Vuoden käsityönopettaja

Tekstiiliopettajaliitto valitsee jäsenistöstään vuoden käsityönopettajan, joka on:

  • Muuntautumiskykyinen, idearikas ja monipuolinen käsityöoppiaineen kehittäjä, joka on kekseliäällä, rohkealla ja positiivisella otteella tuonut uusia tuulia käsityön kentälle tai
  • Itseään pedagogisesti ja aineenhallinnallisesti kehittävä tai
  • Aktiivinen, idearikas ja innostunut toimija, sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä tai
  • Käsityötä ja käsityön opetusta eteenpäin vievä persoona.

Tänä vuonna jaetaan myös uusi tunnustus, jonka kriteerinä on ansiokas ja innostava opetus korona-aikana. Kunniamaininnan saava käsityönopettaja on:

  • Muuntautumiskykyinen, joustava, idearikas ja monipuolinen opettaja, joka on kekseliäällä, rohkealla ja positiivisella otteella tuonut uusia tuulia käsityön opettamiseen etäkoulun sekä koronarajoitusten aikana tai
  • On käsityön keinoin tukenut ja edistänyt sekä oppilaiden että kollegoiden hyvinvointia ja jaksamista


Vuoden 2021 käsityönopettajan valinnan aikataulua

Vuonna 2021 myös yksittäiset jäsenet voivat yhdistysten ohella ehdottaa vuoden käsityönopettajaa. Ehdotukset lähetetään  sähköisen lomakkeen kautta 30.4.2021 mennessä.

Hallitus valitsee viisi ehdokasta kokouksessaan 15.5.2021.

Yhdistykset vahvistavat ehdokkaiden esittelyt 31.5.2021 mennessä.

Ehdokkaiden esittelyt tulevat nähtäville nettisivuille kesäkuussa. Esittelyt tulevat myös lehteen 3/2021.

Ehdota vuoden käsityönopettajaa sähköisen lomakkeen kautta. Lomake avautuu maaliskuun aikana.

Yhdistykset lähettävät äänestyspäätöksensä toimistolle 15.9. klo 15 mennessä. Tarkemmat äänestysohjeet lähetetään yhdistyksille lähempänä.

Vuoden käsityönopettaja 2021 paljastetaan Syyspäivillä Tampereella 2.-3.10.2021.
Vuoden 2021 käsityönopettajaehdokkaat:

1. Sanni Kettunen

Pohjois-Savon Tekstiiliopettajat

Sanni on toiminnan nainen, joka perusti joitakin vuosia sitten uudelleen Pohjois-Savon tekstiiliopettajien paikallisyhdistyksen ja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Sanni vaikutti myös Tekstiiliopettajaliiton hallituksessa kaudella 2019-2020. Järjestötyössä Sanni tunnetaan yhteistyötä korostavana ja neuvokkaana vaikuttajana. Sannilla on kaikki langat käsissään ja hän antaa pyyteettömästi osaamistaan ja aikaansa myös muiden käyttöön, olipa kyse etäkoulun ajan opetusmateriaaleista tai käsityön tilaratkaisujen pohdinnoista. 

Sanni on sydämeltään yhteisen, kokonaisen käsityön puolestapuhuja. Parhaillaan Sanni on mukana käsityön kansallisessa arviointityöryhmässä antaen asiantuntemustaan käsityön kehittämiseksi. Sannilla onkin käsityön osalta pätevyys opettaa sekä tekstiityön- että teknisen työn työtapoja. Työkalupakista löytyy pätevyys myös matematiikan opettajaksi ja erillisopintoina suoritetut luokanope-opinnot. 

Sanni on iloinen ja avoin opettaja. Hän omistautuu työlleen ja on hyvin sopeutuvainen muuttuvaan maailmaan käsityönopettajana. Sanni on halukas ja innokas kouluttamaan itseään sekä oppimaan uutta. Hän on avoin kokeilemaan uusia asioita oppilaiden kanssa ja lähtee rohkeasti sekä itsevarmasti myös epämukavuusalueelle. Sanni on aktiivinen työyhteisönsä jäsen ja auttavainen niin oppilaita kun opettajiakin kohtaan.

Kiitos Sanni, että jaksat antaa itsestäsi niin paljon meille muille!

2. Päivi Tiitinen

Helsingin seudun käsityönopettajat

Päivi on työskennellyt Helsingin työväenopistossa suunnittelijaopettajana vuodesta 1993, päävastuunaan kangaspuilla kudonnan opetus ja sen kokonaissuunnittelu. Ennen tätä hänellä oli jo vuosien työkokemus työväenopiston tuntiopettajana ja kudonta-asemilta. Päivillä on myös ollut oma yritys, yksityinen kudonta-asema Helsingissä. Lisäksi hän antoi vinkkejä ja vastaili lukijoiden kysymyksiin noin 10 vuoden ajan omalla Konstikankuri -palstalla Loimien lomassa -lehdessä.

Päivistä säteilee innostus kudontaan ja opettamiseen, ja hänen tietotaitonsa kudonnassa on huikeaa! Hän on kehittänyt kudonnan opetusta aktiivisesti. Erityisen merkittävää on ollut eri taitotasojen kehittely kudontakursseille; uusille kutojille on omat kurssit ja kokeneille omansa. Taitotasojen mukaiset kurssit mahdollistavat tavoitteellisen opetuksen, jossa opiskelijat oppivat kudonnan taitoja itselleen sopivalla tasolla, edeten hyvinkin taitavaksi. Päivi on myös ollut digiloikan etujoukoissa: kudonnanopetus otti työväenopistossa ensimmäisenä käsityön aihealueena käyttöön tietokonepohjaisen suunnitteluohjelman vuonna 1990. Tietokoneohjatut kangaspuut hankittiin työväenopistoon 2002, aiemmin kuin yliopistoon. Päivi on ahkerasti puolustanut kudonnan opetusta ja kudontakurssit ovatkin Helsingissä todella suosittuja. Hienoa, että perinteistä taitoa pystytään vaalimaan myös kaupungissa, missä harvoilla on mahdollisuus pitää omia kangaspuita.

Päivi jakaa omaa osaamistaan epäröimättä myös muille. Kollegana hän on kannustava ja aina valmis auttamaan. Hän on kouluttanut muita kudonnanopettajia ja koko uransa ajan ohjannut opetusharjoittelijoita sekä tarjonnut heille harjoittelun jälkeen työmahdollisuuksia sijaisina ja tuntiopettajina. Päivi arvostaa opiskelijoiden raikkaita ajatuksia ja haluaa avata heille näkökulmia siihen, mitä käsityönopettajuus voi olla. Työväenopiston kudonnanopetusta kehitetään yhdessä kaikkien kudonnanopettajien kesken, jakaen kokemuksia ja ideoita kollegiaalisesti puolin ja toisin.

Päivi kehittää omaa osaamistaan haalimalla opetus- ja inspiraatiomateriaaleja kuten kirjoja ja lehtiä. Kesäisin hän ehtii myös kutoa itse. Kutominen on iloa itselle ja rakas harrastus, mutta samalla tulee kokeiltua uusia juttuja opetukseen ja valmistettua opetusmateriaalia. Aikuisten opettamisessa Päiviä kiehtookin se, että aikuisille saa opettaa hyvin vaikeitakin asioita ja etsiä uutta koko ajan.

3. Jaana Marttila

Tampereen seudun tekstiiliopettajat

Jaanan käsityöpolun pää on synnyinseudulla Ulvilassa, jossa kaikenlainen tekeminen oli perhepiirissä vahvasti läsnä. Polku jatkui opiskelujen pariin Savonlinnaan syksyllä 1993, missä matematiikka nousi toiseksi opetettavaksi aineeksi. Itäsuomesta tie johti ensin Tampereelle Norssiin ja edelleen Kaarilan käsityöpainotteiseen yläkouluun ja lukioon käsityön- ja matematiikan opettajaksi. Tampereen lukioverkkouudistuksen myötä 2012 Jaana siirtyi Kaarilan lukion ja lukiokäsityön mukana uudistuneeseen Tammerkosken lukioon. Paikkansa vakiinnuttaneen kuvataidelukion kanssa yhdistyminen vaati Jaanalta paitsi osaamista, mutta myös rohkeutta hakea tukea käsityöpiireistä laajemmin. Käsityö sanoitettiin Tammerkosken lukiossa designiksi ja Jaana oli mukana luomassa Tammerkosken lukion valtakunnallista kuvataiteen ja designin erityistehtävää, jossa käsityölle vakiintui oma paikkansa Tammerkosken lukion kuvataiteen rinnalle.

Virkansa puolesta Jaana on ollut rohkea aktiivi niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla kehittämässä käsityötä toisen asteen nuorisolle. Siirtyessään peruskoulusta lukioon Jaana pakkasi mukaansa vakiintuneen kulttuurin tehdä yhteistyötä toimintaympäristössään ja nähdä käsityön oppimisympäristö laajasti. Välillä tehtävät suoritetaan Suomen kädentaidot messuilla, hankepalaverissa tai yhteistapaamisena maakunnan lukioikäisten kokoontuessa Tampereelle. Jaana oli kehittämässä kansallisessa Opetushallituksen hankkeessa mallia, jossa lukio toimii seudullisesti käsityöosaamisen tunnistajana, jotta saadaan Pirkanmaalle käsityön pohjakursseja ja edellytyksiä käsityön lukiodiplomikurssille. Lukiodiplomikurssi järjestetään edelleen yhteistyössä käsityön taiteen perusopetusta järjestävän, seudullisesti toimivan Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän kanssa. Näin lukiodiplomityö mahdollistuu Pirkanmaalla, vaikkei omassa lukiossa käsityökursseja tarjottaisikaan.

Jaanan vahvuus on verkostoituminen ja innostuminen monenlaisista asioista. Somekuvista voi löytää Jaanan juontamassa Museokeskus Vapriikin tapahtumapäivän muotinäytöstä, avaamassa näyttelyä Sampolan Luomusgalleriasta, tuottamassa Auno- ja Mauri Riuttu säätiön Tekemisen merkitys seminaaria tai hänet voi löytää Taito Pirkanmaa ry:n johtokunnan kuvakavalkadista. Yhteistyö yhdistysten, yrittäjien, kollegojen ja taitajien kanssa on hänelle luonnollinen tapa laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöä ja kytkeä lukion käsityö osaksi ympäröivää yhteiskuntaa 

Jaanan käsityöläisyys jatkuu työpäivän jälkeen oman kylän nuorisoseuran tapahtumissa tai partiotapahtumissa käsityöpajoina ja vastuullisen käsityön craftivistinä. Oma pukeutuminen ja käsitöillä, niin tuotteilla kuin tapahtumilla, näkyminen ja edelleen vaikuttaminen on Jaanan tapa toimia käsityön keinoin. Kotona omien lampaiden kanssa touhuilu, kasvimaa ja liikkuminen luonnossa pitävät Jaanan sormet ja varpaat sopivasti mullassa.

4. Marjut Viilo

Helsingin seudun käsityönopettajat

Marjut on toiminut työssään niin alakoulussa, yläkoulussa kuin yliopistotasolla. Lisäksi Marjut on toiminut useissa tutkimushankkeissa Helsingin Yliopistossa, josta on myös valmistunut vuonna 2002. Tutkimushankkeissa Marjut on seurannut ja tehnyt monipuolisesti käsityön ja käsityön didaktiikan opetustyötä ja opetusharjoittelujen ohjaamista yliopistomaailmassa.

Marjut on aina ollut kiinnostunut oppimisen, uusien asioiden tekemisen ja luomisen prosesseista ja erityisesti niiden ohjaamisen tavoista ja käytännöistä. Tutkijana Marjutia on kiinnostanut, miten opettajan on tasapainoiltava oppilaiden osaamisen ja rajojen asettamisen välillä. Väitöskirjan aiheesta Marjut sai valmiiksi kesällä 2020. Marjut on tuonut sekä kehittänyt osaamistaan myös Turun Yliopiston monitieteisessä tutkijakoulussa, toiminut tutkijakoulutettavana ja tutkijana erilaisissa hankkeissa. 

Marjut innostuu vuorovaikutteisesta ideoinnista ja tekemisestä, olipa aihe mikä hyvänsä. Yhteiset pohdinnat ja ajatusten rakentaminen yhdessä opiskelijoiden tai oppilaiden kanssa ovat opettajan työssä se puoli, joka motivoi yrittämään ja kehittämään opetusta paremmin tarkoitustaan ajavaksi. Tämä on näkynyt myös käsityön opetuksen opetusmateriaalityössä yhdessä OPH:n kanssa sekä Suomen akatemian tukemissa hankkeissa, joissa on kehitetty teknologisia ratkaisuja yhteisöllisen suunnitteluprosessin tueksi.

Marjut tekee tekijöitä ja Rauman OKL:n opiskelijat ovat kiitollisia saadessaan Marjutin tukemaan heidän kasvuaan opettajaksi.