Uutisia taiteen perusopetuksen kentältä

1.12.2021

OKM on tiedottanut selvityksestä taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisen edistymisestä. 

Selvityksessä mainitaan myös lukiodiplomin yhteistyö TPOn kanssa: ”Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnustamista muilla koulutussektoreilla tulee edistää ja lukiodiplomien järjestämiseen liittyvää yhteistyötä tulee kehittää. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tulisi ottaa entistä laajemmin huomioon taiteen perusopetusoppilaitosten ja taiteen perusopetuskentän toiminnassa yleisesti.”

 

https://okm.fi/-/selvitys-taiteen-perusopetuksessa-hankitun-osaamisen-tunnistamisesta-ja-tunnustamisen-edistamisesta-valmistunut