Tekstiiliopettajaliiton henkilöjäsenyys

6.1.2024

Henkilöjäsenyys

Tekstiiliopettajaliittoon on mahdollista kuulua henkilöjäsenenä 1.1.2024 lähtien. Henkilöjäsenyyttä voi hakea sellainen käsityönopettaja, jonka asuinpaikan läheisyydessä ei ole paikallisyhdistystä tai jonka lähimpään paikallisyhdistykseen on pitkä etäisyys, joka hankaloittaa yhdistyksen toimintaan osallistumista. Henkilöjäsenellä ei ole äänivaltaa liiton vuosikokouksessa, mutta he voivat osallistua kokoukseen niin halutessaan. Muuten henkilöjäsenellä on samat jäsenetuudet kuin paikallisyhdistyksiin kuuluvilla jäsenillä.  Henkilöjäsenyyden hinta on 65€ vuodessa.

Hakeaksesi henkilöjäsenyyttä, käy jäsensivuilla  https://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/jasensivut/paivita-jasentietosi/

ja täytä  ”Päivitä jäsentietosi”-lomake perusteluineen.