2016 Tekstiiliopettaja

Vuoden tekstiiliopettajaksi julkistettiin Seinäjoella  Minna Matinlauri. 

Matinlauri toimii Helsingin normaalilyseossa käsityön opettajana, jossa hän ohjaa myös opetusharjoittelijoita. Matinlauri on ollut rakentamassa uutta opetussuunnitelmaa, jossa käsityö on muotoilua, ilmaisua ja teknologiaa. Keskeistä uudessa käsityönopetuksessa on oppilaan oma luovuus, oivaltaminen ja kokeileminen, käsityön monimuotoisuus ja monimateriaalisuus, yhdessä tekeminen ja jakamisen kulttuuri. Minna Matinlauri on aktiivinen täydennyskouluttaja ja koko käsityökentän innostaja.

 Matinlaurin visio on, että koulu tulee aktiiviseksi osaksi lähiympäristöä ja käsityötä suunnitellaan, koetaan ja tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä. Normaalilyseon käsityöprosesseissa kaupunkiympäristöä tutkitaan ja koetaan moniaistisesti, osallistutaan tapahtumiin ja näyttelyihin, tehdään katutaidetta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Matinlaurin opetusta voi seurata Helsingin normaalilyseon Käsityötaivas -Facebook-sivuilta.

Vuoden 2016 tekstiiliopettaja Minna Matinlauri