Asiantuntijat

Noora Bosch

KM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Noora tekee väitöstutkimusta yläkoulun osallistavan muotoilukasvatuksen, maker-pedagogiikan ja tekemällä oppimisen (käsityön) kontekstissa. Häntä kiinnostaa erityisesti erilaiset yhteisöllisen suunnittelun, tekemisen ja toimijuuden tukemiseen liittyvät teemat. Noora uskoo monitieteiseen yhteistyöhön, ja yhdistelee työssään kasvatustieteen, käsityön, muotoilun ja teknologian aloja kehittäessään uudenlaisia suuntia käsityön opetukseen. Noora on aiemmin toiminut mm. käsityö-, muotoilu- ja mediakasvatuksen parissa sekä peruskoulussa, taiteen perusopetuksen puolella, että opettajankoulutuksessa. 

Hanna Kapanen

Hanna toimii Designmuseon museolehtorina sekä vastaa A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen valtakunnallisesta arkkitehtuurin ja muotoilun oppimiseen innostavasta kiertävästä A&DO Labrasta. Hanna ovat toiminut kouluttajana valtakunnallisissa Opetushallituksen pitkäkestoisissa muotoilukasvatuksen opettajakoulutuksissa MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti ja MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vuosina 2017-2019.

Marika Kerola

Marika on käsillä tekemisestä ja oppimisesta innostuva sekä hyvää kierrättävä käsityönopettaja ja tiimivalmentaja Oulusta. Yhdessä tekeminen ja kehittäminen ovat Marikan lempijuttuja. 

Minna Matinlauri

KM, käsityönopettaja, opettajankouluttaja, Helsingin normaalilyseo/Helsingin yliopisto 

Minna toimii käsityönopettajana yläkoulussa ja lukiossa sekä ohjaa käsityön opetusharjoittelua.  Minna on tarjonnut opetusharjoittelijoiden kanssa täydennyskoulutusta norssin opeopeissa eri teemoilla sekä täydennyskouluttanut käsityönopettajia opetussuunnitelman muutoksessa. Hänen mielestään käsityön rikkaus on sen monimuotoisuus; käsityötä ideoidaan, suunnitellaan, koetaan ja valmistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Minna kokeilee ja visioi uutta käsityötä yhdessä oppilaiden ja opetusharjoittelijoiden kanssa, tavoitteena kehittää ja uudistaa käsityön opetusta ja oppimista.   

Milla Ojala

Milla työskentelee taiteen perusopetuksen käsityönopettajana Visuaalisten taiteiden koulu Aimossa Hämeenlinnassa. Oppilaat ovat 5 - 20 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Hän vastaa koulun käsityönopetuksen kokonaisuudesta, opettaa vaatesuunnittelua ja ohjaa lopputöitä. Erityisesti Milla on kiinnostunut kokeilevista tavoista yhdistää käsityötä muihin taiteenaloihin. Lisäksi Milla tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän tutkii oppilaiden sekä opettajien kokemuksia siitä, miten käsityön opiskelu taiteen perusopetuksessa voi kokonaisvaltaisesti tukea nuoren kasvua.

Tuomo Parkki

FM

Opetuskokemusta yläkoulusta 15 vuotta (historia, yhteiskuntaoppi, ET, uskonto, media ja tietotekniikka). Opetuksen ohessa toiminut ICT-kouluttajana ja asiantuntijana Joensuun Mediakeskuksella. Projektikoordinaattorina täysipäiväisesti 2018-20 OPH:n rahoittamassa hankkeessa Light a Bot, jonka päätehtävä oli edistää STEAM-opetusta ja makerkulttuurin jalkautumista Joensuun kouluihin. Tähän hankkeeseen yhdistyi innovatiivisena oppimisympäristönä pedagogiset pakopelit, johon hankkeessa yhdistettiin edellä mainitut tavoitteet. Hankkeen aikana osallistui myös Itä-Suomen yliopiston Sm4rtLock -pakopelilabran suunnittelutyöryhmään. Vuotena 2020-21 toimi Joensuun ja ympäristökuntien tutorkoordinaattorina. Vapaa-ajan harrastukset kulminoituvat perhokalastukseen ja soittohommiin.

Auli Saarinen

Auli on käsityön ja ruotsin opettaja ja työskentelee Aurinkolahden peruskoulussa Helsingissä. Auli toimii myös asiantuntijaopettaja PALO-tiimissä (Portfolio, arviointi ja laaja-alainen osaaminen). Opettajuuden ohella Auli tekee jatko-opintoja ja väitöskirjassaan hän tutkii ePortfolion pedagogisia ulottuvuuksia, joista yksi on arviointi.

Eija Seunala

Eija on lahtelainen käsityönopettaja, jolla on pitkä kokemus tekstiilikäsityön opettamisesta peruskoulussa. Eija hyödyntää opetuksessaan uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkii löytämään käsityönopetukseen uudenlaisia sisältöjä ja lähestymistapoja. E-tekstiilit ovat olleet osa Eijan opetusta jo 8 vuoden ajan ja hän on jakanut osaamistaan myös muille opettajille erilaisten täydennyskoulutusten kautta.   

Johanna Wahlberg

Johanna innostuva ja ideoiva käsityönopettaja ja luokanopettaja Oulusta. Hän pyrkii tekemään opetuksestaan monipuolista sekä yksilöllistä ja onnistuukin siinä aika-ajoin. Positiivisuuden kautta eteenpäin.