Käsityö tekee hyvää aivoille

Teksti: H.L

Käsitöiden tekeminen kehittää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kahdella kädellä tekeminen aktivoi molempia aivopuoliskoja, mikä parantaa aivopuoliskojen yhteistyötä, vakuuttaa aivotutkija ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen professori Minna Huotilainen.

Käsitöissä käytettävät materiaalit ja töiden kolmiulotteisuus stimuloivat aivoja ja kehittävät näin kolmiulotteista hahmottamiskykyä. Käsitöiden yhteys aivojen hyvinvoinnille on huomattu mediassakin (mm. Helsingin Sanomat 25.5., Talouselämä 24.6.).

Huotilaisen mukaan koulukäsityö ei ole täytetoimintaa “oikeiden aineiden” välillä, vaan luova toiminta aktivoi ja mahdollistaa haastavien kokonaisuuksien oppimisen. Käsitöiden tekeminen nostaa itsetuntoa, rakentaa kokonaisempaa minäkuvaa ja aikaansaa positiivisen kuvan omasta pystyvyydestä. Taito- ja taideaineitahan on esitetty yhdeksi syyksi Pisa-menestykseemme, sillä meillä käytetään lukuaineiden opetukseen muita maita vähemmän aikaa.

 

Neulominen tehostaa kielen oppimista

Aivot tarvitsevat palautumiseensa monenlaista mielekästä tekemistä. Käsityöt voivat auttaa rentoutumaan ja purkamaan stressiä, mikä on nykypäivänä entistä tärkeämpää.

Käsitöiden tekeminen auttaa myös keskittymään ja voi siten edistää uusien asioiden sisäistämistä. Esimerkiksi neulominen vieraskielistä tv-ohjelmaa katsoessa voi tehostaa vieraan kielen oppimista.
Tämä perustuu kielellisen järjestelmän ja oikean käden alueen läheiseen sijaintiin aivoissa. Siis virkkaaminen luennoilla ja kokouksissa pitäisi olla enemmän kuin sallittua!

Tiesitkö, että käsitöiden havainnollistavuutta voi hyödyntää myös vaikeiden käsitteiden ymmärtämisessä? Stanfordin yliopistossa matematiikan opiskelijat laitettiin virkkaamaan fraktaalikuvioita ymmärtääkseen tämän vaikean matemaattisen ilmiön. Myös dna:n rakenteen tai pallon pinta-alan ja tilavuuden voisi kuvitella selventyvän langan ja virkkuukoukun avulla!

Käsityö voi myös opettaa meille armollisuutta. Huotilaisen mukaan keskeneräiseksi jääneet käsityöt pitäisi piilottamisen sijaan nostaa esille, sillä ne ovat osoitus ponnistelusta omien taitojen ylärajoilla, mikä on tulevan onnistumisen ehto. Oman keskeneräisyyden sietäminen on keskeistä älyllisen kehityksen kannalta. Ja ilman keskeneräisiä töitä olisit totaalisesti epäonnistunut haasteiden asettamisessa!

 

Aivot voivat toimia konkreettisesti inspiraation lähteenä. Tee käsityön hyvää tekevien vaikutusten kunniaksi aivoaiheinen käsityö! Psykiatri Karen Norbergin neuleteos on anatomisesti täsmällinen jäljennös ihmisen aivoista. Kuva Sam Blackman @Flickr.