Jäsenedut

  • Tekstiiliopettaja-lehti neljä kertaa vuodessa
  • Jäsenkirje 2-4 kertaa vuodessa
  • Vuosittaiset syyskoulutuspäivät sekä muita koulutuspäiviä ja tapahtumia
  • Mahdollisuus liittyä sijaislistallemme
  • Mahdollisuus liittyä jäsenten sähköpostilistalle, jossa tiedotetaan mm. edunvalvonta-asioista
  • Suomenkielisen Burda-lehden vuosikerta (12kk/12 numeroa) 30% alennuksella hintaan 62 e (norm. 89 eur). 
  • TAITO-lehti jäsenhintaan 26,50€/6kk 3 nroa (kestotilaus, norm. 29,50€). Tee tilaus täällä
  • Eurokankaasta 10% alennus jäsenmaksukuitin esittämällä.

 

Tekstiiliopettajaliiton jäseneksi voivat päästä kaikki, jotka hyväksytään Liiton jonkin jäsenyhdistyksen jäseneksi. Jokainen jäsenyhdistys päättää itse, kenet se ottaa jäseneksi. Useimmiten pääperiaatteena on, että jäsenen täytyy olla käsityöalan opettajapätevyyden omaava tai alalle opiskeleva.

Jäseneksi haluavan tulee täyttää jäsentietolomake (kts. alla) tai toimittaa täytetty lomake Liiton toimistoon paperisena tai skannattuna. Liittyessäsi Tekstiiliopettajaliittoon liityt samalla valitsemasi paikallisyhdistyksen jäseneksi ja Aineopettajaliiton jäseneksi Poikkeuksena on Tekstiilarit ry ja TK-kilta, joka hoitaa itse jäsenasiansa, joten heidän jäsenekseen haluavan on itse otettava yhteyttä yhdistykseen.

Samalla lomakkeella voit liittyä jäseneksi, anoa alennettua jäsenmaksua, päivittää tietojasi tai ilmoittaa eroamisesta

Lähetä lomake toimistolle postitse tai sähköpostilla.Toimittaessasi lomakkeen sähköisesti, allekirjoituksen sijaan riittää, että lomake on lähetetty virallisesta sähköpostiosoitteesta (esim. koulun osoite).
 

Liiton jäsenmaksuluokat ja suuruudet 2018:

1. maksuluokka (tavallinen)

   40 €

2. maksuluokka (alennettu)

   12 €

3. maksuluokka (opiskelija)

   2 €

+ TO-lehti jäsenille

   12 €

+ Jäsenyhdistysten 
   jäsenmaksu

8-20 €

Jäsenmaksulaskut lähetetään alkuvuodesta. Samalla laskulla maksetaan Liiton, Tekstiiliopettaja-lehden ja jäsenyhdistyksen maksut (poikkeuksena Tekstiilarit ry). Jäsenmaksu muodostuu siis kolmesta osasta. 

 

Alennettu jäsenmaksu

Alennettuun jäsenmaksuun ovat oikeutettuja työttömät, eläkeläiset, perhevapaalla ja äitiyslomalla olevat, sivutoimisesti (alle 9h/vko) työskentelevät, osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyyseläkeläiset. Alennettu maksu myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan (poikkeuksena eläkeläiset) ja alennusta anotaan jäsentietolomakkeella joulukuun loppuun mennessä. Jäsenmaksua ei voida alentaa kesken kalenterivuoden eikä takautuvasti. Jos jäsenmaksutilanteesi muuttuu, ilmoita siitä ajoissa Liittoon. 

Vuodelle 2020 alennettu jäsenmaksu anotaan 31.12.2019 mennessä.

Jäsenmaksu koostuu Liiton, paikallisyhdistyksen ja lehden maksuista ja alennus koskee vain Liiton osuutta jäsenmaksussa.

Esimerkki alennetun jäsenmaksun laskutavasta

Alennettu Tekstiiliopettajaliiton jäsenmaksu 12€ (tavallinen jäsen 38€)
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 10€(vaihtelee 8€-15€ välillä)
Lehden vuosikerta 12€

Yhteensä 34€

Eläkeläisjäsenyys

Eläkkeelle siirryttäessä tehdään Liiton toimistolle muutosilmoitus jäsenmaksua varten jäsentietolomakkeella. Eläkeläisjäsenmaksua ei tarvitse anoa vuosittain, vaan kertailmoitus riittää.

Esimerkki eläkeläisen jäsenmaksun laskutavasta

Tekstiiliopettajaliiton eläkeläisjäsenmaksu12€ (tavallinen jäsen 38€)
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 10€(vaihtelee 8€-15€ välillä)
Lehden vuosikerta 12€

Yhteensä 34€

Jäsenyydestä eroaminen

Liitosta erotaan jäsentietolomakkeella lähettämällä se toimistolle postitse tai sähköpostitse opiskelu- tai työsähköpostista.

PDF-tiedostojäsentietolomake_paiv.pdf (17 kB)
Jäsentietojen päivityslomake