Muutokset jäsenyydessä

Alennettu jäsenmaksu

Alennettuun jäsenmaksuun ovat oikeutettuja työttömät, eläkeläiset, perhevapaalla ja äitiyslomalla olevat, sivutoimisesti (alle 9h/vko) työskentelevät, osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyys-eläkeläiset. Alennettu maksu myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan (poikkeuksena eläkeläiset, joiden alennus jatkuu automaattisesti). Alennusta anotaan jäsentietolomakkeella joulukuun loppuun mennessä. Jäsenmaksua ei voida alentaa kesken kalenterivuoden eikä takautuvasti. Jos jäsenmaksutilanteesi muuttuu, ilmoita siitä ajoissa Liittoon. 

Vuodelle 2025 alennettu jäsenmaksu anotaan 31.12.2024 mennessä.Jäsenyydestä eroaminen

Liitosta erotaan jäsentietolomakkeella jäsensivujen kautta tai sähköpostitse opiskelu- tai työsähköpostista. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠