Vuoden käsityönopettaja

Tekstiiliopettajaliitto valitsee jäsenistöstään vuoden 2020 käsityönopettajan, joka on

  • aktiivinen ja innostunut käsityönopettaja sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä. TAI
  • uudistumishaluinen, -kykyinen ja -henkinen sekä käsityön oppimisympäristön innovatiivinen kehittäjä.
    TAI
  • joko vuosia edistänyt monipuolisesti käsityönopetusta tai ajanut käsityönopetuksen etuja TAI
  • joka on toiminnallaan lisännyt käsityönopetuksen näkyvyyttä tai tunnettavuutta.

Vuoden 2020 käsityönopettajan valinnan aikataulua

Vuonna 2020 myös yksittäiset jäsenet voivat yhdistysten ohella ehdottaa vuoden käsityönopettajaa. Ehdotukset lähetetään alla olevan sähköisen lomakkeen kautta 2.5.2020 mennessä.

Hallitus valitsee viisi ehdokasta kokouksessaan 9.5.2020.

Yhdistykset vahvistavat ehdokkaiden esittelyt 31.5.2020 mennessä.

Ehdokkaiden esittelyt tulevat nähtäville nettisivuille 1.6.2020 mennessä. Esittelyt tulevat myös lehteen 3/2020.

Yhdistykset lähettävät äänestyspäätöksensä toimistolle 10.10. klo 15 mennessä. Tarkemmat äänestysohjeet lähetetään yhdistyksille lähempänä.

Vuoden käsityönopettaja 2020 paljastetaan Syyspäivillä Lahdessa 31.10.-1.11.2020Tiina on muuntautumiskykyinen, idearikas käsityön opettaja, joka on halukas jatkuvasti kouluttautumaan niin pedagogisesti kuin aineensa tekniikoista. Hän innostaa paitsi oppilaitaan myös kollegoitaan käsityön äärelle. 

Tiina opettaa päivätyönään peruskoulussa, mutta on ollut vuosien varrella myös Vantaan aikuisopiston eli kansalaisopiston tuntiopettajana. Tavallisten koko kansalle suunnattujen kurssien ohella hän on siellä kouluttanut myös luokanopettajia Apua! Kässää! -kursseilla. Tiinan aika on riittänyt myös käsityön opettajaopiskelijoiden harjoittelujen ohjaajana toimimiseen.