Yhdistysavustuksen hakeminen

Yhdistysavustus on tarkoitettu alueyhdistysten toimintaan vuodelle 2023. Avustuksen toivotaan hyödyttävän ensisijaisesti jäsenistöä. Toiminta voi olla esimerkiksi kokouksiin liittyvää, koulutusta, virkistäytymistä, retken järjestämistä tai vaikkapa syyspäivien osallistumisen tukemista. Tekstiiliopettajaliitto julkaisee omilla kanavillaan, mihin kukin alueyhdistys on avustusta käyttänyt.

Avustusta on mahdollista saada max. 10€/jäsen. Hakemus on jätettävä 15.5. mennessä.

Vuonna 2023 yhdistysavustusta on myönnetty seuraaville alueyhdistyksille: 

Lahden Seudun Tekstiiliopettajat 

Etelä-Hämeen Tekstiiliopettajat 

Pohjois-Suomen Käsityönopettajat 

Satakunnan Tekstiiliopettajat 

Tampereen Seudun Tekstiiliopettajat