Vuoden käsityönopettajaehdokkaat

14.6.2023

Tekstiiliopettajaliitto valitsee jäsenistöstään vuoden 2023 käsityönopettajan, joka on:

Tekstiiliopettajaliiton jäsen
JA
Muuntautumiskykyinen, idearikas ja monipuolinen käsityöoppiaineen kehittäjä, joka on kekseliäällä, rohkealla ja positiivisella otteella tuonut uusia tuulia käsityön kentälle.
TAI
Itseään pedagogisesti ja aineenhallinnallisesti kehittävä. 
TAI
Aktiivinen, idearikas ja innostunut toimija, sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä.
TAI
Käsityötä ja käsityön opetusta eteenpäin vievä persoona.

Alla vuoden 2023 ehdokkaiden esittelyt.

Jaana Anttonen

Pohjois-Suomen käsityönopettajat

Miksi Jaanasta tuli käsityön opettaja?


  • Omasta innostuksesta käsitöiden tekemiseen.
  •  Omien vanhempien tuella käsitöiden kokeiluun ja harjoitteluun kotona lapsuudesta asti.
  • Innostavat käsityönopettajat, jotka antoivat tehdä ja kokeilla monipuolisesti oppitunneilla ja käsityökerhoissa.


Työ

Jaana valmistui käsityön ja matematiikan opettajaksi Joensuun yliopistosta, Savonlinnan opettajankoulutuslaitokselta vuonna 1997. Muutaman lapsuuden kotikaupungissa Mikkelissä vietetyn opettajavuoden jälkeen suuntana oli Oulu.

Aika nopeasti Ouluun muuton jälkeen hän aloitti Oulun normaalikoululla käsityön lehtorina. Hän on toiminut käsityön opettajana ja opettajankouluttajana Oulun normaalikoululla, Linnanmaan alakoululla nyt 24 vuotta. Vuonna 2007 kevätlukukauden hän toimi Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tekstiilityön didaktiikan lehtorina.

Opettaja ja opettajankouluttaja

Jaana on opettajana oppilaille rajat asettava, mutta huumorilla opetustaan rikastava. Oppilaat tulevat ”Kuningatar Jaanan valtakuntaan”, jossa on kuningattaren säännöt voimassa. Hän pyrkii olemaa oppimisen ohjaaja ja oppimistilanteiden organisoija. Hänen mielestään oppiminen on osallistumista, etsimistä ja löytämistä sekä oppilaalle että opettajalle. Opettajana hän pyrkii kannustamaan oppilaita ajattelemaan itse ja ottamaan vastuuta omasta tekemisestään.

Vuosien varrella oppilaiden lisäksi valtakunnassa ovat käsityön opetusta harjoitelleet sadat luokanopettajaksi opiskelevat opiskelijat. Jaana on ohjaavana opettajana rehellinen, kannustava, opiskelijaa tukeva ja kuunteleva, neuvoja antava, ei pikkuasioihin puuttuva, vaan opetuksen oleellisiin näkökohtia huomioiva, ei jätä yksin vaikeissa paikoissa, opiskelijan ideoita tukeva ja osaa antaa opiskelijalle tunteen oman työnsä tärkeydestä ja kyvyistä toimia onnistuneesti opettajan työssä.

Hanna Lempiäinen

Helsingin seudun käsityönopettajat

Kaikessa mukana. 


Olen 2008 valmistunut käsityönopettaja ja siitä lähtien olen työskennellyt Vantaalla peruskoulun käsityönopettajana. Vähän kuin vahingossa minusta tuli yhteisen käsityön edustaja ja myös puolestapuhuja. Opinnoissani valitsin sivuaineeksi käsityökasvatuksen Raumalla ja suurimman osan opetuksestani olenkin toteuttanut teknisen työn luokassa. Koen, että käsityön kokonaisuudessa teknisen ja tekstiilityön työtavat täydentävät toisiaan ja oppilaan monipuolinen osaaminen on edellytys tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa. 


Työurani alussa olin koulumme ainoa käsityönopettaja ja kaipasin keskustelua pedagogiikasta ja arkisen työn sujumisesta. Lähdin aktiivisesti mukaan paikallisyhdistyksen hallitukseen ja olen saanut runsaasti tukea, apua ja kokemusta opetusalan asioista upeilta kollegoilta. Myös oma kokemukseni aikuisten kouluttamisesta on vahvistunut, kun yhdistysaktiivina olen ollut mukana toteuttamassa niin opetussuunitelman jalkauttamista kuin tuotesuunnittelunkin koulutuksia. 

Työnantajani puolesta pääsin mukaan opetussuunnitelmatyöhön jo vähän etupainotteisesti käsityöryhmän puheenjohtajan roolissa. Oli etuoikeutettua saada osallistua opetushallituksen opetussuunnitelman laaja-alaisten tavoitteiden koulutuksiin. Vantaalla käsityön ops-ryhmässä käytiin runsasta keskustelua kollegoiden kanssa kässän tavoitteista ja sisällöistä: tuntijakoon emme päässeet vaikuttamaan. Työnantajani kanssa vuosien varrella käsityön minimitunteihin on yritetty lisäystä saada ja paikallisyhdistys on jatkanut arvokasta vaikuttamistyötä. 

Aikuisopistossa olen opettanut vuodesta 2020 ompelun perusteita. Ammattitutkintoni puolesta ompelu on rakas osaamisalueeni, mutta ennen kaikkea aikuiset innostuneet ihmiset tuovat iloa ja vaihtelua työhön.

Helsingin yliopistosta valmistuvien käsityönopettajaopiskelijoiden ohjaavana opettajana olen työskennellyt vuodesta 2011. Yhteys akateemiseen maailmaan on ollut mahtava lisä työhöni. Uusien opettajien kanssa käydyt keskustelut opettajan rooleista ja osaamisen vaatimuksista ovat aina herkkiä ja paatuneellekin vanhalle opelle silmiä avaavia. Jos itseä joskus on väsyttänyt oppilaiden sählääminen, opettajaopiskelija onkin nähnyt tilanteen niin, että “nämä oppilaat ovat tosi ihania”. Toivottavasti tätä ohjaustyötä saan jatkaa tulevinakin vuosina, jotta tuoreet näkökulmat pysyvät mielessäni.

Outi Suomela

Helsingin seudun käsityönopettajat

Outi on ollut innokas perehtymään monipuolisesti käsityön teknologian opetukseen. Hän on mukana oman koulun projekteissa,  jäsenenä koulun STEAM-tiimissä kehittämässä koulun teknologian opetusta sekä tutustunut kotimaisissa hankkeissa esim. Oulun STEAM-opetukseen . Hän on osallistunut kansainväliseen Erasmus ohjelmaan Barcelonassa tutustuen siellä mm. paikalliseen Fablab toimintaan. Outi on sitkeästi ja pitkäjänteisesti täydentänyt osaamistaan koko työuransa ajan osallistumalla koulutuksiin ja tutustumalla monimateriaalisen käsityön uusiin tuuliin.

Sari Tuominen

Satakunnan Tekstiiliopettajat

Sari on epätavallisen tavallinen käsityön opettaja, joka tekee työtään tavattoman sydämellisesti ja sitoutuneesti. Hän opettaa tekstiilityön sisältöjä Porin Lyseon yläkoulussa, innostaen oppilaansa käsityön sisältöihin niin, että valinnaisaineryhmät täyttyvät vuosi toisensa jälkeen. Käsityön lukiodiplomeja Sari on ohjannut vuodesta 2013 lähtien. Oppilaidensa työn tuloksia Sari julkaisee instagramissa tilillä @porinlyseonkasityo.

Sari kehittää itseään ja opetustaan kouluttautumalla (mm. OPH:n Välineitä käsityönopetuksen muutokseen) sekä ideoimalla ja toteuttamalla erilaisia työpajoja Satakunnan Tekstiiliopettajat ry:n hallituksessa. Näissä "Satkujen" jäsenkoulutuksissa Sari on myös itse aina mukana, oli kyse sitten huovutuksesta, kynttilän valamisesta, luonnonvärjäyksestä tai laserleikkauksesta. Sari kuuluukin "Satkujen" kantaviin voimiin ja on hoitanut sihteerin pestiä ansiokkaasti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Sarilla on aina aikaa ja ovet auki oppilaiden lisäksi myös kollegoille. Esimerkiksi "Satkujen" väki on useaan kertaan päässyt vierailulle Sarin luokkaan ja mm. viime vuoden pikkujoulut vietettiin Sarin juuri remontoidussa käsityöluokassa jossa joka puolella näkyi hänen valoisa sitoutunut ja sydämellinen työotteensa. Sari mielellään jakaa osaamistaan myös muille niin paikallisesti (kalligrafiapajoja kollegoille) kuin valtakunnallisesti (Punomon webinaari käsityön lukiodiplomista).

Sari on läsnä oleva, luotettava ja lämmin ihminen, opettaja ja työtoveri. Hän ei tee itsestään numeroa, mutta saa muut ympärillään tuntemaan olonsa turvalliseksi ja tärkeäksi. Jos jokaisella oppilaalla olisi Sarin kaltainen käsityönopettaja ja meillä opettajilla hänenlaisensa kollega olisi maailma paljon parempi paikka!"