Kevät 2024: Etäpäivien ohjelma ja kouluttajat

Matleena Laakso: 

Monipuolinen Canva tehokäyttöön

Matleena Laakso, digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja  https://www.matleenalaakso.fi/

Koulutuksessa perehdytään Canvan https://www.canva.com/ mahdollisuuksiin ja käyttöön opettajan työssä. Näet miten se toimii ja saat konkreettisia vinkkejä mm. erilaisten oppimateriaalien ja somepostausten tekemiseen. Canvalla voi maksutta luoda mm. kuvia, infograafeja, painotuotteita, diaesityksiä ja videoita. Voi luoda sisällöt alusta asti itse tai hyödyntää lukuisia mallipohjia tai tekoälytyökaluja.  

Jouni Ahola: 

Vertex -suunnitteluohjelmisto

Työpajassa tutustutaan digitaalisen suunnittelun ohjelmistoon ja 3D-mallin luomiseen Vertex-ohjelmistoa käyttäen. Vertex ohjelmistoon voit tutustua täältä.  Ohjelma olisi hyvä ladata omalle koneelle ennen työpajaa. 

Linkki ohjelman lataamiseen ym. tietoihin on tässä alla.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Perusopetus - Vertex Systems

 Lumikellot: 

Vinyylileikkureille sopiviin suunnitteluohjelmiin tutustuminen ja soveltaminen 

Tutustumme elektronisille leikkureille sopiviin suunnitteluohjelmiin ja vastaamme kysymyksiin kuten: Miten suunnitella elektronisella leikkurilla työstettäväksi tarkoitettu kuvio tai teksti? Miten muokata käsin piirretty kuvio suunnitteluohjelman ymmärtämään muotoon? Mitä valintoja tulee tehdä ja asetuksia tarkistaa, ennen kuin voi lähettää kuvion leikkurille työstettäväksi?

Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu: 

Miten eri teknologioita hyödynnetään käsityönopetuksessa? 

Luennon aikana kuulet muotoilukasvatuksesta ja miten muotoiluprosessia hyödynnetään osana käsityönopetusta Arabian peruskoulussa. Tutustutaan erilaisiin oppimistehtäviin, joissa on hyödynnetty eri teknologioita, kuten laserleikkuria, 3D-tulostinta sekä vinyylileikkuria. Jaetaan vinkkejä onnistuneen oppimistehtävän suunnitteluun sekä miten ohjata oppilasta omien ideoiden toteutuksessa.

Lumikellot: 

Elektronisten leikkureiden huolto ja tarvikkeet

Perehdymme elektronisten leikkureiden tarvikkeisiin ja laitteen, terien sekä leikkuualustojen huoltoon. Vastaamme kysymyksiin kuten: Miksi on olemassa niin monia erilaisia teriä ja leikkuualustoja? Miten valita projektiin sopiva terä ja leikkuualusta? Milloin leikkuualustaa tarvitaan? Miten voin pidentää terän ja/tai leikkuualustan käyttöikää? Milloin terä ja/tai leikkuualusta kannattaa vaihtaa? Mitä tarkoittaa leikkuualustan liimapinnan uudistaminen?

FaBLab Barcelona: Teknologia ja prototyypit osana koulutuksen arkea 


Fab Lab Barcelona esittäytyy ja kertoo toiminnastaan tulevaisuuteen tähtäävän oppimisen, teknologian ja prototyyppien käytön näkökulmasta. 

“Missiona Fab Lab Barcelonassa on tarjota opiskelijoiden sekä yhteistyötahojen käyttöön työkaluja, tietoja ja keinoja kouluttaa, innovoida ja keksiä uutta, käyttämällä teknologiaa ja digitaalista valmistusta. Toiveena on, että kuka tahansa voisi/osaisi valmistaa (melkein) mitä tahansa.”

Fab Lab Barcelonan tiimi esittelee koulutustehtäviä, joissa teknologia on ollut vahvasti mukana. Mikä on ollut alkuidea ja miten projekti on edennyt? Mitä tästä on opittu ja miten prosessi jatkuu? 

Tutustu paremmin Fab Lab Barcelonaan: https://fablabbcn.org/about


Ompelijanmaailma: 

Ompelukoneiden huolto haltuun!

Ompelukoneasiantuntijan kattava tietopaketti yleisistä koulukoneiden toimivuuteen liittyvistä asioista ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä  -  “kädestä pitäen” ohjeita kaikille ompelukoneille. 

Esimerkkeinä käytetään kouluissa yleisimmin käytettyjä konetyyppejä.

Ompelijanmaailma:

Saumureiden huolto haltuun!

Saumuriasiantuntijan kattava tietopaketti yleisistä koulussa käytettävien saumureiden toimivuuteen liittyvistä asioista ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä  -  “kädestä pitäen” ohjeita kaikille saumureille. 

Esimerkkeinä käytetään kouluissa yleisimmin käytettyjä konetyyppejä.
 

Maarit Kalmakurki: 

Digitaalisten pukujen suunnittelu ja valmistus

Maarit Kalmakurki (TaT) on pukusuunnittelija, palkittu tutkija ja opettaja. Hänen tutkimuksensa digitaalisten hahmojen pukusuunnittelumenetelmistä niin animaatiossa kuin peleissä on noteerattu mm. The New York Timesissa ja sen tuloksia on hyödyntänyt julkaisuissaan Walt Disney Animaatio Studio. Maarit on myös kehittänyt menetelmiä, joilla voidaan esittää historiallisia pukuja digitaalisesti. Maarit opettaa kansainvälisesti, toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä tutkimusryhmissä edistäen digitaalisen pukusuunnittelun näkyvyyttä ja kehitystä.

Kuinka animaatio- tai pelihahmon puku valmistetaan? Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun digitaalisen puvun ominaisuuksia luodaan? Luennolla esitetään käytännön esimerkkien kautta digitaalisten vaatteiden suunnittelua ja valmistusta. Näiden lisäksi käymme läpi miten tärkeää on ymmärrys fyysisistä vaatteista ja tekstuureista digitaalisessa vaatetuksessa ja tarinankerronnassa.

Kevät 2023: Etäpäivän 1 ohjelma ja kouluttajat

Sini Davis:

Teknologia käsityön opetuksessa


Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla käsityötieteen, teknologiakasvatuksen ja kasvatustieteen parissa. Tällä hetkellä teen tutkimustyötäni osana Growing Mind -tutkimushanketta, päätutkimuskohteitani oppiminen ja uutta luova tiedonrakentelu monialaisten, käsityötä ja muiden oppiaineiden sisältöjä yhdistävien keksintöprojektien kautta. Jatkossa tutkimusintressini tulevat kohdistumaan teknologiakasvatuksen kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden haasteita, osana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Generation AI -tutkimushanketta.


Puheenvuorossani käsittelen digitaalisia teknologioiden mahdollisuuksia käsityön opetuksessa ja oppimisessa. Pyrin puheenvuoroni kautta antamaan kuulijoille näkökulmia siihen, miten erilaisia teknologioita voi luontevasti yhdistää osaksi käsityöprojekteja, joissa nämä teknologiat voivat samanaikaisesti toimia sekä oppimisen mahdollistajana että sen kohteena.

Auli Saarinen:

Autenttinen dokumentointi - apuna oppimisessa ja tukena arvioinnissa

Olen Auli Saarinen, koulutukseltani käsityön ja ruotsin opettaja, KT. Tämän lukuvuoden toimin Raumalla (OKL) yliopisto-opettajana. Viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassani tutkin ePortfolion pedagogisia ulottuvuuksia ja tässä puheenvuorossani palaan tutkimukseni löydöksiin ja pohdin autenttisen dokumentoinnin etuja, mahdollisuuksia, rajoitteita ja arkisia haasteita. 

Henri Pennanen:

Thinglink - Interaktiivinen media käsityön opetuksen tukena


ThingLinkin avulla voit tehdä kuvista, videoista, 360° mediasta ja jopa 3D-malleista interaktiivisia lisäämällä niihin lisätietoa tagipisteiden avulla. Voit luoda oppilaidesi kanssa vuorovaikutteisia kuva- ja video-ohjeita, havainnollistaa ja dokumentoida työskentelyä tai vaikkapa rikastaa 3D-malleja. 

Tule mukaan katsomaan kuinka helppoa ThingLinkin käyttö on ja kuinka voit hyödyntää sitä pedagogisesti järkevällä tavalla oppilaidesi kanssa. 

Tutustu ThingLinkiin osoitteessa www.thinglink.com.

Matti Ahola ja Maarit Niskanen:

Hintan koulun "Koklaamo"

Koulumme on design -koulu. Meillä se tarkoittaa muotoilukasvatusta, joka on olennainen osa opetustamme. Keskiössä on käsillä tekeminen ja toiminnallinen oppiminen. 

Design pohjautuu STEAM -ajatteluun, meidän koulu lähestyy STEAMia ”A”:n, eli taiteen kautta. Koulumme sydän on makerspace -tila, joka on nimetty Koklaamoksi. 

Kirsikkana kakussa on verkkokauppa, jota oppilaamme pyörittävät yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa (Hinttadesign.fi). Siellä myydään oppilaiden tekemiä omia design -tuotteita.

Tomi Rautoja:

ViLLE -oppimisjärjestelmä 

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti tutkii digitaalisten työkalujen vaikutuksia oppimiseen. Samalla instituutti kehittää ja ylläpitää ViLLE-oppimisjärjestelmää, joka on yksi käytetyimmistä oppimisjärjestelmistä Suomessa. Tomi Rautaoja työskentelee Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutissa koulutus- ja tutkimustehtävissä. Hän toimii myös ViLLE-oppimisjärjestelmän materiaalien kehittäjänä.

 Puheenvuoron aikana tutustutaan ViLLE-oppimisjärjestelmään ja sen opintopolkuihin. Opintopolut ovat ViLLEen kehitettyjä materiaaleja ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Materiaalit hyödyntävät automaattista arviointia ja tarjoavat oppilaalle välittömän palautteen suoriutumisestaan. Opettajalle järjestelmä tarjoaa monipuolisesti tietoa oppilaan etenemisestä ja kohdatuista haasteista. Materiaalien pelilliset ominaisuudet mahdollistavat tavoitteiden asettelun helposti ja tarvittaessa yksilöllisesti.

Lähipäivän ohjelma ja kouluttajat

Heikki Pullo:

Laserleikkuri käsityön opetuksessa

Kesto 3h

Koulutuksessa tutustutaan laserleikkaukseen tekniikkana ja tutkitaan erilaisia materiaaleja joita CO2-laserilla voi leikata ja kaivertaa. Harjoittelemme myös laserleikkurin käyttöä opetuksessa sekä käymme läpi erilaisia käsityön oppilasprojekteja, joissa hyödynnetään laserleikkausta. Pohdimme myös millaisia taitoja digitaalinen valmistamisen tekniikat, kuten 3D-tulostin, laserleikkuri ja vinyylileikkuri antavat oppilaille. 

Lisätietoja www.makerspaceman.com 

Kouluttaja on Heikki Pullo, teknologiaopettaja (KM) ja maker-pedagogiikkaan erikoistuneen Makerspaceman Oy:n perustaja.  

Henna Haavisto:

Ideoinnin ja suunnittelun välineitä

Kesto 1h

Henna on taiteen maisteri ja aktiivisesti opetuskentällä työskentelevä kuvataideopettaja.

Henna opettaa tällä hetkellä Espoonlahden lukiossa, työskenneltyään pitkään sitä ennen Helsingin kaupungilla, viimeisimpänä Aurinkolahden teknologiapainotteisessa peruskoulussa. Henna on ollut mukana suunnittelemassa luokanopettajille suunnattuja tulevaisuuskoulutuksia, sekä mukana opinahjojensa teknologia- ja AV-tiimeissä. Taiteen tekniikat ja menetelmät kiinnostavat monipuolisesti perinteisistä tekniikoista teknologiapainotteiseen taideopetukseen, taiteidenvälisiä ja esittävän taiteen projekteja unohtamatta.

Hennan työpajassa tutustutaan ja kokeillaan Miro-verkkoalustaa, josta kurssilaiset saavat itselleen inspiroivan työkalun ryhmäsuunnitteluun, aivoriiheilyyn sekä ideoiden ja lopputulosten jakamiseen. Miro on digitaalinen valkotaulu verkossa – mainio väline vaikkapa ryhmätöissä ja etätyöskentelyssä.

Lisäksi Hennan pajassa päästään testaamaan Inkscape-vektorigrafiikkaohjelmaa käytännön harjoituksilla. Käymme läpi vektorikuvien tuottamista, valmiiden digikuvien vektorointia ja hyödyntämistä eri ohjelmilla ja käytännön toteutuksissa.

Voit ladata ilmaisen Inkscape-ohjelman omalle koneellesi valmiiksi seuraavasta linkistä:

https://inkscape.org/release/inkscape-1.2.1/

Qridi

Qridi Oy kehittää suomalaista Qridi-oppimisalustaa, jonka avulla tuhannet opettajat eri puolilla Suomea helpottavat arviointityötään. Qridi on kehitetty tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa ja se on erityisen suosittu alusta käsityön opettajien parissa. 

Työpajassa käydään läpi havainnollisella tavalla sähköisen alustan hyödyntämistä kokonaisen käsityöprosessin arviointiin. Qridin kouluttajat tutustuttavat osallistuvat opettajat Qridin käyttöön sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta.Paula Malleus

Upcycling : vaatteiden toinen elämä 

Tekstiili- ja muotialan kiertotalouden asiantuntija ja upcyclingin edelläkävijä Paula Malleus on toiminut tekstiili- ja muotialan monitoiminaisena 24 vuotta, joista viimeiset 15 vuotta yrittäjänä. Koulutukseltaan Paula on Ompelija- ja mallimestari, mutta itse Paula kutsuu itseään upcycling-mestariksi. Paulan osaaminen on kehkeytynyt oman firman Remaken ja mm. Oman Upcycling malliston MEMin kautta. Kestävyys ja merkityksellisyys ovat Paulan ydinarvoja. 

Paula on tehnyt pitkän ja täysin poikkeuksellisen uran kestävän muodin ja suunnittelun parissa, ja nyt tämä työn hedelmä on myös löytänyt tiensä kirjaksi.

Paulan viimeisimmät saavutukset ovat keväällä 2022 julkaistu UPCYCLING vaatteiden toinen elämä -kirja on ensimmäinen ammattimainen kiertotaloutta ja uusiotuottamista käsittelevä kirja Suomessa, ja myös globaalisti se on ensimmäisten joukossa. 

Syksyllä Paula aloitti Suomen ensimmäisen virallisen ammatillisen UPCYCLING koulutuksen Keudan leivissä.


LUE LISÄÄ PAULASTA:

http://www.paulamalleus.com


Paula Malleus

0445280581

www.paulamalleus.com