Kannanotot

Tässä liiton viimeisimpiä kannanottoja. Jäsenet voivat käyttää näitä esimerkiksi paikallistason työhön. Kannanottoja voi myös muokata omaan käyttöön sopivaksi, tällöin allekirjoitat vain itse tai paikallisyhdistyksenä. 

  • Tekstiiliopettajaliitto TOL ry kirjoitti ja Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. tuli mukaan allekirjoittajaksi yhteiseen lausuntoon, koska tuntijaossa tulisi huomioida myös käsityön opetuksen vaikutus sekä matemaattisten taitojen että lukutaidon kehittymiseen. 2024 /Minna Hankala-Vuorinen

  • Kannanotto Rauman opettajakoulutuslaitoksen säilyttämisen puolesta. Tämä julkaistiin myös Turun Sanomien Lukijalta-palstalla 30.11.2022