Textillärarförbundet

är ett fackligt centralförbund för alla Finlands textilslöjd- och handarbetslärare. Förbundet verkar för att utveckla slöjdundervisningen och garantera sysselsättning för medlemmarna inom pedagogik, utbildning samt arbetslivets olika områden.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på kollegial gemenskap och det är också den största orsaken, vid sidan om fortbildning, till att delta i förbundets verksamhet.

Genom att bli medlem garanterar du för din egen del varje elevs rätt till jämnlik, god och mångsidig slöjdundervisning.


Verksamheten

Föreningen startade 1911 och har idag cirka 700 medlemmar. Medlemmarna är organiserade i 15 medlemsorganisationer.

Förbundets främsta uppgift är att bevaka medlemmarnas intresse i frågor som rör slöjdundervisningen. Vi gör det genom att utarbeta rapporter och ge uttalanden.

På agenda står varje år en skolningstillfäll (höstdagarna), valet av Årets slöjdlärare samt belönadet av bästa gymnastiediplom i textilslöjd. Vi är också med på Educa mässan. 

Förbundets tidning Tekstiiliopettaja utkommer fyra gånger i året.
 

Kontaktuppgifter

Orförande
Minna Hankala-Vuorinen
Tel. +358 40 755 2460
E-mail: puheenjohtaja ( at ) tekstiiliopettajaliitto . fi

Kansliet (medlemsangelägenheter)

Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINGFORS
tfn 040 7649679
toimisto( at )tekstiiliopettajaliitto.fi

kontonummer: FI02 1023 3000 2034 01
FO-nummer: 0202413-7