Aatteet ja vaatteet samasta pakasta

Teksti Anna Kouhia, kuvat Antti Ahtiluoto, henkilökuva Outi Törmälä

Vaatesuunnittelija Anniina Nurmi on niitä harvoja ihmisiä, jotka toimivat juuri niin kuin puhuvatkin: vihreästi, kestävästi, paremman tulevaisuuden puolesta. Päätyönään Nurmi toimii oman ekologisiin arvoihin nojaavan Nurmi-vaatemerkkinsä suunnittelijana. Osan työajasta lohkaisee myös vuonna 2008 perustettu Vihreät vaatteet -blogi, joka on vuosien saatossa paisunut suomenkieliseksi vihreän vaatesuunnittelun pikkujättiläiseksi.

Vihreät vaatteet -blogin tarina juontaa juurensa jo Nurmen opiskeluaikoihin. Tampereelta vaatesuunnitteluopintojen perässä Lahteen muuttanut Nurmi tutustui ekologiseen vaatesuunnitteluun jo opintojensa aikana herättyään itse kuluttajana pohtimaan kulutustottumuksiaan ja omaa suhdettaan materiaan.

Vaikka ekologisuus ja eettisyys olivat aina näyttäytyneet Nurmelle tärkeinä arvoina, vasta Amsterdamissa vietetty vaihto-opiskeluvuosi herätti Nurmen todella pohtimaan omaa arvomaailmaansa suunnittelijana. Vaatesuunnittelijan työ oli alkanut näyttäytyä aatteellisena ristiriitana, ja Nurmi koki, ettei materian tuottaminen maailmaan teollisen vaatesuunnittelukoneiston osana toteuttanut niitä arvoja, joihin hän itse kuluttajana ja suunnittelijana uskoi.

Konkreettinen ensikosketus kestävään vaatetuotantoon oli vuonna 2007 vaatesuunnittelun opinnäytetyönä syntynyt kestävän kehityksen mukainen vaatemallisto. Mallistonsa kautta Nurmi halusi pohtia ja argumentoida sitä, miten suunnittelija voi vaikuttaa suunnittelemiensa vaatteiden pitkäikäisyyteen, laadukkuuteen, ekologisuuteen ja tuotantoprosessien läpinäkyvyyteen. Ajatus ekologisesti ja eettisesti kestävästä suunnitteluprosessista puhutteli Nurmea syvästi.

 

Blogissa ekologista vaatetietoa

Pitkäaikaisesta kiinnostuksesta huolimatta Nurmen tie ekologiseksi vaatesuunnittelijaksi ei ole ollut täysin suoraviivainen. Valmistuttuaan Nurmi työskenteli vaatesuunnittelijana suuren suomalaisyrityksen leivissä suunnitellen erilaisia urheiluvaatteita miehille, naisille ja lapsille. Suunnittelutyö oli opettavainen koulu, jonka aikana teollisen tuotannon lainalaisuudet tulivat tutuksi nuorelle vaatesuunnittelijalle.

Leipätyön myötä kiinnostus ekologista suunnitteluprosessia kohtaan ei kuitenkaan hellittänyt, päinvastoin se syveni. Myös Nurmen vapaa-aika kului vaatesuunnittelun parissa: Nurmi luki paljon ja perehtyi vähitellen ekologisen vaatetuotannon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vuonna 2008 aika oli kypsä Vihreät vaatteet -blogin perustamiselle.

– Etsiessäni tietoa vaatesuunnitteluprosessien ekologisuudesta huomasin, että tietoa ekologisista ja eettisistä arvoista vaatesuunnittelussa tai vihreistä materiaaleista ei juuri ollut saatavilla suomeksi. Ajattelin, että lukemastani tiedosta olisi hyötyä myös muille ja blogi vastasi tähän jakamisen tarpeeseen hyvin, hän kertoo.

Nurmen kohdalla tieto ei suinkaan lisännyt tuskaa, vaan sai nuoren suunnittelijan toimimaan. Jo samana vuonna Nurmi avasi bloginsa yhteyteen verkkokaupan, jonka tärkeimpänä kannustimena oli Nurmen mukaan halu parantaa ekologisten vaatteiden tarjontaa Suomessa. Muutaman vuoden ajan blogi ja verkkokauppa pysyivät harrastuksena, mutta vuosien saatossa harrastus alkoi viedä yhä enemmän aikaa. Verkkokauppa myytiin uusille omistajille. Vihreät vaatteet -blogi jatkaa kuitenkin edelleen toimintaansa vihreiden vaatteiden puolestapuhujana.

 

Ekovaatetuksen pioneeri

Ajatus omasta vaatemerkistä sai pontta Vihreät vaatteet -blogin myötä, ja vuonna 2010 Nurmi perusti oman ekologiseen tuotantoon perustuvan Nurmi-merkkinsä.

– Olin lukenut ja kirjoittanut paljon ekologisista ja eettisistä materiaaleista ja tuotantotavoista sekä muista vaatemerkeistä. Asioihin perehtyessäni olin samalla tullut miettineeksi myös paljon sitä, miten itse tekisin ratkaisut tuotannon eettisyyden näkökulmasta. Halusin kokeilla, mihin omat valintani johtaisivat, Nurmi kertoo.

Aluksi tuotanto oli hyvin pientä: ensimmäinen kokoelma sisälsi muutamia tuotteita ja asusteita. Nurmen vaatemerkki sai kuitenkin hyvän vastaanoton.

– Jokaisen malliston myötä olen kehittänyt ajatusta eettisestä ja ekologisesta tuotannosta yhä pidemmälle ja pyrin toteuttamaan ideologiaa kokonaisvaltaisesti, niin tuotannon, materiaalien kuin jakelun ja markkinoinninkin osalta, Nurmi sanoo.

 

"Ei ole realistista ajatella, että ihmiset lopettaisivat kuluttamisen kokonaan tai että vaatteita ei enää ostettaisi lainkaan."

 

Materiaalitietoisuutta lisättävä

Vaikka sama materiaalin tuottamisen ja kestävyyden ristiriita jäytää edelleen suunnittelutyön taustalla, Nurmi suhtautuu kuitenkin asiaan realistisesti. Hän pyrkii omalla työllään tekemään kaiken voitavan ympäristömme ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

– Ei ole realistista ajatella, että ihmiset lopettaisivat kuluttamisen kokonaan tai että vaatteita ei enää ostettaisi lainkaan, Nurmi toteaa.

Vaikka vaatteen ostopäätöksen tekee aina viimekädessä kuluttaja, Nurmi ei kuitenkaan halua sälyttää kaikkea vastuuta yksittäisen ihmisen harteille. Sen sijaan hän haluaa tarjota vaihtoehtoja ja tietoa vaatesuunnitteluprosessista alusta loppuun.

– Paitsi materiaaliteknologista kehitystä, vihreä tulevaisuus tarvitsee myös tuotantoprosessien läpinäkyvyyttä. Se on ratkaiseva askel eettisempään ja kestävämpään tuotantoon, Nurmi sanoo.

Materiaalitietoisuuden lisääminen näyttäytyy tärkeänä tehtävänä suunnittelutyössä: Nurmen uusimman malliston materiaalina on käytetty teollisuuden ylijäämämateriaalin lisäksi luomu-sertifioitua puuvillaa, hamppu-luomupuuvillasekoitetta sekä pure waste -materiaaleja, kuten leikkuujätteestä valmistettua denimiä ja trikoota.

Tavalliselle kuluttajalle ja kotiompelijalle ekologisia materiaaleja on vielä varsin vähän saatavilla, mutta Nurmi uskoo tilanteen parantuvan tulevaisuudessa.

– Uusia ekologisia materiaaleja kehitetään jatkuvasti ja kehitystyö tuo ennen pitkää materiaalit myös kuluttajien saataville yhä laajemmin, Nurmi uskoo.

- - - -

http://www.vihreatvaatteet.com/

http://www.nurmiclothing.com/

 

24.5. Siivouspäivä Nurmi-showroomilla, Vesijärvenkatu 12, Lahti.

Sekä Nurmi-merkki että Vihreät vaatteet -verkkosivusto henkilöityvät lahtelaiseen Anniina Nurmeen.
Nurmen kevät–kesä 2014 -kokoelma sisältää eettisesti ja ekologisesti tuotettuja vaatteita ja asusteita naisille ja miehille.
Kevään kokoelmaan kuuluvan Feodora-blazerin materiaalina on Turkissa kasvatettu, sertifioitu luomupuuvilla.