Stipendit

Tekstiiliopettajaliitto palkitsee vuosittain stipendeillä ansioituneita peruskoulun päättöluokkalaisia sekä käsityön lukiodiplomin tekijöitä.

Tekstiiliopettajaliitto palkitsee vuosittain ansioituneita peruskoulun päättöluokkalaisia sekä käsityön lukiodiplomin tekijöitä. Vuonna 2024 Tekstiiliopettajaliitto jakaa 5 kpl 50 euron suuruisia stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä 2 kpl 100€ suuruisia stipendejä lukiodiplomin tekijöille. Näillä stipendeillä halutaan kannustaa oppilasta jatkossakin käsitöiden pariin ja palkita onnistuneesta koulutyöstä käsitöissä. 

Stipendin saajaksi voi ehdottaa motivoitunutta, yritteliästä ja taitavaa käsityöntekijää tai oppilasta, joka on periksiantamaton, oivaltava ja ratkaisukeskeinen.

Ehdotukset stipendien saajaksi tehdään 10.5.2024 mennessä oheisella lomakkeella.

Hallitus päättää stipendien saajat kokouksessaan 19.5.2024, jonka jälkeen stipendien saajat ilmoitetaan palkittavien opettajille. Stipendit maksetaan 27.5.2024 mennessä ja stipendien saajien nimet julkaistaan 2.6.2024 Tekstiiliopettajaliiton nettisivuilla.