Käsityötieteen opetus yliopistoissa

Opiskele käsityönopettajaksiKäsityötiede on monitieteinen tutkimusalue, jossa keskitytään analysoimaan käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja sekä siihen liittyviä aineellisia ja aineettomia tuotoksia. Käsityötiede analysoi käsityöhön liittyvien ilmiöiden ja toiminnan teoreettisia perusteita. Se tutkii käsityötä, käsityömuotoilua, ihmisen suhdetta ympäröivään esinemaailmaan ja esineellisen kulttuurin vuorovaikutusta ympäristöön. 

Käsityötiedettä voi opiskella useilla paikkakunnilla pää- tai sivuaineena sekä erillisopintoina. Opetusta on tarjolla myös avoimessa yliopistossa. Yliopistot teemoittelevat ja painottavat opetusta hieman eri tavoin.

Yliopisto-opinnot pääaineena

Opiskelijajärjestöt

Muuta tietoa