Yhdistyksen historia

Tekstiiliopettajaliitto on perustettu vuonna 1911 nimellä Handarbetslärarinneföreningen eli Käsityönopettajataryhdistys. Taustalla olivat opettajien yleinen järjestäytyminen, naisasialiikkeen voimistuminen ja käytännöllisiä aineita korostava työkouluaate.

Alusta lähtien keskityttiin nimenomaan cygnaeuslaisen, kasvattavan käsityönopetuksen edistämiseen. Suurin osa jäsenistöstä opetti ylempien yhteiskuntaluokkien naisia tyttökouluissa.

Käsityönopettajataryhdistyksen vaatimusten pohjalta 1881 perustettu Helsingin Käsityökoulu vakiinnutti asemansa 1930-luvulla alansa johtavaksi oppilaitokseksi, jolla oli yksinoikeus kouluttaa opettajia oppikouluihin. Edelleen Helsingin yliopiston Käsityötieteen opintosuunta kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on maan suurin käsityönopettajia kouluttava instituutio, josta valmistuvilla käsityön aineenopettajilla on pätevyys opettaa perusopetuksessa, lukiossa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. 

Käsityönopetuksen yhteiskunnallinen asema ja arvostus, oppiaineen status koulutusjärjestelmässämme, opettajien työllisyys ja käsityönopetuksen laatu sekä oppiaineeseen liittyvä sukupuoliproblematiikka ovat kaikkina vuosikymmeninä olleet liiton toiminnan keskeisiä huolen ja kehittämisen aiheita. 

Liiton historia pähkinänkuoressa

1911 Handarbetslärarinneföreningen, Käsityönopettajataryhdistys perustetaan. 
1915Varsinainen toiminta käynnistyy
1920Toiminta katkeaa maan sekasortoisen tilanteen vuoksi.
1930Yhdistys aloittaa jälleen toimintansa
1939-1943Toiminta vähäistä
1940-luku Ensimmäiset voitot ammattijärjestönä.
1954Liittyminen Akavan jäseneksi
1970Siirtyminen peruskouluun aiheuttaa ongelmia. Tuntimäärät tippuvat, työllisyystilanne huononee ja oppilaiden on valittava vain toinen käsityön sisältöalueista: tekstiilityö tai tekniseen työ. 
1971Liiton nimeksi Tekstiiliopettajaliitto r.y. - Textillärarförbundet r.f.
1988Liittyminen Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) ulkojäseneksi
2000Vuoden Tekstiiliopettajan valinta aloitetaan
2003Liiton senioritoimikunta aloittaa toimintansa
2006Ensimmäiset käsityön lukiodiplomit jaetaanLähde: Hanhinen, Niina (2001). Tekstiiliopettajaliitto 90 vuotta. Julkaisija: Tekstiiliopettajaliitto ry. - Textilillärarförbundet rf. (Julkaisua voi kysyä liiton toimistolta)


 
90-vuotis -historiikin julkaisutilaisuus Akava-talolla. Vasemmalta: Liiton puheenjohtaja Sirkka Aadeli sekä työryhmä Eila Hanhinen, Raija Sairanen, Minna Poikkeus, Nina Hanhinen ja Raija Nykänen.