Stipendit

9-luokkalaisten ja lukiodiplomin tekijöille stipendejä

Tekstiiliopettajaliitto palkitsee vuosittain stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä käsityön lukiodiplomin tekijöille.

Tekstiiliopettajaliitto jakaa vuonna 2023 stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä käsityön lukiodiplomin tekijöille. Voit hakea tunnustusta oppilaallesi kevään aikana alla olevn linkin kautta.

Kriteerit

Vuonna 2023 Tekstiiliopettajaliitto jakaa 4 kpl 50 euron suuruisia stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä lukiodiplomin tekijöille. Näillä stipendeillä halutaan kannustaa oppilasta jatkossakin käsitöiden pariin ja palkita onnistuneesta koulutyöstä käsitöissä. Stipendin saajaksi voi ehdottaa motivoitunutta, yritteliästä ja taitavaa käsityöntekijää tai oppilasta, joka on periksiantamaton, oivaltava ja ratkaisukeskeinen.

Lähetä ehdotuksesi stipendin saajasta (yksi oppilas/koulu) verkkolomakkeen kautta 15.5.2023 mennessä. 

Palkittujen opettajille lähetetään tulostettava stipendikirje ja stipendiraha siirretään ilmoitetulle tilille 31.5.2023 mennessä

Aikataulu


2.5.2023 Julkistetaan hakulomake, kriteerit ja hakuohjeet verkossa ja somessa.

15.5.2023 mennessä käsityönopettajat ehdottavat stipendien saajia.

21.5.2023 Hallituksen kokous, jossa vahvistetaan stipendien saajat.

22.5.2023 Stipendien saajat ilmoitetaan palkittavien opettajille.

31.5.2023 mennessä stipendit maksetaan palkittavien (opettajien) tilille.

4.6.2023 Stipendien saajien julkaisu TOL:n verkkosivuilla.