Traditiot tulevien suunnittelijoiden työkaluna

Teksti Janina von Weissenberg-Schildt kuvat Veera Lipasti

Eksoottisten kaukomaiden kansanperinne ja traditiot ovat aina innoittaneet suunnittelijoita ja taiteilijoita. Folklore ja kansanperinne toimii innoittajana uusille kansainvälisille trendeille, muodille ja muotoilulle. Suunnittelija vaikuttaa tulevaisuuteen luomalla trendejä ja samalla hyödyntämällä tulevia trendejä. Aina ei kuitenkaan tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan, ja globalisoituvassa maailmassa on tärkeää osata ammentaa myös omista kansallisista ja yhteiseurooppalaisista perinteistä.

Kiristyvässä kansainvälisen kilpailun ilmapiirissä on osattava hyödyntää yhteistä eurooppalaista potentiaalia ja innovaatiokykyä. Käyttämällä traditioiden ja perinteiden suomia mahdollisuuksia osana suunnittelua mahdollistetaan paikallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden vuorovaikutus.

Traditioiden, tarinoiden, vanhojen esineiden ja työmenetelmien henkilökohtainen ja taiteellinen työstäminen johtaa parhaassa tapauksessa innovaatioihin, jotka johtavat kestävän kehityksen mukaiseen tekstiili- ja vaatetussuunnitteluun, arvoihin ja tuotantomenetelmiin ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

Aalto Yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa tämä tarve tunnistettiin ja nostettiin esiin. Vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen opiskelijoille haluttiin mahdollistaa syvempi taiteellinen ja henkilökohtainen paneutuminen traditioihin ja kansanperinteeseen. Yhteistyö muiden Eurooppalaisten taidekorkeakoulujen on luonteva ja tärkeä osa korkeakoulun toimintaa.

Ensimmäinen kansainvälinen kansanperinteeseen erikoistunut projekti oli vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen koulutusohjelmien aloitteesta syntynyt Remembering the Future (ReFu) vuosina 2005–2006. Tämän kokemuksen innoittamana Taideteollisen korkeakoulun muotoilun osasto koordinoi vuosina 2008 ja 2009 kansainvälistä NEiD (New European Identities) -projektia. Projektissa yhteistyökumppaneina olivat Design Academy Eindhoven, The Estonian Academy of Arts ja vuonna 2008 myös The Iceland Academy of the Arts. Projekti oli Eu:n Lifelong Learning ohjelman rahoittama.

NEiD-projektissa kuusi opiskelijaa jokaisesta maasta paneutui yhteisen teeman sisällä oman maansa kansanperinteeseen ja lisäksi yhden toisen projektimaan perinteeseen. Opiskelijat pääsivät paneutumaan toisen maan traditioihin kahden viikon mittaisella tutkimusmatkalla, jonka ohjelmasta vastasi kohdemaan isäntäkoulu. Lopuksi kaikki projektiin osallistuneet opiskelijat kokoontuvat yhteen viikon mittaiseen workshopiin, jossa esittelivät oman henkilökohtaisen tutkimuksensa tulokset. Tämän pohjalta he tekivät nopean intensiivisen ryhmätyörupeaman aikana asuja annetun teeman ja tutkimustensa pohjalta.

NEiD-projekti perustui tekemällä oppimiseen, kansainväliseen ryhmätyöhön ja omaan taiteelliseen tutkimukseen, johon sisältyi materiaalin keräämistä valokuvien, luonnosten ja kirjoittamisen muodossa. Projektin monipuoliset työmenetelmät ovat työkaluja, joita suunnittelija ammatissaan tarvitsee. Suunnittelijan on myös kyettävä ammattimaiseen yhteistyöhön yli kansallisten rajojen. NEiD-projektin myötä opiskelijat oppivat paljon ennen kaikkea traditioista ja omasta identiteetistään, mutta myös kansainvälisestä työilmapiiristä ja yhteistyöstä erilaisten ihmisten välillä. Projekti poiki lukuisia MA-lopputöitä, yritysideoita ja tietenkin ystävyyssuhteita yli rajojen.

www.tekstiilikulttuuriseura.fi

Janina von Weissenberg-Schildtin luento Tekstiiliperinteen merkitys suunnittelijan työvälineenä globaalitaloudessa oli osa Tekstiilikulttuuriseuran 40-vuotista toimintaa juhlistanutta lentosarjaa Tekstiilikulttuuria kaiken aikaa.