9-luokkalaisten stipendit

Tekstiiliopettajaliitto palkitsee vuosittain ansiotuneita päättöluokkalaisia  stipendeillä

Vuonna 2022 Tekstiiliopettajaliitto jakaa 4 kpl 50 euron suuruisia stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä lukiodiplomin tekijöille. Voit hakea tunnustusta oppilaallesi kevään aikana. 

 Stipendeillä halutaan kannustaa oppilasta jatkossakin käsitöiden pariin ja palkita onnistuneesta koulutyöstä käsitöissä. Stipendin saajaksi voi ehdottaa motivoitunutta, yritteliästä ja taitavaa käsityöntekijää tai oppilasta, joka on periksiantamaton, oivaltava ja ratkaisukeskeinen.

Lähetä ehdotuksesi stipendin saajasta (yksi oppilas/koulu) verkkolomakkeen kautta 30.4.2022 mennessä. 

Tekstiiliopettajaliiton hallitus tekee päätöksen stipendien saajista kokouksessaan 7.5.2022 ja ilmoittaa sen jälkeen päätöksestä valituille. Stipendit toimitetaan tilisiirtona.