Kannanotto Rauman opettajankoulutuslaitoksen säilyttämisen puolesta

30.11.2022

Kannanotto Rauman opettajankoulutuslaitoksen säilyttämisen puolesta 


Tekstiiliopettajaliitto TOL ry ilmaisee huolensa Turun yliopiston suunnitelmasta lakkauttaa Rauman kampuksen käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Vaativan taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi on esitetty koko käsityökasvatuksen lakkauttamista ja luokanopettajien opettajankoulutuksen mahdollista siirtoa Turkuun. 

Käsityötä opetetaan muotoilun, ilmaisun ja teknologian näkökulmista. Leimallista yleissivistävälle käsityönopetukselle on moninaisuus sekä laaja-alaisuus. Yksilön oppimisen rinnalla tärkeätä on käsityön sosiaalinen ulottuvuus ja kestävän elämäntavan edistäminen. Käsityönopettaja on laaja-alainen pedagoginen mahdollistaja, joka rakentaa inspiroivia oppimisympäristöjä. 

Rauman kampus tarjoaa erinomaiset puitteet käsityökasvatuksen opetukselle nykyisen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Rauman yksikkö on jo vuosien ajan tarjonnut käsityökasvatusta niin, että molemmissa käsityön työtavoissa opiskelijat saavuttavat opetuksen edellyttämät perustaidot ja pystyvät joustavasti yhdistelemään käsityön teknologioita tulevassa työssään. Rauman yksikön lakkauttaminen olisi huomattava heikennys yliopistotasoisen käsityökasvatuksen opetuksen tarjontaan Suomessa ja pätevien käsityönopettajien valmistamiseen työmarkkinoille. 


Vetoamme päättäjiin, että Rauman opettajankoulutuslaitoksen käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma ja käsityönopettajien koulutus turvataan - taataan taitajia ja taitoa myös tulevaisuudessa! 


Helsingissä 28.11.2022 

Minna Hankala-Vuorinen, puheenjohtaja 

sekä liiton hallitus