Aino-koti säätiön myöntämät apurahat2023

Anttonen Jaana, 2000 € Tietokirjan kirjoittaminen ja viimeistely.

Apelgren Minna, 700 € Osallistuminen kahdelle metalli- ja helmikirjontakurssille.

Grönman Satu, 3000 € Väitöskirjatyö, kokoavan osan kirjoittaminen: "Käsityön oppimisprosessin oppijalähtöinen ohjaaminen esiopetuksessa".

Hankala-Vuorinen Minna, 700 € Adobe Illustrator -peruskurssi.

Pihlhjerta Inga, 800 € Pohjoismainen kansallispukuseminaari Reykholtissa, Borgarfjördurissa Islannissa, jossa esitelmä ”Kirjonnat karjalaisissa puvuissa”.

Välikangas Saana, 500 € Youtube-kanavan “Kässätube” kehittäminen.2022

Bosch, Noora 1600 € Nordic Biomaterials -kurssiin.

Lohko, Anna 3000 € lyhytelokuvaprojekti “Kädentaitajiin”.

Nyyssönen, Mari 500 € matka Edinburghiin, Skotlantiin.

Saarinen, Auli 1500 € tietokirjaan “Dokumentointi -oppimisen tueksi ja arvioinnin avuksi”.

Tulosmaa, Liisa 3000 € väitöskirjatyön aineiston jäsentämiseen ja kirjoitustyöhön: Nypläys ammattina Raumalla 1900-luvun alussa.


2021

Perttula, Janita 2000 euroaLastenvaatekirjan kirjoittamistyöhön.

Väänänen, Niina 1000 euroa Kestävää käsityötä käsittelevän kirjan kirjoittamiseen.

Vilhunen, Katja 1000 euroa  Kestävää käsityötä käsittelevän kirjan kirjoittamiseen.

Vuolas, Liisa 1595 euroa Opetushallinnon opintoihin 15op.


2020

Kouhia, Anna 1500 euroa Feministisen vaatemalliston materiaali- ja valmistuskuluihin.


Laukka, Julia 525 euroa
Erityispedagogiikan aineopintoihin Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.


Liukkonen, Päivikki 2500 euroa
Käsityötieteen väitöskirjaan “ Maker-Centered Bioart in Education – Skill-building for the Future” (Tekijäkeskeinen biotaide opetuksessa – taitoja tulevaisuuteen)


Luoto, Iina 1000 euroa
Opettajien erikoistumiskoulutukseen Turun yliopistossa: Kouluhyvinvointi 60 op.


Vastimo, Minna 2000 euroa
Väitöskirjatyöhön aiheesta luokanopettajaopiskelijoiden oppimisen itsesäätelytaidot käsityöopinnoissa.


Väänänen, Niina 500 euroa
Suomenkielisen tieteellisen artikkelin kirjoittamistyöhön hakijan englanninkielisestä väitöskirjasta.


2019

Laukka Julia, 250,00 euroa
Erityispedagogiikan perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

Nyyssönen Mari, 452,00 euroa
Käsityö ja materiaalina nahka ja sen työstäminen -kurssi

Härkki Tellervo, 316,00 euroa
Jatkotutkimuksen järjestelyjen testaaminen: Katseenseurantatutkimuksen pilotointi yhteisöllisen suunnittelun tutkimuksessa

Vuolas Liisa, 1000,00 euroa
Opintomatka Japaniin

Koskinen-Salmia Anniina, 500,00 euroa
Väitöskirjaesitys EARLI-konferenssissa Saksassa

Soukka Kirsti, 500,00 euroa
Opintomatka Pariisiin Revelations -näyttelyyn

Ojala Milla, 2000,00 euroa
Väitöskirjatyö: "Nuoren itsetuntemuksen kehittyminen havaintojen ja tunnekokemusten kautta käsityötaiteen opiskelussa"

Jaakkola Hanna-Mari, 500,00 euroa
Väitöskirjatyö: "Ahaa - askarteluako? Askartelutradition merkitys ja muutos suomalaisen koulutuksen kontekstissa"

Väänänen Niina, 1000,00 euroa
Väitöskirjatyö: "Kestävä käsityö"

Vilhunen Katja, 1000,00 euroa
Tieteellisen artikkelin kirjoittamistyö


2018 

Angeria Pia, 1000,00 euroa
Ryhmätaideterapian täydennyskoulutus

Hämäläinen Helena, 1000,00 euroa
Osallistuminen Pohjoismaiseen kansallispukuseminaariin Tanskassa

Härkki Tellervo, 590,00 euroa
Väitöskirjatyön Kolme näkökulmaa keholliseen tiedonluomiseen yhteisöllisessä suunnittelussa esittelyyn Odensessa

Juusola Katri, 3000,00 euroa
Väitöskirjatyö Käsityön paikallinen opetussuunnitelmaprosessi Sodankylässä

Järvinen Anu, 550,00 euroa
Ammatillinen täydennyskoulutus Välineitä käsityönopetuksen muutokseen

Koskinen Elisa, 1000,00 euroa
Taideterapian menetelmäkoulutus

Pihlhjerta Inga, 500,00 euroa
Osallistuminen Pohjoismaiseen kansallispukuseminaariin Tanskassa

Saarinen Auli, 800,00 euroa
Opintomatka ICLS konferenssiin Englantiin

Salovaara Mari, 1000,00 euroa
Väitöskirjatyö Käsityönopettajuus muutoksessa

Vuolas Liisa, 480,00 euroa
Ammatillinen täydennyskoulutus Nokkosesta lankaa ja paperia

Vuolas Liisa, 160,00 euroa
Käsityönopettajatutkinnon täydentäminen


2017

Kaverma-Soukko Elina 1000 €
Opintokokonaisuuteen Välineitä käsityönopetuksen muutokseen

Kinnunen Millamaari 381 €
Väriopin intensiivikurssi Limingan taidekoulussa

Salo-Mattila Kirsti 2000 €
Käsityönopettajan koulutuksen historiaa käsittelevän tutkimuksen julkaisu

Tulosmaa Liisa 2000 €
Väitöskirjatyön Nypläys ammattina Raumalla, aineiston analysointi

Vartio Pirkko 950 €
Kirjonnan kisällikoulutus, Lahden kansanopisto

Vilhunen Katja 2000 €
Neuleblogeja koskevaan väitöskirjatyöhön

Vilhunen Kaisa 492 €
Pitsinnypläyskurssi, Eurajoen kristillinen opisto

Väänänen Niina 700 €
Väitöskirjatutkimuksen Kestävä käsityö esittely, Plymouth, Englanti

Sinervo Pirjo 1000 €
Punomo.fi -sivuston käytettävyyden ja sisältöjen kehittäminen

Mantere Helena 1000 €
Punomo.fi -sivuston käytettävyyden ja sisältöjen kehittäminen

Kröger Tarja 1000 €
Punomo.fi -sivuston käytettävyyden ja sisältöjen kehittäminen


2016

Ikonen Tiina 6000 €
Väitöskirjatyön aineiston analysointityöhön ja kirjoittamiseen.

Leena Karjalainen 1000 €
Ammatillinen täydennyskoulutus aiheena saamenkäsityöt

Emma Koskinen 375 €
Ammatillinen täydennyskoulutus aiheena pitsinnypläys.

Jenni Lampinen 500 €
Ammatillista osaamista kehittävät kädentaitokurssit Espanjassa

Eeva-Maija Lappalainen 1500 €
Räsykudokset -kirjajulkaisun taitto- ja painatuskuluihin

Johanna Maijala 1000 €
Ammatillinen täydennyskoulutus, oman nypläystaidon kehittäminen

Tiina Mikkelä 770 €
Kengänvalmistuksen perusteet -kurssi Kuusamo-opistossa

Mari Salovaara 2000 €
Väitöskirjatyöhön Handmade Wellbeing – Hyvinvointia käsityöstä

Riikka Ylöstalo 680 €
Yhteiskuntatieteiden opintoja varten, käsityönopettajatutkinnon täydentäminen

Tuija Vähävuori ja Tiina Heiskanen 1200 €
Yhteishakemus opintomatkaa varten; The Festival of Ouilts -tapahtuma, Birmingham, Englanti.


2015

Anu Järvinen 1500 €
Opintomatka Tennesseen/USA.

Kaiju Kangas 1000 €
Konferenssiin Stanfordin yliopistossa, jossa pitää käsityötieteen esitelmän.

Suvi Kettula 3900 €
Suomalaisen keinutuolinmaton valmistus- ja käyttöhistorian tutkimiseen.

Sirpa Kokko 1500 €
Peruun suuntautuvaan opinto- ja tutkimusmatkaan.

Anna Kouhia 3000 €
Tutkijavaihtoon Britanniassa, jossa pitää kaksi esitystä.

Minna Matinlauri 1500 €
Oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 linjassa.

Milla Ojala 1800 €
Väitöskirjatyöhön – kontekstina taiteen perusopetus.

Katja Vilhunen 2000 €
Väitöskirjatyöhön aiheena neuleblogit.

Johanna Yli-Muilu 4500 €
Tampereen seudun tekstiiliopettajaryhmän opintomatkaan Unkariin, jossa osallistuminen Festival of Folk Arts –taphtumaan.

Riikka Ylöstalo 532 €
Opetushallinnon tutkintoon valmentavaan koulutukseen ja tutkintoon.


2014

Anna Kouhia 1500 €
Väitöskirjatyöhön sisältyvän autoetnografisen aineiston tuottamiseen.

Piia Kujanpää 5000 €
Punomon TeeItse-sivuston sisällön kehittämiseen.

Seija Lindström 850 €
Matalalämpömuovin käyttö sovitusnuken valmistuksessa.

Tiina Mikkelä 1100 €
Osallistumiseen nahkatyökurssille Ruotsissa 28.6.-6.7.-14

Marjut Viilo 3000 €
Väitöskirjaan: opettajan orkestrointi pitkäjänteisessä yhteisöllisessä tutkivan oppimisen ja suunnittelun prosessissa Knowledge Forum verkkoyhteisön tukemana.

Tuula Wilen 1200 €
Osallistumiseen Design a Fashion T-shirt Collection kurssille Lontoossa 23.6. - 27.6.2014.


2013

Tiina Ikonen 6000 € 
Käsityötieteen väitöskirjaan: puvustukset visuaalisina, ilmaisullisina ja merkityksiä tuottavina elementteinä. Lähtökohtana ”Puhdistus” -näytelmän, -oopperan ja -elokuvan puvustusten analyysi ja vertailu. Apurahasta 3000 € kohdistuu Esteri Vapaa-Jään erityisapurahaan.

Ritva Koskennurmi-Sivonen 2000 € 
Opintomatkoihin Ranskaan ja/tai Englantiin pukumuseoihin. Matka liittyy yksilöllisen pukeutumisen tutkimustyöhön Esteri Vapaa-Jään jalanjäljissä. Apuraha kohdistuu Esteri Vapaa-Jään erityisapurahaan.

Hanna-Mari Jaakkola 1300 € 
Osallistumiseen tieteelliseen konferenssiin ICEEPSY Turkissa. Pitää siellä esitelmän ”Askartelu Fröbel- pedagogiikassa”

Marja-Leena Rönkkö 1000 € 
KEKÄ - kertomusten ja käsityön integrointi lapsen toiminnan tukena - hankkeeseen.

Tuija Vähävuori 1000 € 
Osallistumiseen huovutuskurssille ”Felt For Architecture” Hollannissa.

Anu Järvinen 480 € 
Erityispedagogiikan perusopintoihin, 25 ov, aloitettu syksyllä 2012.

Seija Lindström 333 € 
Taidetekstiilikurssiin Kankaanpään opistossa.


2012

Kaiju Kangas 1300 € 
ICLS2012 konferenssi Sydneyssä 30.6. – 8.7.2012 ”The Future of Learning”. Pitää siellä esityksen.

Marjut Viilo 1300 € 
ICLS2012 konferenssi Sydneyssä 30.6. – 8.7.2012 ”The Future of Learning”. Pitää siellä esityksen.

Irma Karpoff 1300 € 
Pohjoismainen neulesymposion Islannissa 5. -12.8. 2012.

Tarja Molander 550 € 
Tekstiilityön oppimateriaalin kuluihin ja jatkotyöstämiseen tavoitteena materiaalin levittyminen tekstiiliopetukseen.


2011

Käspaikan uudistajat -projekti:
Tarja Kröger              2500€
Helena Mantere        2500€
Pirjo Sinervo             2500€
Väitöskirjatyöt:
Päivi Fernström       3500 €
Damastin design. Käsityö ja muotoilu Dora Jungin damastitaiteessa.

Virpi Yliverronen      2500 €  
Käsityö varhaiskasvatuksessa: esikoululaisen käsityöprosessi.

Muut kohteet:
Maija Paavilanen      1000 €
Kierrätysaiheinen käsityökirja.

Kaiju Kangas              200 €  
ISCAR-konferenssin osallistumismaksu.

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n juhlaseminaari  1500 € 

2010

Sirpa Kokko: 1000 €
Osallistumiseen ”Art and Design Education and Contemporary Culture” konferenssiin Liverpoolissa.

Anna Kouhia: 1000 €
Väitöskirjaan, jonka aiheena “Monikulttuurinen käsityökokemus: käsityö kulttuurisen ymmärryksen välineenä”.

Jaana Kärnä-Behm: 3000 €
”Sisustuskirja. Tutkimuksellisia näkökulmia” – kirjan julkaisemiseen.

Riikka Räisänen: 1500 €
Luonnonväriaineiden toksikologiset ja antibakteeriset ominaisuudet - tutkimus, tutkimustulosten julkaisemiseen.

Outi Sipilä: 2900 €
”Esiliinat naiseuden representaatioina 1900-luvun alkupuolen käsityö- ja pukeutumisdiskurssien valossa”- väitöskirjan viimeistelyyn.             

Virpi Turunen. 2000 €
Väitöskirjaan, jonka aiheena ”Pellavaneuloksen valmistusprosessi kotineulekoneella”.

Leena Vartiainen: 2000 €
Väitöskirjan ”Yhteisöllinen käsityö – verkostoja ja yhteisiä elämyksiä” kielentarkastus- ja painatuskuluihin.

Minna Vastimo: 600 €
Tietokoneen hankkimiseen jatko-opintoja varten.

Tuula Wilen: 1000 €
Ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyvään Heimtextil - messumatkaan Saksaan.


Säätiö ei jakanut apurahoja vuonna 2009.


2008:

Pirjo Hakala: 1500 €
Erityisopettajaksi pätevöitymiseen

Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutus: 500 €
Vuode-projektin kirjanäyttelyn esitteen, kapio- ja nimikointipostereiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijat: 500 €
Palkinnoksi "Vuoteenoma" -kilpailuun.

Sirpa Kokko: 400 €
Osallistuminen Helsingin yliopiston kansainväliseen konferenssiin "Crafticulation and Education", jossa pitää esitelmän.

Marika Kuitunen: 2500 €
Väitöskirjatyöhön Ilona Jalavan käsitöistä.

Jaana Lepistö: 2000 €
Tutkimukseen "Käsityön monipuolisuus käsityönaineenopettajan vahvuutena".

Minna Matinlauri: 1500 €
Väitöskirjatyöhön aiheesta "Käsityönopetuksen tulevaisuuden näkymiä".

Minna Matinlauri: 1200 €
Osallistuminen IFHE -konferenssiin Sveitsissä, jossa pitää esitelmän.

Johanna Ojamo: 1250 €
Minitekstiilikilpailun töistä koottavan näyttelyn järjestämiseen ja juhlajulkaisun kuluihin, jotka toteutetaan Lahden seudun tekstiiliopettajien 50 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Sinikka Pöllänen: 1500 €
Kansainväliseen julkaisutoimintaan aiheena käsityön didaktiikka ja käsityö terapiana.

Riikka Räisänen: 1000 €
Osallistuminen IFHE -konferenssiin Sveitsissä, jossa pitää esitelmän.

Anna Savolainen: 480 €
Erityspedagogiikan perusopintoihin

Tuija Vähävuori: 600 €
Osallistuminen "Annual European Patchwork meeting" -tapahtumaan Ranskassa.


2007:

Sanna Halla-aho: 1500 €
Käsityökirjan tekoon, aiheena vanhan muokkaaminen.
Anitta Heikkilä: 1500 €
Väitöskirjan tekoon aiheesta "Vaate lapsen elämässä", painatuskuluihin.
Tarja Kröger: 1000 €
ETN-kongressiin Lontoossa 14.- 21.9.2007.

Tarja-Kaarina Laamanen: 1000 €
Väitöskirjatyössä tarpeellisen kannettavan tietokoneen hankintaan.
Marja-Leena Pelkonen: 4000 €
Väitöskirjatyöhön aiheesta "Käsityö identiteetin vahvistajana".

Leena Vartiainen: 1000 €
Väitöskirjaan liittyvään kongressimatkaan Lontoossa 14.-17.9.2007.


2006:

Miia Collanus: 1000 €       
kongressimatkaan Umeåån 15.5. - 18.5. 2006, jossa pitää esitelmän: 
”Craft making: something between skilled  work and artistic expression”
Merja Holli: 2000 € 
ammatilliseen jatkokoulutukseen.
Hanna-Mari Jaakkola 2200 € 
lisensiaattityöhön aiheesta ”Kädentaitojen merkitys lapsen kehityksessä, 
askartelun käsitteen tarkastelua Fröbelin kehityspsykologisen opetussuunnitelman pohjalta.
Henna Lahti 2000 € 
Väitöskirjan ”Käsityötuotteen yhteisöllinen suunnitteluprosessi virtuaalisessa design studiossa”  kielentarkistus- ja painatuskuluihin.
Inga Pihlhjerta 1000 €      
pohjoismaiseen kansallispukuseminaariin Islannissa 7.8. - 10.8.2006, jossa pitää esitelmän.
Riikka Räisänen  800 € 
matkakuluihin kansainväliseen kongressiin Intiassa 6.11. - 12.11.2006, jossa pitää esitelmän ”Natural dyes in teaching - a problem based project which integrates science classes with arts, crafts and design”

2005: 

Väitöskirjatyöt:

KM Päivi Fernström 2800 €
Väitöskirjaan ”Dora Jung ja käsityön merkitys damastien muotoiluprosessissa” liittyvään kurssiin ”Creating Jacquard Textiles” Firenzessä 23.5. - 15.7.2005.

KM Hanna Guttorm 2200 €  
Kasvatustieteen väitöskirjatutkimukseen: ”Sukupuolittuneet koulukäsityöt”.

KL Minna Kaipainen 2200 €
Käsityötieteen väitöskirjatutkimukseen: ”Maalaisvaatturin toiminta Itä-Suomessa vuosina 1920-1960”.

KM Jaana Mäki- Tuominen  2200 €
Kasvatustieteen, erityisesti käsityökasvatuksen didaktiikka, väitöskirjatyöhön: ”Monimuotoiset oppimateriaalit ja niiden käyttö taidon oppimisen ja opettamisen välineinä käsityöllisissä suunnittelu- ja valmistusprosesseissa”

Lisensiaattityöt:
KM Hely Perunka 1000 €
Kasvatustieteen lisensiaattitutkimukseen ”Yhteisöllinen suunnittelu perusopetuksen käsityössä tieto- ja viestintätekniikan avulla” liittyviin konferenssikuluihin.

Konferenssit:
KT Pirita Seitamaa- Hakkarainen 1000 €
Osallistumiseen  ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research) konferenssiin, missä pitää esityksen, 20.9.- 24.9.2005 Sevillassa.

KM Outi Sipilä 800 €
Osallistumiseen European Textile Network organisaation järjestämään konferenssiin ja näyttelyyn Turkissa 12.9.-22.9.2005. 

Lisäpätevyys:
KM Sari Tuominen  800 €
Taidekasvatuksen opintoihin

KM Minna Rovio  2000 €
Erityisopettajaksi pätevöitymiseen Imatralla.

Kirjan julkaisu:
Käsit.op. Sirkka- Liisa Tiihonen   5000 €
”Avaimia tutkivaan oppimiseen” kirjan julkaisuun

2004

KM Miia Collanus
2500 € kongressimatkaan Kiotoon 1.-7.8.2004 IFHE:n maailmankonferenssiin, jossa hakijalla oli suullinen esitys ”Learning Craft Techniques Virtually”.

KL Seija Karppinen
2000 € väitöskirjan viimeistelyyn: Käsityön taiteen perusopetus - käsityön ja sen opetuksen mahdollisuudet.

FT Leena Kaukinen
1000 € kongressimatkaan Kiotoon 1.-7.8.2004 IFHE:n maailmankonferenssiin, jossa piti tieteellisen esitelmän.
KM Tuija Vähävuori
800 € opintomatkaan Unkariin Festival of Folk Arts and Crafts - tapahtumaan 17.-23.8.2004