Textillärarförbundet

är ett fackligt centralförbund för alla Finlands textilslöjd- och handarbetslärare. Förbundet verkar för att utveckla slöjdundervisningen och garantera sysselsättning för medlemmarna inom pedagogik, utbildning samt arbetslivets olika områden.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på kollegial gemenskap och det är också den största orsaken, vid sidan om fortbildning, till att delta i förbundets verksamhet.

Genom att bli medlem garanterar du för din egen del varje elevs rätt till jämnlik, god och mångsidig slöjdundervisning.


Verksamheten

År 2015 var förbundets 104. verksamhetsår. Förra året hade vi 841 medlemmar, största delen undervisar textilslöjd inom grundutbildningen. Medlemmarna är organiserade i 15 medlemsorganisationer.

Förbundets främsta uppgift är att bevaka medlemmarnas intresse i frågor som rör slöjdundervisningen. Vi gör det genom att utarbeta rapporter och ge uttalanden.

På agenda står varje år två skolningstillfällen (höstdagarna och vårdagarna), Slöjdens vecka tillsammans med Taitoliitto och Teknisten aineidet opettajat - TAO r.y., valet av Årets textilslöjdlärare samt belönadet av bästa gymnastiediplom i textilslöjd. Vi är också med på Educa mässan.

Förbundets tidning "Tekstiiliopettaja" utkommer fyra gånger i året.
 

Kontaktuppgifter

Orförande
Maritta Virtanen
Tel. +358 40 755 2460
E-mail: puheenjohtaja ( at ) tekstiiliopettajaliitto . fi

Kansliet (medlemsangelägenheter)

Snellmanisgatan 25 B 24
00170 HELSINGFORS
tfn 040 589 8334
toimisto( ät )tekstiiliopettajaliitto.fi

kontonummer: FI02 1023 3000 2034 01