AINO-KOTI SÄÄTIÖN apurahat,


yhteensä 10 000 euroa


julistetaan haettaviksi lauantaihin 8.4.2023 mennessä Tekstiiliopettajaliittoon kuuluville suomenkielisille tekstiiliopettajille mm. ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja jatko-opintoihin.


Lisätietoja saa sihteeriltä.


Hakemukset lähetetään sähköisellä lomakkeella: https://forms.gle/nPzdWcREnGiyrRW7A

 tai paperisena säätiön sihteerille:

Siiri Heiskanen, Voudinkuja 8 A 29, 08200 Lohja.

Tiedustelut: ensisijaisesti ainokotisaatio@gmail.com tai

puh. 044 255 7341


Apurahan hakeminen ja myöntäminen

• Apurahan hakijan tulee olla Tekstiiliopettajaliiton jäsen.

• Huomioi hakemuksen selkeys ja kieliasu. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

• Apurahan hakijalle ilmoitetaan apurahasta toukokuun aikana ja apurahan saaneet julkaistaan säätiön sivuilla https://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/aino-koti-saatio/myonnetyt-apurahat/  sekä säätiön Instagramissa: ainokotisaatio.

• Apuraha tai sen 1. erä maksetaan syyskuun alussa.

• Apurahan saanut on velvollinen antamaan säätiön hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitys sisältää vähintään yhden kuvan ja tekstin, joista säätiö tekee Instagramiin julkaisun.

• Jos hanke peruuntuu, on siitä ilmoitettava säätiön hallitukselle, ja jo maksettu apuraha tulee palauttaa.

Hakemuslomake lähetetään sähköisesti Google Forms -lomakkeella: https://forms.gle/nPzdWcREnGiyrRW7A tai paperisena säätiön sihteerille 8.4. mennessä. Tulostettu paperinen hakemus allekirjoitettuna ja liitteineen lähetetään postitse osoitteeseen: Siiri Heiskanen, Voudinkuja 8 A 29, 08200 Lohja.

Lisätiedot säätiön sihteeriltä, ensisijaisesti ainokotisaatio@gmail.com tai puh. 044 255 7341