Tekstiiliopettajaliiton neuvottelutavoitteet OAJ:lle kevät 2022

            1.11.2021

Tekstiiliopettajaliiton ehdotukset OAJn neuvottelutavoitteiksi

1. Opetusvelvollisuuden laskeminen käsitöissä 21 tuntiin

On tärkeää päivittää käsityön opetusvelvollisuus tähän päivään, jolloin se vastaisi nykyisen OPSin mukanaan tuomaa lisääntynyttä työmäärää. Käsityössä lisätyötä ovat tuoneen  esim. käsityön yhteisopettajuus, arvioinnin monipuolistuminen (oppilaat mm. dokumentoivat käsityöprosessia) ja oppimisesta annettava suullinen  ja kirjallinen palaute.  Käsityönopettajat eivät myöskään saa demonstraatiokorvausta , vaikka demonstraatioiden valmistelu, materiaalien hankkiminen ja työvälineiden huoltaminen vievät samaan tapaan aikaa kuten esimerkiksi fysiikassa ja kemiassa. Mikäli kauan sitten (1970-luvulla) määriteltyä opetusvelvollisuuta ei pystytä laskemaan, niin demonstraatiokorvaus toisi tilannetta tasa-arvoisemmaksi.


2. Kaikille Suomen seitsemäsluokkalaisille tulisi varmistaa kolme tuntia käsityönopetusta viikossa. 

Kaikille Suomen seitsemäsluokkalaisille tulee varmistaa kolme tuntia käsityönopetusta viikossa. Nyt osassa kuntia opetusta on vain kaksi tuntia viikossa. Käsityötunnit jaetaan teknisen työn ja tekstiilityön kesken, joten tunti viikossa ainetta kohden on aivan liian vähän.


3. Alakoulun käsityön opettajille OVTES- korvausta materiaalihankinnoista.

Samalla periaatteella kuin yläkoulun opettajat saavat.


4. Käsityön oppilasryhmiin tulee määritellä 16 oppilaan maksimimäärä, jotta työturvallisuus sekä OPSn edellyttämä yksilöllinen ohjaus toteutuvat.

Mikäli ryhmään on integroitu erityisen tuen oppilaita, tulisi tämä ottaa huomioon kokonaismäärässä, jolloin maksimioppilasmäärä tulisi olla 12 oppilasta/ opetusryhmä per käsityön työskentelytapa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠