Liitolle esitetään nimenmuutosta - Uudeksi nimeksi Käsityönopettajien liitto

17.8.2019

Muuttuuko liiton nimi Käsityönopettajien liitoksi?

Keväällä KUT-seminaarin yhteydessä hallitus kutsui kokoon ylimääräiseen liittokokouksen avatakseen keskustelun liiton mahdollisesta nimenmuutoksesta. Nimenmuutoksen tavoitteena on kytkeä liiton toiminta vahvemmin osaksi peruskoulun oppiainejakoa sekä parantaa kaikkien käsityönopettajien edunvalvontaa varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Tällä hetkellä yliopistosta valmistuvat opiskelijat valmistuvat käsityönopettajiksi. Valtakunnallinen opetussuunnitelma ei myöskään enää tunne termiä tekstiiliopettaja. Edunvalvonta selkeytyy kun liiton nimi heijastaa koulutodellisuutta ja viestiminen päättäjien suuntaan muuttuu ymmärrettävämmäksi. Samalla jäsenyys mahdollistuu laajemmalle opettajajoukolle: kaikkia käsityötä opettaville kaikilla koulutuksen asteilla.  

Toteutuessaan nimenmuutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2020. Liiton sääntöjen mukaan nimenmuutos vaatii kahden peräkkäisen liittokokouksen hyväksynnän. Nimenmuutoksesta äänestetään ensimmäisen kerran Syyspäivien yhteydessä 29.9. Mikäli muutosta puolletaan, järjestetään toinen liittokokous Tampereen käsityömessujen yhteyteen 15.–17.11.2019.

Liiton nimenmuutos kustantaa Patentti- ja rekisterihallituksessa 85 €. Koska liiton visuaalista ilmettä (painotuotteet ym.) on päätetty muuttaa, on se taloudellisesti järkevää tehdä vasta nimenmuutoksen yhteydessä. Liiton nykyiset ansiomerkit käytettäisiin loppuun historiaamme muistaen.

Jäsenyhdistykset sekä Tekstiiliopettaja-lehti saavat itse päättää, muuttavatko nimensä. Liiton nimenmuutos ei myöskään vaikuttaisi yhdistysten oikeuteen päättää omien jäsentensä hyväksymisestä. Mikäli yhdistykset päättävät vuoden 2020 aikana muuttaa nimeään, liitto maksaa muutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Liiton uudeksi nimeksi on ehdotettu Käsityönopettajien liitto KÄS ry., Slöjdlärarförbundet rf. Nimi heijastaa käsityön asemaa peruskoulussa ja on samalla kunnianosoitus vuonna 1911 alkaneelle toiminnallemme, jolloin perustettiin Handarbetslärarinneföreningen eli Käsityönopettajataryhdistys.