Näkyvä käsityö

Tehdään käsityö näkyväksi!

Liiton vuoden 2018 teema oli “Näkyvä käsityö”. Olemme valinneet tämän teeman, koska alamme valmistautua seuraavaan tuntijakoon. On tärkeää näkyä päättäjille ja huoltajille modernina oppiaineena, jossa opiskellaan tulevaisuuden taitoja. Käsityötä ei aina arvosteta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että aina ainetta ei palkata opettamaan aineenopettajaa. Käsityönopetuksesta on myös vääränlaisia mielikuvia, ja se nähdään edelleen usein tuotelähtöisenä tekniikoiden opetteluna, jopa vanhanaikaisena tai “mukavana puuhasteluna”. Näihin ongelmiin pyrimme teeman avulla vaikuttamaan.

Käsityöllä tulevaisuuden taitoja

Käsityössä opitaan kädentaitojen lisäksi tärkeitä työelämätaitoja: kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja ja digitaalisen teknologian käyttöä. Käsillä tekeminen

kasvattaa myös sinnikkyyttä ja joustavuutta sekä auttaa löytämään omia vahvuuksia. Käsitöitä tekemällä voi myös rentoutua ja lievittää stressiä, mikä on tärkeää nopeatempoisessa arjessa. Näitä taitoja ei voi kehittää kirjoista lukemalla.

Näkyvä käsityö on meidän jokaisen haaste

Liitto on julkaissut erilaisia lyhyitä videoita käsillä tekemisestä ja käsityöhön kytkeytyvistä tulevaisuuden taidoista. Videot löytyvät tästä.

Paikallisyhdistyksille olemme ideoineet puolestaan haasteen, jossa yhdistyksen toimintaa ja näkyvyyttä tuodaan esille mediassa niin aluetasolla kuin kansallisestikin. Kaksi parasta yhdistystä palkitaan 500 euron stipendeillä.

Liitossa tehtävän työn ohella rohkaisemme myös kaikkia käsityönopettajia pitämään käsityön lippua korkealla. Haastamme kaikki käsityönopettajat pohtimaan yhdessä oppilaiden kanssa käsillä tekemisen merkitystä sekä missä ammateissa käsiä tarvitaan. Haaste yhdistyy luontevasti myös oppilaiden ammatinvalintaan liittyviin kysymyksiin ja muiden oppiaineiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.


Mitä teet käsilläsi? - Haaste kouluille

Haaste yhdistyksille


Tekstiiliopettajaliitto TOL ry. haastaa paikallisyhdistykset tekoihin, joilla parannetaan käsityön ja käsityönopetuksen näkyvyyttä mediassa. Kaksi parhaiten mediahuomiota saanutta paikallisyhdistystä palkitaan 500 euron arvoisella stipendillä. Näkyvyys oman kunnan alueella on riittävä.

Hallitus valitsee kaksi parhaiten menestynyttä paikallisyhdistystä tiivistelmien perusteella vuoden 2019 alussa.

Yhdistyksen työ näkyväksi käsityöksi voi olla:

  • Näkyvyys joko paikallismediassa tai kansallisesti (lehdet, radio, TV).
  • Yhdistyksen ideoimat artikkelit ja juttusarjat eri lehdissä tai sosiaalisessa mediassa
  • Yhdistyksen käsityön ympärille luomat tapahtumat, esim. käsityökahvila ravintolapäivänä.

Yhdistykset jakavat artikkelit, tapahtumat yms. julkaisuina liiton sosiaalisen median kanavilla Facebookissa tai Instagramissa tunnisteella #näkyväkäsityö. Lisäksi paikallisyhdistykset lähettävät tiivistelmän koko vuoden toiminnastaan käsityön näkyvyyden parantamiseksi toimistolle 31.12.2018 mennessä.

Prezistä löydät valmista oppimateriaalia teeman käsittelyyn oppilaiden kanssa ja lisäksi tukimateriaalia opettajalle. 

Haaste on käynnissä 31.10. saakka.

Kaksi parasta toteutusta palkitaan sadan euron stipendeillä.

Haaste on hyvä idea toteutettavaksi yhdessä muiden oppiaineiden kanssa esimerkiksi monialaisten projektiviikolla.

Jaa kuva tai video sosiaalisessa mediassa tunnisteella #näkyväkäsityö.

Oppilaiden kanssa voi lähestyä aihetta videoiden, kuvaten tai dokumentoiden jokin käsityöteoksen tai tempauksen.