SÄKÄT -koulutuskokonaisuuden jatkot

27.1.2024

Keväällä 2024 koulutuskokonaisuuden teknologiateemaa jatketaan kahdella etäkoulutuspäivällä. Koulutuspäivien välissä on omatoiminen tehtävä, jossa osallistuja testaa jotain koulutuksessa esiteltyä teknologiaa käytännössä sekä laatii oppimistehtävän, johon teknologia sulavasti istuu. Oppimistehtävät ja niiden analysointi ovat yhtenä sisältönä toisena koulutuspäivänä.

Koulutus on suunnattu käsityön aineenopettajille, luokanopettajille, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille. Koulutustapahtumaan osallistumisesta saat osallistumistodistuksen (esim. veso-päiviä varten).


Koulutuspäivät keväällä 2024

Maanantai  12.2.2024 klo 9-16 

Tiistai 19.3.2024 klo 9-16

Tutustu ohjelmaan täältä ja ilmoittaudu!