Vuoden 2022 käsityönopettajaehdokkaat:

Tiina Huttunen

Helsingin seudun käsityönopettajat

Tiina on muuntautumiskykyinen, idearikas ja monipuolinen käsityöoppiaineen kehittäjä, joka on kekseliäällä, rohkealla ja positiivisella otteella tuonut uusia tuulia käsityön kentälle.

Tiina Huttunen on opettanut 20 vuotta Vantaalla niin alakoulussa kuin Vantaan aikuisopistollakin. Nykyinen päätoimi on Hämeenkylän koululla Vantaalla, jossa Tiina opettaa 4.-9.luokkalaisia.

Ennen opetusuraansa hän työskenteli Bernina Finlandin kouluttajana ja sieltä jäi käteen mielenkiinto koneita ja laitteita kohtaan. Tiina on kouluttanut opettajia mm. RaJuPuSu-opiston ikimuistoisilla kesäkursseilla. Lisäksi hän on järjestänyt Apua kässää -kursseja luokanopettajille niin Vantaalla kuin Nurmijärvellä. Opetusharjoittelijoita Tiina on myös vuosien varrella ohjannut. 

Käsityönopetuksessa hän noudattaa mummonsa ohjetta: ""elämä on liian lyhyt turhan työn tekemiseen"" eli hän pyrkii selkeyteen ja yksinkertaisuuteen. Tiina kertoo, että paras kiitos tältä lukuvuodelta on ollut se, kun seiskaluokkalainen toteaa: "Eka työ kässässä, jonka olen ikinä saanut valmiiksi!"Auli Saarinen

Helsingin seudun käsityönopettajat

Auli valmistui käsityön ja ruotsin opettajaksi Helsingistä 1997 ja tällä hetkellä opettaa Aurinkolahden teknologiapainotteisessa peruskoulussa Itä-Helsingissä. Innostus oppimisen ja arvioinnin edistämiseen teknologian avulla heräsi Aulilla 2010-luvun vaihteessa, jolloin hän Torpparinmäen peruskoulussa kollegansa Jukka Kurteliuksen kanssa lähti kehittelemään sähköisen portfolion (ePortfolio) käyttöä alakoulun käsityönopetuksessa. Kokeilu jatkui ja laajeni yläkoululuokille saakka ja samalla kiinnostus aiheen tutkimiseen sai lähtökipinän. ePortfolioon suunnatut jatko-opinnot Helsingin yliopistossa alkoivat vuonna 2014 ja päättyivät juhlallisesti väitöstilaisuuteen 2021. Väitöskirjassaan hän tutki oppilaiden käyttäjäkokemuksia portfoliotyöskentelystä, laadittujen portfolioiden sisältöjä ja työtavan käytössä kehittymistä. Lopputuloksena Auli kehitti mallin, joka kiteyttää portfoliotyöskentelyn kehitysaskeleita. Tutkijuus jatkuu edelleen työn ohella ja uusimpana kiinnostuksen kohteena on portfolioarvioinnin kehittäminen yhteistyössä vastaväittäjänsä Richard Kimbellin kanssa.

Näistä teemoista Auli on kouluttanut käsityönopettajia ympäri Suomea, viimeisimpänä Käsityökiertueella Oulussa, Joensuussa ja Tampereella. Ensi vuonna TOL:in SÄKÄT-koulutus, jonka työryhmässä Auli on ollut mukana, jatkaa tätä samaa aihepiiriä ja hänen luentonsa dokumentoinnista löytyy valikoimasta. Auli on jakanut osaamistaan ja kokemuksiaan ePortfolioista ja arvioinnista Helsingissä asiantuntijaopettajana oppiainerajat ylittäen, koulutuksissa oman paikallisyhdistyksen eri tilaisuuksissa ja eri järjestäjien täydennyskoulutuksissa.

Auli on ollut mukana aktiivisesti vuosina 2015-16 Helsingin kaupungin perusopetuksen käsityönopetuksen opetussuunnitelmaryhmässä asiantuntijaopettajana, 2019-2022 OPH:n päättöarvioinnin kriteereiden ja kuudennen vuosiluokan arvioinnin kriteereiden työryhmissä rakentajana ja sparraajana. OPS uudistuksiin Auli on laatinut OPH:lle tukimateriaalia.

Myös Järjestöpuolella Auli on toiminut aktiivisesti. Vuodesta 2010 hän oli mukana Helsingin seudun tekstiiliopettajien hallituksessa täyden hallituspestin verran ja vuodesta 2020 TOL:in hallituksessa vara- ja varsinaisena jäsenenä.

Kaksi elämän intohimoa Aulille ovat käsityö ja ruotsin kieli. Niitä hän pääsee toteuttamaan omassa opetustyössään ja elämässä yleensä. Mielekkäiden asioiden parissa työskentely antaa voimia, luo motivaatiota ja innostusta arkisiin velvoitteisiin. Iloa, energiaa ja jaksamista hän saa myös omasta perheestään ja lemmikeistään, joilla molemmilla on tärkeä rooli hänen elämässään.

Milla Ojala

Etelä-Hämeen tekstiiliopettajat

Milla on tullut tänä vuonna laajemmin tutuksi käsityönopettajille 
ympäri Suomen, kun hän on toiminut yhtenä kouluttajana 
Tekstiiliopettajaliiton järjestämällä käsityökiertueella. Millan 
aiheena työpajoissa oli aiheena "Keksivä ja kokeileva käsityö", jota 
hän on kehittänyt työssään käsityön taiteenperusopetuksessa.
Etelä-Hämeen tekstiiliopettajissa Milla on hallituksen jäsen, mutta 
ennen kaikkea tärkeä innostaja ja yhteisen toiminnan kehittäjä jo 
useiden vuosien ajalta. Hän on ollut ideoimassa ja järjestämässä 
useita Hämeenlinnan seudulla järjestettyjä yhteisprojekteja, joista 
viimeisin oli Retee-projekti, jossa käsiteltiin kierrätysteemaa 
opettajien koulutustapahtuman sekä oppilaiden haasteen avulla.
Milla on luonteeltaan positiivinen kokeilija, joka haluaa 
haastaa itseään ja löytää uusia tapoja tehdä ja ajatella. Hän on aina valmis tekemään yhteistyötä ja jakaa mielellään omia kokemuksiaan erilaisista kokeilevista projekteistaan.

Milla työskentelee käsityöstä vastaavana opettajana Hämeenlinnan Aimokoulussa, joka tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä. Opettajana Milla on idearikas, innostava 

moniosaaja, joka saa eri-ikäiset lapset ja nuoret innostumaan käsillä tekemisestä (sekä työskentelemään rajoja rikkoen ja uutta keksien). Aimokoulussa Milla on yhteistyössä kollegoidensa kanssa kehittänyt käsityön kokeilevaa pedagogiikka ja integraatiota muihin taiteenaloihin mm. kuva-, media-, sana- ja tanssitaiteeseen. Hän on työskennellyt taiteilijapedagogina (Taidetta päivähoitoon hankkeessa) ja kirjoittanut useisiin tieteellisiin julkaisuihin, viimeksi käsityön ja mediataiteen suhteesta (Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3 –hankeessa).

Milla valmistelee myös parhaillaan väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa, jossa hän tutkii taiteenperusopetuksessa oppilaiden käsityössä käyttämiä meta-taitoja ja miten opettajat pedagogisesti edesauttavat niiden kehittymistä. Tutkimuksen myötä saamme lisää tietoa siitä, miten käsityö kehittää monipuolisesti nuorten taitoja, itsetuntemusta ja kasvua.  

Marja-Leena Rönkkö

Satakunnan tekstiiliopettajat

Marja-Leena ”Malla” Rönkkö on käsityön opettaja suurella sydämellä, tehokkaalla otteella ja iloisella asenteella. Turun yliopiston Rauman kampuksen käsityön yliopistonlehtorina kohta kolmekymmentä vuotta toiminut idearikas ja kehitysmyönteinen Malla on opetustyössään opastanut käsityönopetuksen saloihin tuhansia opettajaopiskelijoita. Mallan käsialaa ovat olleet myös lukuisat Rauman kampuksella toteutetut OPH:n rahoittamat ideoita ja inspiraatiota käsityönopetuksen muutokseen tarjonneet täydennyskoulutukset (KäPoP 2012 & 2013, Väkä 2016 & 2017).

Malla on persoonana valoisa, tarmokas, uudistuva, helposti lähestyttävä ja työlleen omistautunut. Käsityö ja käsityöoppiaineen kehittäminen ovat hänelle sydämen asia: hän tutkii, opettaa, kehittää, innovoi ja innostaa ihmisiä käsityön parissa niin työssään kuin vapaa-ajallaan. Väitöskirjassaan (2011) Malla tutki opettajaopiskelijoiden käsityölle antamia merkityksiä ja myöhemmässä tutkimustyössään hän on keskittynyt erityisesti pienten lasten taidelähtöiseen toimintaan, käsityönopetuksen tulevaisuuden kehittämiseen sekä käsityön pedagogiikkaan (dosentuuri 2021).

Maailmalle käsityön tuulia Malla on vienyt lukuisten tutkimusartikkelien ja koniferenssiesitysten lisäksi kahden kansainvälisen hankkeen kautta: DigiYouth (nuorten teknologisten tuotteiden ja sovellusten innovointi) ja ChangeMaker (nuorten kestävän kehityksen yrittäjyystoiminta). Kotimaassa käsityön ilosanomaa Malla jakaa yliopiston lisäksi kansalaisopistoissa, joissa hänen vetämänsä neulekahvilat ja tunikapajat täyttyvät innokkaista tekijöistä. Tuottoisa Malla on myös itse käsityön tekijänä: upeisiin luomuksiin linnanjuhlien iltapuvuista ihaniin kukkamekkoihin, vauvanvaatteisiin sekä taidokkaisiin korjausompeluihin pääsee tutustumaan Instagramissa tilillä ”styledbymallar”.