Tekstiiliopettajaliitto valitsee jäsenistöstään vuoden 2019 käsityönopettajan, joka on

•        aktiivinen ja innostunut käsityönopettaja sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä. TAI
•        uudistumishaluinen, -kykyinen ja -henkinen sekä käsityön oppimisympäristön innovatiivinen kehittäjä.
TAI
•        joko vuosia edistänyt monipuolisesti käsityönopetusta tai ajanut käsityönopetuksen etuja TAI
•        joka on toiminnallaan lisännyt käsityönopetuksen näkyvyyttä tai tunnettavuutta.

Vuoden 2019 käsityönopettajan valinnan aikataulua

Yhdistykset lähettävät ehdotuksensa toimistolle 3.5.2019 mennessä.

Hallitus valitsee viisi ehdokasta kokouksessa 4/2019 (10.5.2019).

Yhdistykset vahvistavat ehdokkaiden esittelyt 31.5.2019 mennessä.

Ehdokkaiden esittelyt tulevat nähtäville nettisivuille 1.8.2019 mennessä. Esittelyt tulevat myös lehteen 3/2019.

Yhdistykset lähettävät äänestyspäätöksensä toimistolle 20.9. klo 15 mennessä. Tarkemmat äänestysohjeet lähetetään yhdistyksille lähempänä.

Vuoden käsityönopettaja 2019 paljastetaan Syyspäivillä Helsingissä 28.9.2019.