ja uusia oppimiskokonaisuuksia kehitellen. 

Tutustumme työpajassa kestävän muotoilun periaatteisiin ja uusien ympäristöystävällisten materiaalien maailmaan ja kokeilemme erilaisia tapoja näiden toteuttamiseksi osana käsityön opetusta, mm. biomateriaalikokeiluja tehden. Lisäksi pohdimme uuden teknologian ja digitaalisen valmistamisen mahdollisuuksia käsityössä, nyt ja tulevaisuudessa. 

Tavoitteena on, että jokainen osallistuja lähtee työpajasta mukanaan annos uusia ajatuksia ja valmiuksia kestävien valintojen tekemiseen, sekä heti opetuksessa kokeiltavia kestävän suunnittelun ja/tai uusien materiaalitekniikoiden menetelmiä. Luodaan yhdessä kestävälle käsityölle uutta suuntaa.

Marika Kerola & Johanna Wahlberg:

TAIDONPOLUT 2021 

Pitkä paja: kesto 2h 15min


Miten kehitytään taitavaksi tekijäksi? Millaiselta näyttää kokonainen käsityöprosessi kolmosluokkalaisen ja ysiluokkalaisen tekijän silmin? Pajassa avataan taidonpolkujen suunnittelua ja toteutusta sekä mietitään omaan opetukseen sopivia taidonpolkuja perusopetuksessa. Pajassa saat myös arjessa toimivia vinkkejä käsityöprosessin toteutukseen. Lähdemme liikkeelle tavoitteen asettelusta edeten ideoinnin, suunnittelun ja tekemisen kautta arviointiin. 

Milla Ojala: 

KOKEILEVA JA KEKSIVÄ KÄSITYÖ

Lyhyt paja: kesto 1,5 h


Työpajassa tutkitaan, pohditaan ja kokeillaan käsityön mahdollisuuksia luovana prosessina ryhmässä. Ensin etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin keskustellen: 

Mitä kaikkea käsityössä voidaan kokeilla? 

Mitä oppilaan/opiskelijan on mahdollista keksiä? 

Miten ideoiden tuottamista voidaan harjoitella ja ohjata niin, että jokainen onnistuu? 

Miten kokeilevia käsityötehtäviä voidaan toteuttaa isoissa ryhmissä? 

Keskustelun pohjalta kokeillaan käsityöideoiden tuottamista ja toteuttamista käsityöksi. 

Tuomo Parkki: 

PAKOPELIPEDAGOGIIKKAA JA GADGETTEJA

Lyhyt paja: kesto 1,5h


Työpajassa käydään läpi pedagogisten pakopelien perusasioita ja pohditaan pakopelien tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti käsitöihin, mutta toki myös muihinkin oppiaineisiin. Yhtenä tärkeänä näkökulmana on oppilaiden osallistaminen. Pajassa tutustutaan teorian lisäksi myös muutamiin itsetehtyihin pakopeligadgetteihin, kevyesti pelillistettynä.

Make your escape!

Eija Seunala: 

E-TEKSTIILIPAJA

Lyhyt paja: kesto 1,5 h


E-tekstiilipaja tarjoaa ideoita tekstiilimateriaalien ja elektroniikan yhdistämiseen luovalla tavalla. Pajassa tutustutaan erilaisiin e-tekstiileissä käytettäviin tarvikkeisiin ja työtapoihin käytännön esimerkkien kautta. Paja tarjoaa vinkkejä opetukseen ja oppimistehtävien suunnitteluun eri-ikäisten oppijoiden parissa.  

Paja sopii niin vasta-alkajille kuin aihepiiriin jo aiemmin tutustuneille. Mahdollisuus tehdä pieniä kokeiluja.