Tekstiiliopettajaliitto palkitsee vuosittain stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä käsityön lukiodiplomin tekijöille.

Tekstiiliopettajaliitto jakaa vuonna 2023 stipendejä ansioituneille peruskoulun päättöluokkalaisille sekä käsityön lukiodiplomin tekijöille. Voit hakea tunnustusta oppilaallesi kevään aikana alla olevn linkin kautta.

Palkittujen opettajille lähetetään tulostettava stipendikirje ja stipendiraha siirretään ilmoitetulle tilille 31.5.2023 mennessä

Palkittuja diplomitöitä

Mikä on lukiodiplomi?

Lukion opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa suorittamalla lukiodiplomin. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Käsityön lukiodiplomi on tekstiilityön ja teknisen työn yhteinen. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää kahta pohjakurssia. Diplomityöskentely on itsenäistä, mutta tapahtuu opettajan valvonnassa. Diplomiaiheet ovat laajoja, usein yhteiskunnallisia ilmiötä ja ne vaihtuvat vuosittain. Lukiodiplomityö koostuu prosessiportfoliosta ja tuotteesta. Arvioinnissa huomio ei kohdistu pääosin tekniseen taituruuteen vaan aiheen monipuoliseen ja käsitteellistävään prosessointiin tuotesuunnitelmaksi ja edelleen tuotteeksi.

Tarkempaa tietoa lukiodiplomeista sekä vuosittaiset aiheet ja ohjeet löydät Opetushallituksen sivuilta.

Kaikki lukiot eivät tarjoa käsityönopetusta eikä kaikissa lukiossa ole diplomien suorittamismahdollisuutta. Tätä epätasa-arvoista tilannetta kohentamaan OPH on julkaissut lukiodiplomien e-oppimateriaalin, jota ovat olleet tekemässä tekstiilityönopettajat Minna Lindqvist ja Nina Kivimäki. E-oppimateriaalin avulla oppilaan, jonka lukio ei tarjoa käsityönopetusta, on mahdollista itsenäisesti suorittaa lukiodiplomi.

Tutustu lukiodiplomitöihin tarkemmin osoitteessa: http://lukiodiplomit.blogspot.fi/


Tutustu tarkemmin lukiokäsityöhön:

Tiirismaan lukio, Lahti
Tammerkosken lukion käsityölinja, Tampere
Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki
Töölön yhteiskoulu, Helsinki

Emma Mannilan "Kalevalaa kankahilla" -niminen teos sai vuonna 2015 lukiodiplomistipendin.