TIEDOTE 7.4.2024

7.4.2024

 

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry ja Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ovat olleet perinteisesti kaksi erillistä liittoa. Tekstiiliopettajaliitossa on kuitenkin pitkään nähty tarve tarkastella liittojen yhteisiä tavoitteita ja vaikutusvoimaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen käsityö -oppiaineen edistämiseksi. TOL on jo nyt tehnyt edunvalvontatyötä (TOL) aktiivisesti yhteisen oppiaineen, käsityön puolesta. Näistä mainitaksemme esimerkiksi tänä vuonna olemme kontaktoineet kansanedustajia, OPH:ta ja OKM:tä käsityön tilasta ja tulevaisuudesta.

 

Liittojen erilaiset näkemykset käsityö -oppiaineen nykytilasta ja tulevaisuudesta ovat olleet haasteena yhteistyölle useamman vuoden ajan. Kokemuksemme mukaan TAO:n aiemman hallituksen koulutuspoliittinen linja on esimerkiksi pyrkinyt välttämään käsityö -termin käyttöä omassa toiminnassaan ja esilletuloissaan. TOL:n näkemys käsityönopetuksesta on ollut enemmän opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen.

 

Liittojen työvaliokunnat tapasivat maaliskuussa 2024 keskustellen käsityöoppiaineen ja liittojen tilasta. Tapaamisessa keskusteltiin yhteisen kattojärjestön perustamisesta. Päätimme yhteisymmärryksessä esittää suunnitelman liittojemme hallituksille. Hallituksilta saatavien palautteiden jälkeen olisi ollut tarkoitus jatkaa kattojärjestön suunnittelua ja valmistelua työvaliokuntien kesken yhteistyössä, ja jäsenistöjä kuunnellen.

 

Nykyisen Tekstiiliopettajaliiton nimi oli Käsityönopettajien liitto 1950-luvulta alkaen. Käsityö on muuntuva oppiaine, joten liiton nimi muutettiin Tekstiiliopettajaliitoksi 1980-luvulla.Tällä hetkellä yliopistosta valmistuvat opiskelijat valmistuvat käsityönopettajiksi. Muutospolku on vienyt siihen, että nimenmuutokselle on taas vahva tarve. Edunvalvonta selkeytyy, kun liiton nimi heijastaa koulutodellisuutta ja viestiminen päättäjien suuntaan muuttuu ymmärrettävämmäksi.

 

Tekstiiliopettajaliitto on jo viisi vuotta sitten aloittanut nimenmuutoshankkeensa. Tällöin TAO:n hallitus ei vastustanut hankettamme. TOL:n ylimääräisessä liittokokouksessa 23.3.2024 nimenmuutosehdotus sai enemmistön kannatuksen. Näin ollen ehdotus siirtyi uudelleen äänestettäväksi syksyn 2024 liittokokoukseen. Jos nimenmuutos menisi läpi ja nimi muutettaisiin, se tapahtuisi aikaisintaan vuonna 2025. 

 

TOL ei arvosta TAO:n tapaa esittää kutsuaan kattojärjestöönsä sosiaalisen median kautta käyttäen tekstejä, jotka ovat suoraan Tekstiiliopettajaliiton nimenmuutoshankkeen tavoiteteksteistä poimittuja. Olemme kiinnostuneita näkemään TAO:n tekemän suunnitelman perustamansa kattojärjestön hallintorakenteesta, rahoituksesta, toimintamallista ja säännöistä. Toivomme suoraa yhteydenottoa työvaliokuntiemme yhteiseen WhatsApp -ryhmään tai Minna Hankala-Vuoriseen, puheenjohtaja@tekstiiliopettajaliitto.fi, jotta voimme tehdä aitoa yhteistyötä tasavertaisina toimijoina.

 

Olemme ehdottomasti yhteisen tien kannalla!