Apurahan hakeminen ja myöntäminen

Säätiön sääntöjen mukaan apurahoja voivat hakea Tekstiiliopettajaliittoon kuuluvat suomenkieliset tekstiiliopettajat. Apurahoja myönnetään ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja jatko-opintoihin. Apurahojen haku on vuoden alussa huhtikuun 1. päivään mennessä. Ilmoitus on myös Tekstiiliopettaja-lehden vuoden ensimmäisessä numerossa. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätökset toukokuussa. Apuraha tai sen 1. erä maksetaan syyskuun alussa.

Jos hanke peruuntuu, on siitä ilmoitettava säätiön hallitukselle.

Apurahan saanut on velvollinen antamaan säätiön hallitukselle lyhyen selvityksen apurahan käytöstä myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.


AINO-KOTI SÄÄTIÖN APURAHAT
yhteensä 15.000 €


Apurahat julistetaan haettaviksi 1.4. mennessä
Tekstiiliopettajaliittoon kuuluville suomenkielisille tekstiiliopettajille
ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja jatko-opintoihin.

Sähköinen hakulomake löytyy sivun alalaidalta. Hakulomakkeita ja lisätietoja säätiöstä saa sihteeriltä.

Hakemukset lähetetään säätiön sihteerille:

Sanna Halla-Aho Martantie 5 as.1 06100 Porvoo
Tiedustelut 050 595 6764 tai
sanna.hallaaho@gmail.com

Hakemuksia ei palauteta.