Käsityön arviointitutkimus on julkaistu

10.5.2023

Käsityön arviointitutkimuksen julkistamistilaisuuden striimin voi katsoa täältä https://www.youtube.com/watch?v=fHgLaG5Cx4E

Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) ja Teknisten aineiden opettajat (TAO r.y.) arvioivat käsityön oppimistuloksia oppiaineen pakollisen oppimäärän päättövaiheessa. Tiedot kerättiin 62 peruskoulusta, jotka edustivat kattavasti suuralueita ja kuntaryhmiä. Arviointitutkimukseen osallistui yhteensä 1414 seitsemännen vuosiluokan oppilasta. Arviointitutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tulokset ovat keskimäärin kohtalaisia tai hyviä, mutta oppilaiden välillä on suuria eroja. Osa oppilaista ei hallitse oppiaineen opetuksen tavoitteiden mukaisia keskeisiä sisältöalueita. 

Käsityön opiskeluun liittyvien asenteiden ja käsitysten vertailu osoitti, että tyttöjen ja poikien suhtautuminen oppiaineeseen on varsin tasaista ja myönteistä. Tytöt ja pojat kokevat oppiaineen hyödyt arkielämän, opintojen ja tulevaisuuden kannalta eri tavoin. Oppilaiden asenteissa ja käsityksissä on tapahtunut laskua verrattuna vuonna 2014 kerättyyn tutkimustietoon.

#käsityönarviointitutkimus

Linkki tutkimuksen digiversioon.

Linkki tutkimuksen julkistamistilaisuuteen.