Jäsenyys

Tekstiiliopettajaliiton jäseneksi voivat päästä kaikki, jotka hyväksytään Liiton jonkin jäsenyhdistyksen jäseneksi tai henkilöjäseneksi. Jokainen jäsenyhdistys päättää itse, kenet se ottaa jäseneksi. Useimmiten pääperiaatteena on, että jäsenen täytyy olla käsityöalan opettajapätevyyden omaava tai alalle opiskeleva.

Sääntömuutoksen jälkeen on vuodesta 2024 lähtien mahdollista kuulua Tekstiiliopettajaliittoon myös henkilöjäsenenä. Henkilöjäsenyyttä voi hakea sellainen käsityönopettaja, jonka asuinpaikan läheisyydessä ei ole paikallisyhdistystä tai jonka lähimpään paikallisyhdistykseen on pitkä etäisyys, joka hankaloittaa yhdistyksen toimintaan osallistumista. 

Liittyessäsi Tekstiiliopettajaliittoon liityt samalla valitsemasi paikallisyhdistyksen jäseneksi ja Aineopettajaliiton jäseneksi. Poikkeuksena ovat opiskelijajärjestöt Käsitys ry., Kotex ry. ja TK-kilta, jotka hoitavat itse jäsenasiansa, joten heidän jäsenekseen haluavan on itse otettava yhteyttä yhdistykseen.