Vuoden käsityönopettaja

Tekstiiliopettajaliitto valitsee jäsenistöstään vuoden käsityönopettajan, joka on

  • aktiivinen ja innostunut käsityönopettaja sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä. TAI
  • uudistumishaluinen, -kykyinen ja -henkinen sekä käsityön oppimisympäristön innovatiivinen kehittäjä.
    TAI
  • joko vuosia edistänyt monipuolisesti käsityönopetusta tai ajanut käsityönopetuksen etuja TAI
  • joka on toiminnallaan lisännyt käsityönopetuksen näkyvyyttä tai tunnettavuutta.

Vuoden 2021 valinnan aikataulu vahvistetaan hallituksen kokouksessa 13.2.2021.Vuoden 2020 käsityönopettajaehdokkaat:

1. Tiina Huttunen

Helsingin seudun Tekstiiliopettajat

Tiina on muuntautumiskykyinen, idearikas käsityön opettaja, joka on halukas jatkuvasti kouluttautumaan niin pedagogisesti kuin aineensa tekniikoista. Hän innostaa paitsi oppilaitaan myös kollegoitaan käsityön äärelle. 

Tiina opettaa päivätyönään peruskoulussa, mutta on ollut vuosien varrella myös Vantaan aikuisopiston eli kansalaisopiston tuntiopettajana. Tavallisten koko kansalle suunnattujen kurssien ohella hän on siellä kouluttanut myös luokanopettajia Apua! Kässää! -kursseilla. Tiinan aika on riittänyt myös käsityön opettajaopiskelijoiden harjoittelujen ohjaajana toimimiseen.

2. Elina Kaverma-Soukko

Helsingin seudun Tekstiiliopettajat

Ehdotamme Elina Kaverma-Soukkoa  kategoriaan “uudistumishaluinen, -kykyinen ja -henkinen sekä käsityön oppimisympäristön innovatiivinen kehittäjä”.

Elina on käsityönopetuksen konkari, joka kehittää opetustaan aktiivisesti ja jakaa osaamistaan myös muille.

Hän on opettanut kohta kolmekymmentä vuotta sekä Helsingissä että Espoossa. Elina opiskeli aluksi tekstiilityön opettajaksi ja kahden lapsen jälkeen luokanopettajaksi. Kesäyliopistossa hän täydensi osaamistaan esi- ja alkuopetukseen. Usean työvuoden sekä eri kouluissa hankkimansa johtoryhmäkokemuksen innoittamana Elina on opiskellut myös koulun johtamista - ja toiminut omassa koulussaan useaan otteeseen rehtorin sijaisena. 

Ammatillisen osaamisen päivittäminen ja täydennyskouluttautuminen on estänyt vierivää kiveä sammaloitumasta. Vuosittaiset liiton syyspäivät sekä Rauman ‘VäKä-koulutukset’ ovat varmistaneet alan kehityksessä mukana pysymisen.  

Elina on toiminut oman opetustyön ohella vuodesta 1998 alkaen Helsingissä aluksi tekstiilityön/käsityön pedagogisena yhteyshenkilönä. Lisäksi hän on osallistunut kolmella peräkkäisellä kierroksella Helsingin paikallisen opetussuunnitelman laadintaan; toimimalla käsityön ops-ryhmän koollekutsujana, puheenjohtajana sekä aineiston tuottajana.

Tämä oppiainekohtainen asiantuntijatyö lakkautettiin Helsingin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalla, ja tilalle syntyivät 2016 OPSin ideologiaa paremmin palvelevat monialaiset asiantuntijatiimit. Lukuvuodesta 2017-18 Elina on vaikuttanut helsinkiläisten oppimisympäristöjen (virtuaaliset- ja fyysiset) kehittämiseen ja kouluttamiseen. Elokuusta 2019 Elina on toiminut tämän asiantuntijatiimin vetäjänä.

Vaikuttaja Elinassa on ollut valloillaan jo opiskeluajoista lähtien. Hän toimi ainejärjestössä sihteerinä ja heti valmistumisen jälkeen Helsingin seudun tekstiiliopettajissa täydet kaudet. Tekstiiliopettajaliitossa Elina aloitti ensin varajäsenenä ja sittemmin siirtyi varsinaiseksi jäseneksi ja toimi joitakin vuosia Liiton varapuheenjohtajana. Vuosien aikana Elina on vaikuttanut myös Aineopettajaliitossa ja pedagogisten opettajajärjestöjen edustajistossa POE:ssa ja on ollut perustamassa Staili ry:tä. Yhteistyöverkot ovat olleet moninaiset, ja ystäviä sekä yhteistyökumppaneita on edelleen  hyvin laajalla sektorilla. 

Kevätlukukauden 2019 Elina vietti Fulbright Foundationin Distinguished Awards in Teaching –ohjelman (FDAI) stipendiaattina Arizonan Phoenixissä. Stipendiohjelmaan kuului paikalliseen opetukseen tutustumisen lisäksi myös opiskelua Arizona State Universityssä sekä tutkielman tekoa. Kansainväliselle yleisölle esitellyssä tutkielmassaan Elina on tuonut esiin suomalaisen koulujärjestelmän ainutlaatuisuutta. Sitä, miten luontevasti meillä Suomessa luovuus, keksiminen ja kädentaitojen kehittyminen yhdistyvät (erityisesti  USAssa) laajalle levinneeseen ja arvoaan nostaneeseen maker-ideologiaan. 

Näiden tietojen perusteella Elina sopisi erinomaisesti vuoden 2020 käsityönopettajaksi.

3. Kaarina Korventaka

Etelä-Hämeen tekstiiliopettajat

Ihana –lehden päätoimittaja renkolainen Kaarina Korventaka on todellinen kädentaitojen puolestapuhuja, kädentaitojen lähettiläs, jonka kaikki tunnistavat tämän kevään Mestaritekijät -ohjelman tuomaristosta sekä tietysti IHANA-lehdestä.

Kaarina on koulutukseltaan tekstiilityönopettaja ja tekstiilialan artenomi. Tekstiilityöopettajan paikka jäi maalle muuton vuoksi ja perheen perustamisen myötä. Koska Kaarinalla ei enää ollut luokkaa, hän päätti luoda oman kanavan, jota kautta hän voi levittää iloa ja innostusta kädentaitoihin. Vuonna 2007 syntyi IHANA-lehti. Lehti, joka on löytänyt paikkansa suomalaisten käsityön tekijöiden idealähteenä kouluissa ja kodeissa. Lehden teossa hän painottaa ohjeiden selkeyttä, johon käsityönopettajan koulutus antaa ammattitaitoisen näkökulman. Kaarina on siis kaikkien IHANA -lehden lukijoiden käsityönopettaja ja suunnannäyttäjä käsityömaailman elämyksiin.

Kaarina on ollut vuodesta 2005 aktiivisesti mukana Etelä-Hämeen tekstiiliopettajien yhdistyksessä: puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja toiminnantarkastajana. Vaikka työ käsityö- ja askartelulehden päätoimittajana on kiireistä, on hän jakanut ideoitaan ilolla myös yhdistyksessä kaikkien käyttöön. Kaikki odottavat innolla Kaarinan kursseja, sillä hänellä on aina uudet kuulumiset ja uudet tuulet tuomisinaan. Kaarina hallitsee trendikkäät tekniikat, monipuoliset materiaalit ja työvälineet, joihin hän saa ideoita mm. Vierailemalla ulkomaisilla käsityömessuilta säännöllisesti.

Kaarina Korventaka rakastaa sitä hetkeä, kun ideat muuntuvat todeksi - kuviksi, teksteiksi ja ohjeiksi Ihanan sivuille. Lehdelle hän asetti tavoitteeksi sen, että se loisi lukijalleen hyvää mieltä ja uskoa omiin tekijäkykyihin.

4. Johanna Säilä

Turun seudun tekstiiliopettajat

Johanna Säilä, Turussa, Puolalan koulussa 3-9 luokkien käsityötä opettava käsityönopettaja, on käsityön asialla niin mieleltään kuin sydämeltään! Hän on empaattinen kaikille kanssaihmisilleen, hän jakaa omaa osaamistaan oma-aloitteisesti ja pyyteettömästi. Hän on myös opetuksen kehittäjien eturivissä laajalla asiantuntemuksellaan, idearikkaudellaan kuin myös oppikirjatyöllään.


Johanna Säilän valmius antaa muille omastaan näkyy muun muassa siinä, että hän on yksi aktiivisimmista ja esimerkillisimmistä Punomo.fi:n oppimateriaalien julkaisijoista. Hän toteuttaa julkaisunsa verkkoon ihan omatoimisesti ja ilman korvauksia ja uutta oppimateriaalia ilmestyy kaikkien Punomoa käyttävien hyödyksi useamman kerran joka vuosi. Julkaisutyö on jatkunut vuosia. Johannalla on myös oma Youtube-kanava, jolta löytyy mm. videoita tekstiilikuiduista.


Johannan oppilaiden töihin ja käsityön opiskeluun kautta vuosien pääsee tutustumaan myös Puolalan käsityö -sivustossa. Monipuoliset verkkotaidot ovat Johannalla halussa ja niitä hän hyödyntää monipuolisesti myös opetustyössään, mm. arvioinneissa ja raportoinneissa.


Johanna Säilä on ollut laatimassa paikallisia käsityön perusopetuksen opetussuunnitelmia, hän on julkaisut opettajille materiaalia opetussuunnitelmatyöhön ja myös kouluttanut käsityönopettajia niin Turun seudulla kuin myös Käsityö verkossa ry:n webinaareissa valtakunnallisestikin uuden opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa.
Johanna Säilä on oman yhtenäiskoulun käsityönopettajan työnsä lisäksi kantanut ja kantaa edelleen vastuuta myös ammatillisessa järjestötyössä. Hän on toiminutTurun seudun tekstiiliopettajat ry:n puheenjohtajana vuodesta 2015 eteenpäin. Tekstiiliopettajaliiton hallituksessa Johanna on toiminut vuosina 2013-2016.


Johanna on yksi PS-kustannuksen oppikirjakirjailijoista. Häneltä, yhteistyössä Riitta Huovilan, Tiia Hintsan ja Riitta Raution kanssa, ovat ilmestyneet edelleen ajanmukaiset eli OPS2014:n mukaiset teokset Kirja käsityöstä - Luokkien 1‑7 käsityönopetus ja Kirja käsityöstä ‑ kaava‑arkkipaketti.

5. Leena Vartiainen

Saimaan Tekstiiliopettajat

Leena Vartiainen toimii käsityön yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Hänen opetustehtäviinsä kuuluvat lankatyöt ja kirjonnat aina perustyötavoista erilaisiin sovellutuksiin korostaen käsityön ilmaisullista luonnetta. Leenan kursseilla yhdistetään paikallisia ja maailmanlaajuisia käsityön ilmiöitä käsityönprojektien suunnittelussa sekä tarkastellaan käsityötä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Opetustehtäviin kuuluvat myös käsityöopettajaopiskelijoiden pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelujen ohjaus.

Leena valmistui käsityönopettajaksi Savonlinnan opettajankoulutuslaitokselta 2003. Tätä ennen hän oli opiskellut vaatetusartenomin amk-opinnot Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Käsityöopettajan uran alussa hän hoiti sijaisuuksia peruskouluissa ja piti lukion käsityökursseja Kuopiossa. Käsityöopettajaopintojen valmistumisen jälkeen Leenan työpaikkana oli Savonlinnan kampus, alkuun assistenttina ja sitten yliopisto-opettajana. Koska opetustehtävien lisäksi Leena kiinnosti myös käsityötieteen tutkimus, hän teki lisensiaatintutkinnon ja vuonna 2010 valmistui väitöskirja aiheesta Yhteisöllinen käsityö; verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä.

Leenan harrastuksina on mm. käsityömatkailu. Ulkomailla reissatessaan hän löytää aina jotain uutta opetukseensakin, kun kiertää kirjakaupoissa katsastamassa käsityökirjat ja lankakaupoissa langat sekä muutoinkin pyrkii tutustumaan paikalliseen käsityökulttuuriin. Käsityöt ovat myös Leenan jokapäiväinen harrastus, erityisesti neule- ja virkkaustekniikat, kirjonnat ja kaikenlainen uuden kokeileminen. Käsitöiden tekemisen lisäksi Leena viettää vapaa-aikaansa luonnossa liikkuen, mielellään myös marjastaen, sienestäen ja puutarhassa puuhailen.

Opiskelijoiden kommentteja Leenan kursseilta:

• Leenan tunneilla saa rohkeasti kokeilla uusia juttuja ja ei haittaa, vaikka välillä menisi ihan pieleenkin. Silti saa kannustusta ja positiivista palautetta.

• Kun on joku Leenan kurssi menossa, niin muiden kurssien työt jäävät vähän taka-alalle, kun innostuu niin kovin Leenan kurssin töistä.

• Leenalla on paljon tietämystä ja ihanaa, kun hän on itse niin innoissaan. Sitten innostuu itsekin, vaikka aluksi ei oikein kiinnostaisikaan.

• Tunneilla on aina rento ilmapiiri ja niillä on kiva olla.