Vuoden 2022 käsityönopettajaehdokkaat:

Valintakriteerit:

Muuntautumiskykyinen, idearikas ja monipuolinen käsityöoppiaineen kehittäjä, joka on kekseliäällä, rohkealla ja positiivisella otteella tuonut uusia tuulia käsityön kentälle

 TAI

Itseään pedagogisesti ja aineenhallinnallisesti kehittävä 

TAI

Aktiivinen, idearikas ja innostunut toimija sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä 

TAI

Käsityötä ja käsityön opetusta eteenpäin vievä persoona